Ubezpieczenie auta

W celu przygotowania kalkulacji ubezpieczenia komunikacyjnego proszę przesłać:

– Skan/zdjęcie obu stron dowodu rejestracyjnego
– Skan/zdjęcie aktualnej polisy OC
– Pełne warunki aktualnego ubezpieczenia AC (jeśli dotyczy)
– Informacje o preferowanym zakresie (OC/AC/Assistance)

na adres mailowy szymon.mrugala@phinance.pl