Środki w banku – czy faktycznie bezpieczne?

83% Polaków trzyma swoje pieniądze w banku. Kiedy lokowanie środków na koncie jest bezpieczne, a kiedy nie? Jak zabezpieczyć pieniądze w razie śmierci?

Czy wiesz, że od 1989 r. w Polsce upadło 139 banków? Co w takim momencie dzieje się ze środkami klientów banku? Czy tracą wszystkie swoje oszczędności, a może tylko część?

W celu chronienia kapitału klientów indywidualnych powstał Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W razie upadku banku, Fundusz jest zobowiązany do wypłaty środków klientom indywidualnym oraz firmom, z wyłączeniem instytucji finansowych (np. biuro maklerskie). Uczestnictwo w BFG jest obowiązkowe dla wszystkich banków komercyjnych, spółdzielczych oraz kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce.

Zasada, którą powinien znać każdy posiadacz konta w banku

W razie upadłości banku, BFG zwróci deponentowi pieniądze zgromadzone na wszystkich rodzajach rachunków, czyli kontach bankowych oraz lokatach, również, gdy są to konta prowadzone w innej walucie niż złotówki.

Zasadą, którą jednak należy kierować się w przypadku lokowania funduszy na rachunkach bankowych jest limit 100 tys. euro – do tej kwoty BFG jest zobowiązany wypłacić pieniądze klientowi banku, który zbankrutował. Jeżeli kwota, którą chcesz ulokować w instytucji jest wyższa niż 100 tys. najlepszym wyjściem jest rozłożenie jej w kilku różnych bankach – dzięki temu wszystkie środki będą bezpieczne, a ich zwrot gwarantowany wraz z odsetkami.

Aby upewnić się, że kapitał gromadzony w banku jest bezpieczny, warto sprawdzić aktualizowaną tabelę podmiotów finansowych, objętych przez BFG gwarancją. Dodatkowo, Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi listę instytucji, które są podejrzane o prowadzenie nielegalnych działań finansowych. Jeżeli firma, której powierzyłeś pieniądze znajduje się na liście, natychmiast wycofaj z niej swoje środki. 

Piramida finansowa Amber Gold przez długi czas znajdowała się na czarnej liście KNF. Pierwsze doniesienie, że instytucja nie działa zgodnie z prawem, Komisja przekazywała już w 2009 roku. Afera wybuchła dopiero w 2012 roku. Dziś liczba oszukanych osób to blisko 19 tys. na kwotę 851 mln złotych.

Konto bankowe indywidualne a śmierć jego właściciela

Kapitał zgromadzony na kontach bankowych wchodzą po śmierci ich właściciela w skład masy spadkowej, a dziedziczenie następuje zgodnie z zapisami testamentu. Jeżeli takowego nie ma, proces spadkowy odbywa się według dziedziczenia ustawowego (małżonkowie, dzieci itd.). Istnieją jednak sposoby na wyłączenie części kwoty i zabezpieczenia najbliższej rodziny przed długim postępowaniem spadkowym – zwłaszcza, gdy śmierć okaże się nagła i niespodziewana.

Wyjściem jest wydanie dyspozycji dla banku, jaką kwotę i komu bank ma wypłacić po jego śmierci. Jest to dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Dyspozycja ma jednak pewne ograniczenia.

Pierwszym jest wysokość kwoty, którą bank może wypłacić osobom wskazanym w dyspozycji. Nie może być ona wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Dziś taka wypłata mogłaby wynosić maksymalnie 91 557,20 zł (w marcu 2017 r. średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4577,86 zł x 20). Wysokość wynagrodzenia za dany okres publikowane są w formie obwieszczenia na stronie GUS-u. Dwudziestokrotność wypłaty dotyczy jednak wszystkich indywidualnych kont bankowych, do których złożono dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Jeżeli w trzech bankach trzymasz po 50 tys. złotych (3 x 50 tys. = 150 tys.), Twoi najbliżsi, wskazani w dyspozycji, będą mogli otrzymać maksymalnie 91 tys. zł, co stanowi ok. 60% zgromadzonego przez Ciebie kapitału.

Osobami, które mogą zostać wskazane w takiej dyspozycji jest tylko najbliższa rodzina, czyli małżonek, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie lub potomkowie. Liczba dyspozycji jest nieograniczona, można je również zmieniać, jeżeli wymaga tego np. sytuacja rodzinna. Zdecydowana większość banków pobiera jednak za to opłatę, kwoty sięgają od kilku do kiludziesięciu złotych. Plusem dyspozycji jest na pewno fakt, że pieniądze wypłacone w ten sposób nie są opodatkowane.

Od lipca 2016 roku bank przy zawieraniu umowy z klientem ma obowiązek poinformować go o możliwości uniknięcia procesu spadkowego dla części kapitału zgromadzonego na koncie indywidualnym, dzięki złożeniu takiej dyspozycji.

Drugim często wskazywanym sposobem, jest wykorzystanie faktu, że każdy posiadacz konta indywidualnego w banku może ustanowić pełnomocnika, który będzie miał dostęp do konta, czyli ma uprawnienia np. do wypłacania z niego środków.

Takie pełnomocnictwo wygasa jednak wraz ze śmiercią osoby, która go udzieliła lub pełnomocnika. To oznacza, że w przypadku śmierci mocodawcy, wypłaty dokonane przez pełnomocnika są oszustwem, które mogą zakończyć się procesem sądowym z bankiem, gdyż jest traktowane jako działanie na jego szkodę.

Jak zabezpieczać większe kwoty m.in. na wypadek śmierci?

Co robić, gdy posiada się większą ilości kapitału niż 100 tys. złotych? O ile większe kwoty można rozłożyć w kilku bankach do wysokości, którą gwarantuje BFG bez większego ryzyka, tak zabezpieczenie pieniędzy na wypadek śmierci nie jest już takie proste. Prawo dziedziczenia jasno mówi, że w razie braku testamentu, dorobek przechodzi na najbliższą rodzinę. Od tego odprowadzane są również odpowiednie podatki.

Są jednak sytuacje, gdy chcemy zabezpieczyć osoby, które nie należą do kręgu rodziny np. partnera czy przyjaciela. Co wtedy? Na rynku istnieją instrumenty finansowe, które pozwalają uniknąć podatków i procedur, a jednocześnie zabezpieczyć wskazaną osobę.

Krótki przewodnik, jak złożyć dyspozycję wkładem na wypadek śmierci w Twoim banku

Alior Bank Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można tylko w oddziale banku na piśmie, formularz zostanie udostępniony w oddziale banku przez pracownika
Bank BGŻ BNP Paribas SA Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można tylko w oddziale banku na piśmie, formularz zostanie udostępniony w oddziale banku przez pracownika
Bank Millenium Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można tylko w oddziale banku na piśmie, formularz zostanie udostępniony w oddziale banku przez pracownika
Bank Pocztowy Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci należy złożyć osobiście w oddziale banku lub oddziale pocztowym w formie pisemnej, formularz można pobrać w oddziale lub w placówce pocztowej
Bank Zachodni WBK Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można tylko w oddziale banku na piśmie, formularz zostanie udostępniony w oddziale banku przez pracownika
Deutsche Bank Polska S.A. Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można tylko w oddziale banku na piśmie, formularz zostanie udostępniony w oddziale banku przez pracownika
Getin Bank Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można tylko w oddziale banku na piśmie, formularz zostanie udostępniony w oddziale banku przez pracownika
Idea Bank Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można tylko w oddziale banku na piśmie, formularz zostanie udostępniony w oddziale banku przez pracownika
ING Bank Śląski Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można tylko w oddziale banku na piśmie, formularz zostanie udostępniony w oddziale banku przez pracownika
mBank Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można:

1) w oddziale banku w formie pisemnej

2) wysłać wniosek pocztą na adres mBank S.A. Bankowość Detaliczna Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź

Dokumenty do pobrania:

https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/konta/dyspozycja-na-wypadek-smierci/

Nest Bank Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można tylko w oddziale banku na piśmie, formularz zostanie udostępniony w oddziale banku przez pracownika lub można pobrać go ze strony internetowej banku

Informacja ogólna: https://www.nestbank.pl/download/zasady-dyspozycja-wkladem-na-wypadek-smierci.pdf Dokumenty do pobrania: https://www.nestbank.pl/dokumenty/dokumenty-do-pobrania.html

Formularz do pobrania: https://www.nestbank.pl/download/formularz-zasady-dyspozycja-wkladem-na-wypadek-smierci.pdf

Raiffeisen Bank Polska SA Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można tylko w oddziale banku na piśmie, formularz zostanie udostępniony w oddziale banku przez pracownika
BGŻOptima Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można:

1) w oddziale banku w formie pisemnej

2) za pomocą serwisu internetowego po zalogowaniu

Do wniosku należy dołączyć skan dowodu osobistego osoby/osób, która będzie/będą wskazana/e w dyspozycji

Credit Agricole Bank Polska S.A. Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można tylko w oddziale banku na piśmie, formularz zostanie udostępniony w oddziale banku przez pracownika
Bank Ochrony Środowiska Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można:

1) w oddziale banku w formie pisemnej

2) za pomocą systemu bankowości elektronicznej w zakładce „Wnioski”

Bank Pekao S.A. Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można wyłącznie w formie pisemnej - w najbliższym Oddziale Banku lub drogą korespondencyjną.
PKO Bank Polski. Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci złożyć można tylko w oddziale banku na piśmie, formularz zostanie udostępniony w oddziale banku przez pracownika.

Opr. własne

Podsumowanie, czyli zrób to teraz:

  • sprawdź, czy nie trzymasz w jednym banku środków powyżej 100 000 euro;
  • sprawdź, czy Twój bank znajduje się na liście Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - lista banków objętych gwarancją;
  • sprawdź, czy instytucja, w której masz oszczędności lub fundusze nie jest na czarnej liście Komisji Nadzoru Finansowego - lista podmiotów podejrzanych o finansową działalność przestępczą;
  • jeżeli trzymasz oszczędności na koncie indywidualnym, rozważ złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, sprawdź w tabelce jak wygląda proces złożenia takiej procedury - najczęściej jednak nie jest on zbyt skomplikowany;
  • jeżeli masz kapitał powyżej 91 557,20 zł lub chciałabyś zabezpieczyć kogoś spoza kręgu rodziny, skontaktuj się ze mną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *