Żyję w związku partnerskim

Jak zabezpieczyć prawnie i finansowo mojego partnera?

Prawo do życia w związku partnerskim jest społecznie akceptowalne, jednak w świetle prawa osoby tak żyjące w porównaniu do małżeństw są w zasadzie pozbawione przywilejów. Związane z tym skomplikowane problemy prawne rodzą się głównie w obszarze majątkowym i finansowym.

Kto dziedziczy w związku partnerskim?

Śmierć jednego z partnerów w związku nieformalnym powoduje, że majątek (nawet ten budowany wspólnie, taki jak dom czy oszczędności itp.) nie przechodzi automatycznie na drugiego partnera. Brak prawa do dziedziczenia ustawowego dla związków partnerskich powoduje, że zgromadzony kapitał przechodzi w ręce najbliższej rodziny, czyli dzieci, rodziców lub rodzeństwa. To trudna sytuacja dla partnera, ponieważ rodzina zmarłego może zażądać od niego np. opuszczenia wspólnego mieszkania. Opisane powyżej konsekwencje dotyczą zarówno par hetero-, jak i homoseksualnych. Czy chciałbyś to zrobić najbliższej sobie osobie?

Co zrobić, by zabezpieczyć partnera?

W przypadku śmierci partnera powstają dwie główne konsekwencje: prawne i finansowe. Obu przypadkom można zaradzić, przygotowując wcześniej strategię dziedziczenia.

Pierwszym krokiem powinno być spisanie planu sukcesji majątkowej w postaci odpowiedniego testamentu. Taki dokument tworzy wraz ze mną współpracujący radca prawny. Pozwala on wskazać osobę, która po śmierci będzie dziedziczyć dobytek.

Jednak za tego rodzaju testamentem idzie obowiązek zapłacenia 20% podatku do urzędu skarbowego (osoby będące w związku nieformalnym należą do III grupy podatkowej) oraz 50% zachowku dla rodziny od dziedziczonego majątku. Dlatego konieczne jest również dobranie dla Ciebie odpowiednich instrumentów finansowych, z których zostaną wypłacone środki niezbędne do pokrycia tego podatku i zapłacenia zachowku rodzinie partnera.

Dzięki takim zabezpieczeniom umożliwisz nie tylko korzystanie ze zgromadzonego majątku swojemu partnerowi, ale również uchronisz go przed dodatkowymi kosztami związanymi z realizacją testamentu.

Co zyskasz dzięki współpracy ze mną przy zabezpieczeniu partnera?

  • Skonsultuję z Wami oraz stworzę plan sukcesji majątkowej, dzięki któremu oboje będziecie zabezpieczeni finansowo.
  • Dobiorę odpowiednie narzędzia finansowe, które pozwolą pokryć koszty podatków i zachowku.

 

Wskazówka: Dziś prawo nie jest przyjazne związkom partnerskim. Dlatego stworzenie dobrego planu majątkowego oraz dobór narzędzi finansowych wymaga specjalistycznej wiedzy. Nie bój się o nią poprosić.

 

Chcesz zabezpieczyć partnera na przyszłość? Pomogę Wam dopasować narzędzia, tak by obowiązujące przepisy nie przeszkadzały Wam w finansowym zabezpieczeniu się nawzajem.