Zabezpieczenia dla związków partnerskich: prawne i finansowe
Przejdź do kursu

Prawo do życia w związku partnerskim jest społecznie akceptowalne. Jednak w świetle prawa osoby tak żyjące w porównaniu do małżeństw są w zasadzie pozbawione przywilejów. Związane z tym skomplikowane problemy prawne rodzą się głównie w obszarze majątkowym i finansowym. Niewiele par hetero i homoseksualnych ma świadomość, że może zastosować indywidualne zabezpieczenia dla związków partnerskich.

Kto dziedziczy w związku partnerskim?

Śmierć jednego z partnerów w związku nieformalnym powoduje, że majątek (nawet ten budowany wspólnie, taki jak dom czy oszczędności itp.) nie przechodzi automatycznie na drugiego partnera. Brak prawa do dziedziczenia ustawowego dla związków partnerskich powoduje, że zgromadzony kapitał przechodzi w ręce najbliższej rodziny, czyli dzieci, rodziców lub rodzeństwa. To trudna sytuacja dla partnera, ponieważ rodzina zmarłego może zażądać od niego np. opuszczenia wspólnego mieszkania. Opisane powyżej konsekwencje dotyczą zarówno par hetero-, jak i homoseksualnych. Czy chciałbyś to zrobić najbliższej sobie osobie?

Co zrobić, by zabezpieczyć partnera?

W przypadku śmierci partnera powstają dwie główne konsekwencje: prawne i finansowe. Obu przypadkom można zaradzić, przygotowując wcześniej strategię dziedziczenia.

  1. Pierwszym krokiem powinno być spisanie planu sukcesji majątkowej w postaci odpowiedniego testamentu. Taki dokument tworzy wraz ze mną współpracujący radca prawny. Wskazana osoba, bądź osoby, odziedziczą po Twojej śmierci Twój majątek: nieruchomości, oszczędności i inny dobytek.
  2. Jednak za tego rodzaju testamentem idzie obowiązek zapłacenia 20% podatku (osoby będące w związku nieformalnym należą do III grupy podatkowej). Kolejnym kosztem jest 50% zachowku dla rodziny od dziedziczonego majątku. Dlatego konieczne jest również dobranie dla Ciebie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Zostaną z niej pokryte środki niezbędne do zapłaty tego podatku i zachowku rodzinie partnera.

Dzięki takim zabezpieczeniom umożliwisz nie tylko korzystanie ze zgromadzonego majątku swojemu partnerowi, ale również uchronisz go przed dodatkowymi kosztami związanymi z realizacją testamentu.

Co zyskasz dzięki współpracy ze mną przy wdrożeniu zabezpieczenia dla związków partnerskich?

  • Skonsultuję z Wami oraz przygotuję do stworzenia plan sukcesji majątkowej, dzięki któremu oboje będziecie zabezpieczeni finansowo.
  • Dobiorę odpowiednie narzędzia finansowe, które pozwolą pokryć koszty podatków i zachowku.

Ważne!

Dziś prawo nie jest przyjazne związkom partnerskim. Dlatego stworzenie dobrego planu majątkowego oraz dobór narzędzi finansowych wymaga specjalistycznej wiedzy. Nie bój się o nią poprosić.

Dostępne produkty finansowe:

  • Ubezpieczenia dla związków partnerskich
  • Ustalenie dziedziczenia w związku partnerskim