Ubezpieczenie mieszkania
Przejdź do kursu

Uzupełnij poniższy formularz – na podstawie danych przygotujemy kalkulacje ubezpieczenia mieszkania.

OPIS NIERUCHOMOŚCI

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA WYNAJMOWANEGO LOKATOROM

ZAKRES OCHRONY ORAZ SUMY UBEZPIECZENIA

Wartość rynkowa nieruchomości (albo suma, na jaką trzeba ubezpieczyć nieruchomość zgodnie z wymogami umowy kredytowej)
Mienie stałe to wszystkie przedmioty stanowiące wyposażenie mieszkania lub domu, które są trwale związane z podłożem, w sposób uniemożliwiający ich usunięcie bez uprzedniego demontażu (np. tynk, tapeta, panel podłogowy, parkiet, ale też kominki, sieć grzewcza) – przyjmuje się min. 1000 zł/m2
Mienie stałe oraz mienie ruchome można ubezpieczyć także od kradzieży z włamaniem oraz wandalizmu (na przykład w czasie plądrowania mieszkania przez sprawców włamania)
Mienie ruchome to wszystkie przedmioty stanowiące wyposażenie mieszkania lub domu (meble, telewizor, laptop, aparat fotograficzny) + wartość kuchni (w zabudowie lub nie)
Jeśli wartość mienia ruchomego w piwnicy/komórce przekracza 5000 zł, to proszę podać kwotę (z pominięciem auta).
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim (np. poprzez zalanie sąsiada albo spowodowanie pożaru w budynku) – do objęcia tą ochroną potrzebne jest imię, nazwisko oraz numer PESEL osób mieszkających w tym mieszkaniu (jeśli to właściciele, bo przy najemcach nie trzeba podawać PESELu)
Informacja o innych cennych, wartościowych przedmiotach, jak np. biżuteria, antyki, zbiory, kolekcje, instrumenty itp.- proszę wymienić sprzęty i podać ich orientacyjną wartość
Dodatkowe informacje, na które powinniśmy zwrócić uwagę przygotowując ubezpieczenie