Ubezpieczenie lekarza
Przejdź do kursu

Uzupełnij poniższy formularz – na podstawie danych przygotujemy kalkulacje ubezpieczenia lekarza.

DANE OSOBOWE DO POLISY

Imię i nazwisko i PESEL oraz NIP (w przypadku firmy)

SPECJALIZACJE I ZATRUDNIENIA

Np: pediatra, chirurg, dermatolog
Np: pediatra, chirurg, dermatolog
Inne specjalizacje i formy zatrudnienia oraz rodzaj lecznictwa w ich zakresie

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Suma gwarancyjna w euro na jedno/wszystkie zdarzenia
Suma gwarancyjna w euro na jedno/wszystkie zdarzenia

ROZSZERZENIA

Proszę zaznaczyć poniżej, które opcje uwzględnić w ofercie
Gwarancja natychmiastowej pomocy prawnej dla osób wykonujących zawód medyczny
Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 zł.
Czy ochrona za szkody spowodowane podczas udzielania pierwszej pomocy ma obowiązywać również poza granicami RP, na terenie Europy?
Wypłata świadczenia na następstwa nieszczęśliwych wypadków
Wypłata świadczenia w przypadku czasowej albo/i trwałej niezdolności do wykonywania zawodu

DANE DO POLISY

Jaki okręg, np. Małopolska Okręgowa Izba, też znajdziemy na dokumencie “prawo do wykonywania zawodu”
Numer z dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, można sprawdzić na https://rejestr.nil.org.pl/
Dodatkowe informacje, na które powinniśmy zwrócić uwagę przygotowując ubezpieczenie.
Proszę wpisać akceptowany koszt polisy, np jaka minimalna a jaka maksymalna składka w skali roku jest do zaakceptowania