Twój portfel jest do połowy pełny czy do połowy pusty? | BF #45 - Szymon Mrugała | Ekspert finansowy
Przejdź do kursu

NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI FINANSOWE – MAJ 2024

Dzień dobry!

Witam po majówce 🙂

Mam nadzieję, że udało Ci się realnie odpocząć przez ten słoneczny długi weekend, a kiełbaska (albo wegetariańska pieczarka) smacznie się przypiekła 🙂

A teraz czas wrócić do… rzeczywistości. Szarej czy kolorowej? Pytam o to, bo powrót do pracy po urlopie, świętach czy dłuższym weekendzie jest zwykle trudny, więc pytanie, które warto sobie zadać, brzmi: Czy praca i pourlopowa codzienność, również finansowa, na pewno nam odpowiada?

Ciekawe wnioski na ten temat można wyciągnąć z Raportu Nastrojów Konsumentów zrealizowanego przez Open Research i opublikowanego w kwietniu. „Zrealizowane badanie ujawnia umiarkowany optymizm wśród Polaków, z tendencją do stabilizacji nastrojów. Większość badanych ocenia swoją obecną sytuację finansową jako stabilną, z lekką poprawą”. W raporcie jest więcej informacji, w dodatku pokazano je graficznie, w bardzo przystępny sposób – zachęcam, by się z nimi zapoznać.

A dlaczego „umiarkowany optymizm”? Z kilku powodów:

 • Okienko transferowe IKE nie spotyka się z większym zainteresowaniem, bo trudno przewidzieć, co będzie lepszym rozwiązaniem, ALE za to zyski z PPK widać gołym okiem.
 • Planowany do prowadzenia program rządowy Mieszkanie #naStart ma zwiększyć dostępność kredytów, ALE najprawdopodobniej zwiększy ceny nieruchomości.
 • Do Polski wpływają środki z KPO, ALE w zamian będziemy musieli m.in. oskładkować umowy zlecenie i o dzieło.

Czy zatem szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta?

Czy Twój portfel jest do połowy pełen, czy czy do połowy pusty?

Myślę, że dużo zależy od Twojej perspektywy. Ale też od Twoich wyborów. Jakie wybory najlepiej podejmować? Mam nadzieję, że w odpowiedzi na to pytanie pomoże Ci lektura majowego Biuletynu Finansowego. 🙂

Oczywiście opisałem w nim szerzej tematy ze wstępu oraz kilkanaście innych istotnych informacji.

Najważniejsze w tym miesiącu:

Tworząc Biuletyn Finansowy, staram się czerpać informacje z różnych źródeł. Czy znasz może jakieś strony lub portale, które nie pojawiają się w Biuletynach, a Ty z nich korzystasz? Jeśli tak, to wyślij mi, proszę, info o nich – uwzględnię je w kolejnych wydaniach. 🙂

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

1. NADCHODZI SKŁADKOWA REWOLUCJA – ZMNIEJSZĄ SIĘ WYNAGRODZENIA

Zgodnie z zapowiedziami Krajowego Planu Odbudowy trwają intensywne prace nad ozusowaniem umów cywilnoprawnych i likwidacją zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych. To ogromna zmiana, która wpłynie zarówno na portfele zleceniodawców, jak i zleceniobiorców. Według ekspertów dzięki ozusowaniu umów nastąpi ograniczenie segmentacji rynku pracy oraz zwiększenie ochrony socjalnej wszystkich pracujących.

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące umów zlecenia nakładają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne tylko w jednym wypadku. Wtedy, gdy taka umowa jest czyimś jedynym źródłem dochodu. Po pierwszej umowie zlecenia składki nie są wymagane, ale jest pewien warunek. Z pierwszej umowy lub innych tytułów oskładkowania ma wynikać wynagrodzenie równe płacy minimalnej (czyli 4242 zł brutto).

Umowy o dzieło są z reguły zwolnione z obowiązku opłacania składek. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy taką umowę zawarło się z własnym pracodawcą, z którym wykonujący dzieło pozostaje w stosunku pracy.

Planowane zmiany obejmują wprowadzenie obowiązku płacenia pełnych składek ZUS przy wszystkich umowach zlecenia. Z kolei umowy o dzieło mają być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe prawdopodobnie będzie dobrowolne.

Co oznacza taka nowelizacja? Dwie rzeczy:

 • Mniejsze wynagrodzenia netto dla zleceniobiorców, których obecne umowy nie są objęte składkami.
 • Większe koszty dla firm, które wypłacają wynagrodzenia z tytułu takich umów. 

Więcej informacji: https://www.money.pl/gospodarka/idzie-wielka-rewolucja-w-skladkach-oto-jak-wplynie-na-portfele-polakow-7019667371011008a.html

2. ZŁOTY KOŃCZY 100 LAT

28 kwietnia 1924 roku polski złoty zadebiutował jako jedyny oficjalny środek płatniczy państwa polskiego. Premier i minister skarbu Władysław Grabski przeprowadził reformę, która miała ogromne znaczenie dla suwerenności gospodarczej Rzeczypospolitej. Reforma była również fundamentem jej stabilności po okresie zaborów.

Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku natychmiast podjęto decyzję o utworzeniu nowego banku emisyjnego i wprowadzeniu nowej waluty – złotego. Rząd Władysława Grabskiego, który powstał w grudniu 1923 roku, stanął przed zadaniem przeprowadzenia reform – skarbowej i walutowej. Sejm udzielił mu na nie specjalnych pełnomocnictw.

W ramach reformy rząd urealnił podatki i skutecznie walczył z inflacją, przeprowadzając jednocześnie sanację systemu bankowego. Dzięki tym działaniom udało się ustabilizować kurs dotychczasowej waluty – marki polskiej. Zwiększono również rezerwy dolarowe, które wraz ze zgromadzonymi zapasami złota miały stanowić zabezpieczenie nowej waluty. 

W kwietniu 1924 roku złoty zadebiutował z dokładnie skalkulowaną wartością. Nowa polska waluta opierała się na parytecie złota i walut wymienialnych. Jeden złoty odpowiadał równowartości 9/31 gramów złota, 100 złotych miało wartość jednej uncji trojańskiej, 1 kilogram kruszcu kosztował 3 444 złote. Wartość jednego dolara wynosiła 5,18 złotego, a polski pieniądz został powiązany z frankiem szwajcarskim.

Co ciekawe, postanowiono wtedy, że nowa waluta musi mieć pokrycie w złocie i walutach obcych na poziomie co najmniej 30%. Jednocześnie podjęto decyzję o wycofaniu dotychczasowego środka płatniczego, a kurs wymiany ustalono na 1 800 000 marek polskich za jednego złotego.

Więcej informacji: https://biznes.trojmiasto.pl/Urodziny-polskiej-waluty-Zloty-polski-ma-juz-100-lat-n188756.html

3. SPADA INFLACJA W POLSCE I STREFIE EURO

W marcu 2024 r. inflacja HICP w Polsce spadłado 2,7% rok do roku (w porównaniu z 3,7% w poprzednim miesiącu). Miesięczny wzrost cen wyniósł 0,2%.  W całej strefie euro wskaźnik inflacji rocznej spadłdo 2,4% (w porównaniu z 2,6% w lutym). Rok wcześniej wynosił on 6,9%. Inflacja w całej Unii Europejskiej wyniosła 2,6% w marcu (w porównaniu z 2,8% w lutym). Rok wcześniej wskaźnik wynosił 8,3%.

Najniższe roczne wskaźniki inflacji odnotowano na Litwie (0,4%), w Finlandii (0,6%) i Danii (0,8%). Najwyższe – w Rumunii (6,7%), Chorwacji (4,9%) oraz Estonii i Austrii (po 4,1%). W porównaniu z lutym roczna inflacja:

 • spadła w 13 państwach członkowskich, 
 • pozostała stabilna w 4, 
 • wzrosła w 10.

Więcej informacji: https://www.analizy.pl/puls-rynku/34751/inflacja-hicp-w-polsce-i-strefie-euro-marzec-2024

KREDYTY HIPOTECZNE

4. „KREDYT NA START” – BANKOWCY MAJĄ UWAGI DO PROJEKTU

W dyskusjach na temat projektu nowego programu wsparcia dla kupujących nieruchomości „Kredyt na start” często pojawia się pewna opinia. Mówi ona o tym, że zadowoleni z pomysłu są przede wszystkim deweloperzy i banki. Prawda jest jednak taka, że nawet kredytodawcy nie szczędzą krytyki nowemu programowi, zgłaszając rządzącym cały szereg uwag. Bankowcy nie ograniczają się tylko do kwestii technicznych, ale wskazują także na braki w dopasowaniu obecnych założeń programu do celów stawianych regulacjom.

Po pierwsze, bankowcy podkreślają, że terminy przewidziane w projekcie ustawy są zbyt krótkie, aby banki mogły przygotować się do skomplikowanej struktury schematu programu. Banki domagają się przedłużenia okresu vacatio legis do co najmniej 3 miesięcy od daty publikacji aktu. Aktualna propozycja przewiduje zaledwie miesięczny okres.

Po drugie, bankowcy proponują, by ministerstwo stworzyło specjalny kalkulator, który stanowiłby oficjalne narzędzie dla potencjalnych kredytobiorców (i ewentualnie banków weryfikujących wnioski). Ma to na celu uniknięcie chaosu, który może wynikać z różnych interpretacji skomplikowanych zasad „Kredytu na start”.

Dodatkowo, bankom nie odpowiada brak jasności w zasadach weryfikacji warunków, które muszą spełnić kredytobiorcy. Projekt zakłada, że kredytobiorca musi złożyć oświadczenie w tej sprawie pod groźbą kary. ZBP chce, aby ustawa jednoznacznie określiła, czy banki faktycznie mają kontrolować spełnienie warunków.

Eksperci bankowi krytykują także możliwość skorzystania z programu przez obcokrajowców. Obecnie banki nie uwzględniają możliwości oferowania nierezydentom kredytów hipotecznych w naszym kraju. Jeśli ten zapis ustawy się nie zmieni, wymusi to na bankach przygotowanie dodatkowych procedur związanych z weryfikacją zdolności kredytowej osób innej narodowości niż polska. 

Więcej informacji: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bankom-niezbyt-podoba-sie-Kredyt-na-start-Maja-liste-uwag-8733740.html

5. KOLEJNE ZAMIESZANIE W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ WIBOR-U

W związku z planowaną likwidacją WIBOR-u niektóre banki próbują się zabezpieczyć, wpisując do umów tzw. klauzule awaryjne. Według Rzecznika Finansowego działania te mogą być niezgodne z prawem. W specjalnym raporcie rzecznik ujawnił,  że kilka banków wpisywało klauzule awaryjne do umów klientów, którzy prosili o aneksację umowy z zupełnie innego powodu. Banki uzależniały zawarcie aneksu od akceptacji tych klauzul. 

Klienci, zaskoczeni taką sytuacją, nie mieli wystarczająco czasu, by w pełni zrozumieć skutki takiego aneksu. Czasami banki stosowały agresywną komunikację z klientami, a nawet wprowadzały ich w błąd. Sugerowały na przykład, że zawarcie aneksu dotyczącego klauzul awaryjnych jest obowiązkowe. Takie praktyki mogą być nieuczciwe i naruszać prawa konsumentów.

Nawet jeśli w umowie kredytowej nie będzie „klauzuli awaryjnej”, WIBOR i tak zostanie zastąpiony nowym wskaźnikiem w drodze rozporządzenia ministra finansów. Rozporządzenie ma stanowić zwieńczenie reformy wiborowej i umożliwić bankom płynne przejście z jednego wskaźnika na drugi. Prace nad alternatywnym wskaźnikiem trwają, ale rząd zajmie się projektem rozporządzenia dopiero w 2026 roku.

Według eksperta kredytowego Krzysztofa Szymańskiego, jeśli bank nie wpisał „klauzuli awaryjnej” do umowy zawartej po 1 stycznia 2018 roku, to nie ma on prawnej możliwości zastosowania wskaźnika alternatywnego dla WIBOR-u. W takiej sytuacji, gdy dojdzie do zaprzestania publikacji WIBOR-u, oprocentowanie kredytu opartego na formule WIBOR plus marża banku powinno zostać zmienione na stałe i równe marży

Jak będzie w praktyce? Przekonamy się o tym dopiero po ostatecznym przejściu na nowy wskaźnik.  

Więcej informacji: https://www.money.pl/gospodarka/kolejne-zamieszanie-wokol-kredytow-banki-sla-aneksy-klienci-skargi-7017278386850624a.html

NIERUCHOMOŚCI

6. PORTAL DO ŚLEDZENIA CEN NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Zametr.pl to serwis do śledzenia cen na rynku nieruchomości, który może pomóc Polakom nieznającym się na tym rynku w szukaniu tańszych mieszkań oraz okazji cenowych. 

Platforma śledzi oferty sprzedaży mieszkań, które pojawiają się w największych polskich serwisach nieruchomości i wyświetla zmiany cen w ofertach. Dzięki temu można zobaczyć, jak cena ofertowa danego lokum zmieniała się w czasie – czy rosła, czy spadała oraz o ile. W ten sposób kupujący mogą nie tylko znaleźć okazje, ale też zyskać argument w negocjacjach ze sprzedającymi.

Więcej informacji: https://zametr.pl/oferty/mieszkania/krak%C3%B3w

INWESTYCJE

7. BĘDĄ ZMIANY W PODATKU BELKI

Ministerstwo Finansów ma pomysł na zmianę podatku od oszczędności i zysków kapitałowych (podatku Belki), dzięki której w kieszeni Polaków zostanie więcej pieniędzy. Chociaż stawki stosowane w Polsce nie należą do najwyższych w Europie, to jednak istnieją kraje, gdzie fiskus jest dla inwestorów bardziej wyrozumiały niż u nas.

Zmiany w podatku Belki stanowią kluczową obietnicę Koalicji Obywatelskiej w słynnych „100 konkretach na pierwsze sto dni rządu”. Chociaż jeszcze nie ma projektu zmian w ustawie, to z Ministerstwa Finansów płyną już sygnały co do kierunku, w jakim te zmiany mają zmierzać.

Według zapowiedzi resortu planowane jest wprowadzenie limitu i kwoty wolnej od opodatkowania. W przypadku oszczędności w bankach będzie wprowadzone zwolnienie z podatku do określonego limitu, dla lokat zakładanych na minimum rok. Natomiast w przypadku dochodów z inwestycji kapitałowych (takich jak sprzedaż akcji na giełdzie) wprowadzona będzie roczna kwota dochodów wolna od podatku, którą podatnik będzie rozliczał w zeznaniu rocznym PIT-38. Wysokość tych kwot będzie ustalana co roku – Ministerstwo proponuje, by zależały one od stopy depozytowej NBP.

Wprowadzenie tych rozwiązań ma zachęcać do długoterminowego oszczędzania i inwestowania. Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce należy bowiem do najniższych w Unii Europejskiej, a zmiana podatku może poprawić sytuację. 

Więcej informacji: https://300gospodarka.pl/news/podatek-belki-bedzie-nizszy-a-jakie-sa-stawki-opodatkowania-zyskow-z-gieldy-w-innych-krajach-mapa

8. KONIEC ZŁOTEJ ERY WYNAJMU MIESZKAŃ

Raport Expander i Rentier.io wskazuje na znaczące spadki stawek najmu w lutym aż w 14 z 17 badanych miast. Średnie koszty najmu zmniejszyły się o rekordowe 1,93% w ciągu jednego miesiąca. Ta zmiana jest największa w historii publikowania raportów (od marca 2019 roku). Spadki cen najmu, połączone ze wzrostem cen nieruchomości, przyczyniły się do obniżenia rentowności inwestycji w mieszkania na wynajem. Program „Mieszkanie na start” staje się kluczowy dla osób pragnących przenieść się z wynajmowanego mieszkania do własnego. Według obliczeń, rata kredytu hipotecznego prawdopodobnie będzie niższa niż koszt najmu w 12 z 17 badanych miast.

Chociaż koszty najmu w większości miast pozostają wyższe niż rok wcześniej, to zmiany roczne są stosunkowo niewielkie i wynoszą średnio +1,15%. Największy wzrost cen wynajmu zanotowano w Białymstoku (+7,8%), a największy spadek – we Wrocławiu (-4,8%).

Spadek rentowności inwestycji w mieszkania na wynajem wynika z kombinacji spadków stawek najmu oraz wzrostu cen mieszkań. Analiza rentowności uwzględnia oczywiście różne koszty, takie jak prowizja pośrednika, PCC, taksę notarialną, ubezpieczenie nieruchomości i podatek ryczałtowy. Należy jednak pamiętać, że rentowność może się różnić w zależności od daty zakupu nieruchomości oraz aktualnych stawek najmu.

Więcej informacji: https://mycompanypolska.pl/artykul/rekordowe-spadki-stawek-najmu-w-polskich-miastach-kupowanie-mieszkan-pod-wynajem-przestanie-byc-oplacalne/14433

9. INWESTYCYJNY KOMENTARZ RYNKOWY PHINANCE POLECA SIĘ DO SŁUCHANIA

Na Spotify jest już dostępny drugi odcinek naszego firmowego podcastu. Opowiadamy w nim o historycznie najwyższych wypłatach dywidend i o zbliżających się zmianach wysokości stóp procentowych. 

Polecamy dodać podcast do ulubionych i słuchać go regularnie, by wiedzieć, czego można się spodziewać na rynkach inwestycyjnych.

A po przesłuchaniu zachęcamy do pozostawienia oceny – dzięki gwiazdkom w serwisie Spotify mamy szansę dotrzeć z naszą wiedzą do coraz liczniejszej grupy osób. I to właśnie Ty możesz nam pomóc, aby tak się stało. 🙂

Drugi odcinek podcastu do odsłuchania tutaj: https://open.spotify.com/episode/1Oa2OLoslRA5cVdxXIOejp?si=8e754ca2fcda49a9

10. REKORDOWE CENY ZŁOTA – CZY TO PIERWSZA JASKÓŁKA HOSSY NA RYNKU METALI SZLACHETNYCH?

W marcu cena złota osiągnęła poziom około 2070 USD za uncję, przekraczając tym samym wcześniejsze szczyty. Ten znaczący wzrost jest szczególnie imponujący, biorąc pod uwagę, że złoto jest aktywem o stosunkowo niskiej zmienności. Co przyczyniło się do wzrostu cen?

Przede wszystkim czynniki polityczno-gospodarcze, takie jak pogłębiające się zadłużenie państw, globalne spowolnienie gospodarcze i niestabilna sytuacja geopolityczna. Każdy z nich wspiera postrzeganie złota jako bezpiecznego aktywa. Dodatkowo, na wzrost cen wpłynęły też duże zakupy złota dokonywane przez banki centralne, zwłaszcza z Azji. Marzec był 17. miesiącem z rzędu, kiedy Bank Ludowy Chin (PBOC) zwiększał swoje zapasy złota.

Ponadto inwestorzy zaczęli skupiać się na przyszłości, zwracając uwagę na rosnącą inflację i obniżkę stóp procentowych. Kiedy inflacja przekracza stopy procentowe, złoto staje się atrakcyjniejsze – inwestorzy traktują je jako bezpieczną przystań dla kapitału. Niepewność związana z inflacją i oczekiwaniami dotyczącymi przyszłych działań banku centralnego z pewnością wpłynęła na postrzeganie złota jako atrakcyjnej inwestycji.

Wiele wskazuje na to, że najgorszy okres dla tego aktywa – czyli czas rosnących stóp procentowych i spadającej inflacji – jest już raczej za nami. Aktualna sytuacja przemawia za tym, że właśnie rozpoczął się okres wzrostu cen metali szlachetnych. Warto jednak trzymać rękę na pulsie. 

Więcej informacji: https://independenttrader.pl/rekordowa-cena-zlota-czy-to-poczatek-nowej-hossy-na-rynku-metali/

EMERYTURY

11. PPK SIĘ OPŁACA – IMPONUJĄCY WZROST ZYSKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Najnowsze dane dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) pokazują imponujący wzrost zysków dla uczestników programu, sięgający nawet 7 tys. zł po nieco ponad 4 latach oszczędzania. Wartość dopłat rocznych dla uczestników sięgnęła już 1,5 miliarda złotych, a liczba osób uczestniczących w programie wzrosła do 3,46 mln z 322 tys. podmiotów. Partycypacja w programie wynosi obecnie 46,77%, przy czym największa jest w firmach zatrudniających ponad 250 osób (73,44%). Na źródła środków w PPK składają się: wpłaty uczestników (51,20%), wpłaty pracodawców (38,92%) oraz dopłaty państwa (9,88%).
Łączna wartość dopłat do PPK wyniosła w 2023 r. ponad 497 mln zł, a od początku programu opłaty powitalne wyniosły w sumie 788 mln zł. Aby otrzymać dopłatę roczną, wpłaty uczestnika muszą być na poziomie co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna.

W Pracowniczych Programach Kapitałowych pracodawca może zapisywać pracowników automatycznie, bez ich zgody. Mechanizm ten nazywa się autozapisem. Ale ta automatyczna procedura dotyczy tylko osób między 18 a 55 rokiem życia. Jeśli ma się więcej niż 55 lat, ale mniej niż 70 lat, trzeba złożyć wniosek do pracodawcy, aby dołączyć do programu. Jeśli masz już 70 lat, niestety nie można uczestniczyć w PPK.

Autozapis odbywa się co cztery lata (ostatni raz miał miejsce w 2023 roku). Kolejny nastąpi więc w 2027 roku. Jeśli ktoś nie chce oszczędzać w ramach PPK, może zrezygnować, składając wniosek u pracodawcy. Zrezygnować z programu, tak samo jak do niego dołączyć, można w każdej chwili.

Więcej informacji: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Juz-srednio-7-tys-zl-wiecej-od-wplat-wlasnych-na-rachunkach-PPK-Zyski-ida-w-gore-8730409.html

12. TYLKO CO TRZECI POLAK MYŚLI O EMERYTURZE

Według raportu Goldman Sachs TFI ponad połowa Polaków myśli o dodatkowej emeryturze, ale tylko jedna trzecia posiada produkty emerytalne. Zaledwie 3% Polaków korzysta z ulgi podatkowej związanej z inwestowaniem poprzez Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Co piąty Polak obawia się, że będzie musiał pracować do końca życia.

Wyniki badania pokazują, że większość osób myślących o dodatkowej emeryturze chce oszczędzać lub inwestować. Inwestycje w nieruchomości i akcje są popularne wśród tych, którzy zdecydowali się na to zdecydowali. Niestety, tylko jedna trzecia badanych korzysta z produktów emerytalnych takich jak Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) czy Indywidualne Konta Emerytalne (IKE).

Jeśli chodzi o dodatkową emeryturę najwięcej spośród badanych osób oczekuje dodatkowych miesięcznych wpływów w wysokości od 1 tys. zł do 3 tys. zł. Aby osiągnąć większe świadczenia emerytalne, większość badanych jest gotowa odkładać miesięcznie nie więcej niż 500 zł.

Badanie wykazało również niską świadomość społeczeństwa na temat IKZE oraz ulg podatkowych związanych z inwestycjami emerytalnymi. Tylko co trzeci respondent potrafił poprawnie rozszyfrować skrót IKZE, a jeszcze mniej korzystało z przysługującej ulgi podatkowej.

Więcej informacji: https://www.analizy.pl/puls-rynku/34745/raport-goldman-sachs-tfi-tylko-co-trzeci-polak-ma-produkty-emerytalne

13. OKIENKO TRANSFEROWE OFE–ZUS OTWARTE PIERWSZY RAZ OD 8 LAT

Od 1 kwietnia ubezpieczeni mogą zdecydować, co zrobić z częścią swojej składki emerytalnej – czy ma ona trafiać na konto OFE, czy w całości do ZUS. Na decyzję jest czas prawdopodobnie do 31 lipca 2024 r. Dlaczego prawdopodobnie? Bo w tej sprawie nie ma jeszcze odpowiedniego rozporządzenia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz–Bąk.

Podczas okienka transferowego ubezpieczeni w II filarze mogą zdecydować, czy część składki emerytalnej (2,92% podstawy wymiaru wynagrodzenia) ma trafiać do OFE, czy na subkonto w ZUS. Pozostała część składki emerytalnej (16,6%) z założenia trafia do ZUS. Jest ona zapisywana na koncie emerytalnym (12,22%) oraz subkoncie (4,38%).

Ubezpieczeni, którzy nie chcą nic zmieniać w dotychczasowym sposobie przekazywania składek emerytalnych, nie muszą składać żadnych deklaracji.

Okienko transferowe dotyczy osób, które chcą zmienić przeznaczenie części składki emerytalnej. Decyzję o zmianie mogą podjąć ubezpieczeni, którzy ukończyli 18 lat i których od przejścia na emeryturę dzieli więcej niż 10 lat. Aby wprowadzić zmianę w życie, należy wypełnić specjalne oświadczenie dostępne w ZUS. 

Według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych okienka transferowe odbywają się co cztery lata od 1 kwietnia do 31 lipca. Poprzednie było aktywne w 2014 i w 2016 roku. To planowane na 2020 rok nie odbyło się z powodu pandemii.

Więcej informacji: https://www.analizy.pl/tylko-u-nas/34122/wkrotce-okienko-transferowe-ofe-zus

ZDROWIE

14. INFORMATOR TERMINÓW LECZENIA NFZ DOSTĘPNY ONLINE

Dostępne terminy leczenia w całej Polsce można sprawdzić online, na stronie: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/#. Po wpisaniu w wyszukiwarkę ogólnej formy leczenia (np. fizjoterapia) lub po wpisaniu hasła „poradnia” rozwinie się alfabetyczny spis nazw poradni specjalistycznych. Po wybraniu właściwej, pojawi się lista miejsc wraz z informacjami kontaktowymi oraz pierwszym możliwym terminem wizyty.

Jeśli zależy Ci na czasie, zawsze pozostaje możliwość umówienia wizyty prywatnie. Inną opcją jest wykupienie indywidualnego abonamentu medycznego. Jako ekspert finansowy chętnie pomogę w wyborze odpowiedniego pakietu. Zapraszam do kontaktu!

CIEKAWE LINKI

15. NASTROJE POLAKÓW POD LUPĄ

Firma Open Research przeprowadziła badanie mające na celu przedstawienie nastrojów społecznych i ekonomicznych Polaków. Autorzy raportu „Nastroje Polaków 2024” wzięli pod uwagę dynamikę aktualnych zmian oraz różnice demograficzne w ocenie poszczególnych kwestii. Badanie przeprowadzono w lutym i marcu tego roku. Część nowo pozyskanych danych porównano z rokiem ubiegłym.

Oto 4 kluczowe wnioski z raportu:

 • 75% badanych Polaków twierdzi, że wiedzie spełnione życie, bez dużych problemów dnia codziennego i większych trosk o to, co przyniesie przyszłość. 
 • Co drugi badany w wieku 55+ lat i co drugi badany zarabiający więcej niż 5 tys. zł ma optymistyczne nastawienie do codzienności.
 • 75% badanych ocenia swoją aktualną sytuację finansową jako stabilną.
 • 50% badanych uważa, że sytuacja ekonomiczna w kraju pogorszy się w ciągu najbliższego roku i pesymistycznie odnosi to do swojej przyszłej sytuacji finansowej.

Ciekawym wnioskiem z badania jest również to, jak wyglądają postawy konsumentów wobec kupowanych marek. Okazuje się, że lojalnych wobec wybranej marki jest tylko 5% badanych – w tej grupie przeważają osoby w wieku 18–34 lata. 42% ankietowanych przyznaje, że robiąc zakupy, kieruje się okazjami i promocjami cenowymi, bez przywiązania do konkretnej marki.

Pełny raport pobierzesz tutaj: https://openplus.home.pl/dokumenty/Raport_Nastroje_konsument%C3%B3w_2024_Open_Research.pdf

NOWOŚCI W PHINANCE

16. MAPA DOSTĘPNOŚCI KREDYTÓW I POŻYCZEK UNIJNYCH

Uruchomiliśmy portal, w którym szybko i łatwo znajdziesz informacje o dostępności kredytów oraz pożyczek unijnych. Wyszczególniliśmy także wymogi formalne, które są niezbędne, aby złożyć wniosek o skorzystanie z finansowania.

Sama wiedza o dostępności to jednak za mało, dlatego zachęcamy do kontaktu w obu sprawach. Gdy zgłosisz się do nas, zorganizujemy dla Ciebie indywidualną analizę dostępności kredytu.

Dane kontaktowe znajdziesz w stopce wiadomości – wybierz formę kontaktu, która jest dla Ciebie wygodniejsza: mail lub telefon. 

Więcej informacji: https://mapakredytow.eu/malopolskie/

17. DOBRY POŚREDNIK FINANSOWY, CZYLI KTO? – WYWIAD Z PREZESEM PHINANCE S.A.

„Mamy sporą wiedzę na temat istnienia różnych typów produktów finansowych, ale nie zawsze dostrzegamy ich potencjał” – mówi w wydziadzie dla Business Insider Polska Paweł Kasica, prezes Phinance S.A. Czy można samodzielnie zweryfikować te produkty? Oczywiście. Jest tylko jedno ALE – o czym również mówi prezes Kasica. To ALE dotyczy skali rozbudowania rynku, która sprawia, że konsumenci są w stanie skorzystać jedynie z ułamka dostępnych rozwiązań.

W wywiadzie przeczytasz więcej o roli doradcy, o tym, jak była kiedyś postrzegana i co się w tej sprawie zmieniło. Dowiesz się także, jakie znaczenie ma pierwsze spotkanie z doradcą i dlaczego jest ono tak ważne – zarówno dla nas – doradców, jak i dla Ciebie.

Więcej informacji: https://businessinsider.com.pl/finanse/jak-wybrac-najlepszego-posrednika-finansowego/3b2b0ml


NIE CHCESZ, ŻEBY OMINĘŁY CIĘ KOLEJNE WAŻNE AKTUALNOŚCI FINANSOWE? ZAPISZ SIĘ DO LISTY MAILINGOWEJ PONIŻEJ 

NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI FINANSOWE W PIGUŁCE

 • Selekcjonuję najważniejsze informacje dotyczące rynku nieruchomości, kredytów hipotecznych, inwestycji, instytucji finansowych, ubezpieczeń, zmian w prawie i wysyłam raz w miesiącu skondensowane zestawienie w formie Biuletynów Finansowych

 • Dzięki temu moi klienci i odbiorcy są na bieżąco odpowiednio poinformowani i mogą podejmować świadome decyzje w obszarze swoich finansów

 • Jeśli pojawiają się jakiekolwiek pilne zmiany, np wsparcia rządowe, zmiany w systemie emerytalnym, bądź okazje inwestycyjne – moi klienci również jako pierwsi dostają o nich informacje

 • Zamiast reagowania zawałem serca na clickbaitowe artykuły w sieci skorzystaj z mailingów zaufanego człowieka z branży finansowej. Dołącz do grona 5500+ osób, aby otrzymywać wiarygodne i przefiltrowane informacje finansowe podane w przystępny sposób

Dodaj komentarz

Udostępnij

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *