Rozliczenie ulgi z IKZE za 2023 rok krok po kroku - Szymon Mrugała | Ekspert finansowy
Przejdź do kursu

Tradycyjnie jak co roku przypominam o możliwości obniżenia podatku dochodowego poprzez uwzględnienie wpłat na IKZE w rozliczeniu PITu. Należy je złożyć najpóźniej we wtorek 30 kwietnia 2024 roku. Poniżej przedstawiam jak powinno wyglądać rozliczenie ulgi z IKZE za 2023 rok.

Limit wpłat za 2023 dla osób fizycznych wynosił 8 322 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 12 483 zł. Przy maksymalnym wykorzystaniu urząd skarbowy może nam zwrócić odpowiednio:

  • 998,64 zł lub 1 497,96 zł – przy stawce podatku wg skali progresywnej 12%
  • 2 663,04 zł lub 3 994,56 zł – przy stawce podatku wg skali progresywnej 32%
  • 1 581,18 zł lub 2 371,77 zł – przy stawce podatku wg skali liniowej 19%

Rozliczenie ulgi z IKZE za 2023, najważniejsze zasady:

– Odliczenia wpłat na IKZE może dokonać każdy podatnik, który maksymalnie do 31.12. 2021 zasilił swój rachunek IKZE.

– Ulga przysługuje posiadaczom kont IKZE rozliczających się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), w formie podatku liniowego bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

– Na prawo od ulgi nie wpływa wspólne rozliczanie się z małżonkiem ani korzystanie z innych ulg.

– Powinniśmy posiadać potwierdzenia przelewów środków na konto IKZE w danym roku.

– Z ulgi nie można skorzystać jedynie w sytuacjach, gdy posiadamy dochody ze zbycia papierów wartościowych i innych przychodów kapitałowych lub z działalności opodatkowanej kartą podatkową (PIT-16A, PIT-38 i PIT-39).

– Podstawą do odliczenia mogą być tylko kwoty faktycznie wpłacone na rachunek IKZE.

Odliczenie od podatku wpłat na IKZE należy dokonać poprzez złożenie właściwego zeznania rocznego (poniżej wzory druków)

a)  W przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą do PIT-37 lub PIT-36 należy dołączyć PIT/O i wypełnić pole nr 29. Podajemy tam kwotę, którą zasililiśmy rachunek IKZE

b) Analogicznie przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu zewidencjonowanego do PIT 28 dołączają załącznik PIT/0. Wpisują tam kwotę jaką wpłacili na IKZE w 2021 roku

c) Przedsiębiorcy wypełniający PIT-36L, rozliczający się podatkiem liniowym, wpłaty na IKZE wykazują w jednym dokumencie w polu nr 26

Limity w roku 2024 na IKZE

Jednocześnie przypominam o limitach na 2024 rok, ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od roku 2021 limit dla osób prowadzących działalność gospodarczą uległ powiększeniu w stosunku do pozostałych uczestników. Wynosi on 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, czyli w 2024 r. to 14 083,20 zł. 

Pozostali posiadacze kont IKZE mogą wpłacić maksymalnie 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 9 388,80.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu środkami w swoim IKZE, chciałbyś je uruchomić albo przenieść do innej instytucji – skontaktuj się ze mną: kontakt.

Dodaj komentarz

Udostępnij

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *