Rozliczenie ulgi z IKZE za 2021 rok
Przejdź do kursu

Tradycyjnie jak co roku przypominam o możliwości obniżenia swojego podatku poprzez uwzględnienie wpłat na IKZE w swoim rozliczeniu podatkowym. Powinniśmy je złożyć najpóźniej w poniedziałek 2 maja 2022 (ponieważ 30 kwietnia wypada w sobotę). Poniżej opisuję jak powinno wyglądać rozliczenie ulgi z IKZE za 2021 rok.

Limit wpłat na 2021 wynosił dla osób fizycznych 6310,80 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 9446,20 zł. Zakładając jego maksymalne wykorzystanie, urząd skarbowy może nam zwrócić odpowiednio:

  • 1072,84 zł lub 1605,85 zł – przy stawce podatku wg skali progresywnej 17%
  • 2019,46 zł lub 3022,78 zł – przy stawce podatku wg skali progresywnej 32%
  • 1199,05 zł lub 1794,78 zł – przy stawce podatku wg skali liniowej 19%

Rozliczenie ulgi z IKZE za 2021, najważniejsze zasady:

– Odliczenia wpłat na IKZE może dokonać każdy podatnik, który w roku ubiegłym, czyli maksymalnie do 31.12. 2021 zasilił swój rachunek IKZE.

– Ulga przysługuje posiadaczom kont IKZE rozliczających się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), w formie podatku liniowego bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

– Na prawo od ulgi nie wpływa wspólne rozliczanie się z małżonkiem oraz korzystanie z innych ulg.

– Powinniśmy posiadać potwierdzenia przelewów środków na IKZE w danym roku.

– Z ulgi nie można skorzystać jedynie w sytuacjach, gdy posiadamy dochody ze zbycia papierów wartościowych i innych przychodów kapitałowych lub z działalności opodatkowanej kartą podatkową (PIT-16A, PIT-38 i PIT-39).

– Podstawą do odliczenia mogą być tylko kwoty faktycznie wpłacone.

Odliczenie od podatku wpłat na IKZE można dokonać składając właściwe zeznanie roczne (poniżej wzory właściwych druków)

a)  W przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą do PIT-37 lub PIT-36 należy dołączyć PIT/O i wypełnić pole nr 29. Podajemy tam kwotę, którą zasililiśmy rachunek IKZE

b) Analogicznie przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu zewidencjonowanego do PIT 28 dołączają załącznik PIT/0. Wpisują tam kwotę jaką wpłacili na IKZE w 2021 roku

c) Przedsiębiorcy wypełniający PIT-36L, rozliczający się podatkiem liniowym, wpłaty na IKZE wykazują w jednym dokumencie w polu nr 26

Limity w roku 2022 na IKZE

Jednocześnie przypominam o limitach na 2022 rok, ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od roku 2021 limit dla osób prowadzących działalność gospodarczą uległ powiększeniu w stosunku do pozostałych uczestników. Wynosi on 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, czyli w 2022 r. to 9 466,20 zł. 

Pozostali posiadacze kont IKZE mogą wpłacić maksymalnie 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 7 106,40 zł.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu środkami w swoim IKZE, chciałbyś je uruchomić albo przenieść do innej instytucji – skontaktuj się ze mną: kontakt.


NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI FINANSOWE W PIGUŁCE

  • Selekcjonuję najważniejsze informacje dotyczące rynku nieruchomości, kredytów hipotecznych, inwestycji, instytucji finansowych, ubezpieczeń, zmian w prawie i wysyłam raz w miesiącu skondensowane zestawienie w formie Biuletynów Finansowych

  • Dzięki temu moi klienci i odbiorcy są na bieżąco odpowiednio poinformowani i mogą podejmować świadome decyzje w obszarze swoich finansów

  • Jeśli pojawiają się jakiekolwiek pilne zmiany, np wsparcia rządowe, zmiany w systemie emerytalnym, bądź okazje inwestycyjne – moi klienci również jako pierwsi dostają o nich informacje

  • Zamiast reagowania zawałem serca na clickbaitowe artykuły w sieci skorzystaj z mailingów zaufanego człowieka z branży finansowej. Dołącz do grona 5500+ osób, aby otrzymywać wiarygodne i przefiltrowane informacje finansowe podane w przystępny sposób

Dodaj komentarz

Udostępnij

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *