Przejdź do kursu

NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI FINANSOWE – MAJ 2023

Dzień dobry!

Jestem bardzo ciekawy, jak potoczyły się Twoje dyskusje z przyjaciółmi lub rodziną przy majówkowym grillu. I czy były równie burzliwe, co w sejmie w związku z kolejnymi poprawkami do programu Bezpieczny Kredyt na 2% (oj, były bardzo burzliwe!). W gruncie rzeczy nie wiem, czy rozmawiasz z przyjaciółmi i rodziną na tematy polityczne, bo wiem, że to mocno zapalne tematy, zwłaszcza jeśli różnicie się w opiniach. Zdarza mi się czytać, jak ktoś pisze, że „polityka go nie interesuje”. Wtedy zwykle wzdycham wewnętrznie, bo co to właściwie znaczy? Że tego kogoś nie interesują ustalane i wprowadzane przez rząd zmiany, które będą dotyczyć życia tego kogoś?

Mnie nie interesuje uprawianie polityki, ale to, jak polityka wpływa na moje życie i życie moich klientów –– to już owszem. A że do czytania i obserwowania kolejnych szykujących się zmian trzeba mieć duuużo energii, to mam nadzieję, że po długim weekendzie tę energię masz i z zapałem przeczytasz nowe wydanie Biuletynu 🙂

A co w nim? Do grona beneficjentów roku wyborczego dołączyli rolnicy. Zawód pośrednika nieruchomości znów ma być regulowany. Pracownicy walczą z pracodawcami o wyższe płace (greedflation). A z pozytywniejszych wiadomości – jest info o postępach w wiedzy ekonomicznej Polaków i o… zarobkach skoczków narciarskich po zakończonym w kwietniu sezonie. Od razu dam znać, że jeśli chodzi o ostatni news, to dysproporcje pomiędzy nimi są naprawdę ogromne – i w sumie daje to do myślenia, bo obrazuje, że różnice… no cóż, są wszędzie.

A teraz zapraszam do czytania! 🙂

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

1. SZYKUJĄ SIĘ ZMIANY NA RYNKU POŚREDNIKÓW NIERUCHOMOŚCI

Minister Rozwoju Waldemar Buda z uwagą przygląda się rynkowi pośrednictwa nieruchomości, zauważając rosnącą liczbę nieprawidłowości. Przykładem mało etycznych działań, do których dochodzi na rynku, jest np. pobieranie opłat od obu stron transakcji. Dlatego minister Buda postuluje wprowadzenie zmian w przepisach. Popierają go sami agenci nieruchomości, którzy zauważają coraz więcej przypadków patologii w swojej branży. Pozostali uczestnicy rynku także są świadomi tych nieprawidłowości. 

Tomasz Narkun, ekspert na rynku nieruchomości, przeprowadził ostatnio krótką ankietę na swoim Twitterze, zadając tylko jedno pytanie: czy rynek pośredników nieruchomości w Polsce charakteryzuje się wysokimi standardami, profesjonalizmem i dobrym funkcjonowaniem. Z odpowiedzią „Nie” zgodziło się aż 89,7% z 6089 osób, które wzięły udział w ankiecie. 

Warto przypomnieć, że przed rokiem 2013 zawód pośrednika nieruchomości był regulowany. Jednak po zmianie przepisów, wprowadzonej przez Jarosława Gowina w 2014 r., działalność w tej branży mógł rozpocząć każdy, bez konieczności spełniania wymogów związanych z wykształceniem, kwalifikacjami czy niekaralnością. Deregulacja spowodowała, że usługi związane z transakcjami nieruchomościowymi, które często mają ogromną wartość, mogą być świadczone przez osoby niewystarczająco wykwalifikowane, co skutkuje obniżeniem poziomu usług. 

Wprowadzenie minimalnych wymogów dla osób pracujących w branży pośrednictwa nieruchomości jest słusznym kierunkiem i gwarantowałoby należyte świadczenie usług, tak jak oczekujemy tego od innych specjalistów, takich jak doradcy podatkowi, geodeci czy architekci. Waldemar Buda nie ujawnia jednak konkretnych zmian, jakie planuje wprowadzić.

Więcej informacji: https://businessinsider.com.pl/prawo/firma/ten-zawod-nie-bedzie-juz-wolny-szykuja-sie-zmiany-dla-posrednikow-nieruchomosci/jhejmkv

2. RZĄD PRZYJĄŁ PAKIET POMOCY DLA ROLNIKÓW

W trakcie nadzwyczajnego posiedzenia rządu 21 kwietnia został przyjęty pakiet pomocy dla rolników. Zdaniem premiera to największe wsparcie dla tej grupy społecznej w historii. Pieniądze z budżetu zostaną wykorzystane na wsparcie i ochronę rolników. Najpierw jednak rząd musi uzyskać zgodę Komisji Europejskiej, aby uniknąć ewentualnych żądań zwrotu środków przez unijnych urzędników. 

Szef rządu zapowiedział podwyższenie kwoty zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego z 1,20 zł do 1,46 zł oraz wystąpienie do KE o zgodę na przeznaczenie dodatkowych 54 groszy na każdy litr oleju napędowego. Rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 300 hektarów i wystawili faktury za sprzedaż pszenicy między 15 kwietnia a 15 czerwca bieżącego roku, otrzymają dopłatę w wysokości 1400 złotych za każdą tonę sprzedanego zboża. Rząd ogłosił, że rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty do nawozów do 14 lipca bieżącego roku. Pomoc finansowa wyniesie 500 złotych na hektar dla upraw rolnych i 250 złotych na hektar dla łąk, pastwisk i traw. Ponadto rolnicy, którzy sprzedali pszenicę lub kukurydzę od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia bieżącego roku, otrzymają wyrównanie. Wsparciem objęci zostaną również producenci pszenicy, którzy będą chcieli sprzedać ją po 15 kwietnia.

Pakiet pomocy dla rolników został wprowadzony w związku z ostatnimi wydarzeniami na granicy polsko-ukraińskiej. Jarosław Kaczyński ogłosił na spotkaniu w miejscowości Łyse zamknięcie granicy dla produktów żywnościowych z Ukrainy oraz wprowadzenie minimalnej ceny skupu zbóż. 

Więcej informacji: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/najwieksze-wsparcie-w-historii-rolnictwa-premier-przedstawil-konkretne-kwoty/xv6yfkx

3. INFLACJĘ NAPĘDZA CHCIWOŚĆ FIRM?

Ekonomiści z czołowych banków centralnych wykazali, że za znaczną część inflacji w krajach takich jak USA, Wielka Brytania i Niemcy odpowiadają marże firm. Według Alberta Edwardsa, globalnego stratega w Société Générale, inflacja jest spowodowana właśnie chciwością (tzw. greedflation) firm, które wykorzystują kryzys do tego, by podnosić ceny. W przyszłości może to poskutkować wprowadzeniem kontroli cen. 

Badania ekonomistów wskazują, że przedsiębiorstwa, a w szczególności duże korporacje, doskonale rozumiały mechanizm inflacji, zanim w pełni zrozumieli go konsumenci. Ich zdaniem przedsiębiorcy tylko czekali na pierwsze sygnały w mediach, że szykują się podwyżki. Wówczas podnieśli ceny, jak tylko mogli. W ten sposób ich chciwość zaczęła zwiększać inflację bardziej, niż wynikałoby to z naturalnego wzrostu kosztów. Chociaż koszty działalności wzrosły wszystkim firmom, w ocenie ekspertów stały się tylko pretekstem do podniesienia marż. Albert Edwards nazywa ten trend „inflacją chciwości” i uważa, że aby jej zaradzić, konieczna jest kontrola cen.

W 2022 r. mogliśmy zaobserwować bezprecedensowy wzrost marż, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez ekonomistów Europejskiego Banku Centralnego. Ich analiza wykazała, że w latach 1999–2022 zyski przedsiębiorstw stanowiły zwykle około jednej trzeciej deflatora PKB (czyli wskaźnika wzrostu cen wszystkich dóbr i usług, a nie tylko cen konsumpcyjnych). W samym 2022 roku zyski te stanowiły zaś przeciętnie dwie trzecie tego wskaźnika. Tylko w USA największe przedsiębiorstwa z listy Fortune 500 uzyskały niespotykany dotychczas zysk w wysokości 1,8 biliona dolarów przy jednoczesnych przychodach wynoszących 16,1 biliona dolarów. 

Chociaż banki centralne mogą wpłynąć na część popytową inflacji poprzez swoją politykę pieniężną, to jak sugerują hipotezy naukowców, popyt jest tylko jednym z wielu czynników. Dlatego naukowcy z Baltimore uważają, że sama polityka pieniężna nie wystarczy i trzeba szybko tłumić wszelkie inflacyjne bodźce już na wczesnym etapie ich rozwoju. Jeśli sytuacja się nie zmieni, a inflacja będzie nadal wysoka, może to prowadzić do niepokojów społecznych, gdy konsumenci będą wciąż odczuwać spadek siły nabywczej swoich pieniędzy. Zdaniem ekonomistów trzeba więc ukrócić chciwość firm – np. przez wprowadzenie rządowej kontroli cen. 

Więcej informacji: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-chciwosc-duzych-firm-napedza-inflacje-problemu-nie-mozna-dlu,nId,6735218

4. KIM SĄ UCHODŹCY Z UKRAINY?

Pod koniec 2022 roku Narodowy Bank Polski przeprowadził ankiety wśród imigrantów z Ukrainy. W ankiecie wzięli udział zarówno uchodźcy, którzy pojawili się w naszym kraju po wybuchu wojny, jak i osoby, które zawitały do nas wcześniej. Wśród uchodźców przeważają kobiety, natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę migrantów wojennych, rozkład płci był prawie równy (54% kobiet i 46% mężczyzn). Migranci to przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem, najczęściej w wieku 27-44 lat. 

Aż 65% uchodźców pracuje. Dla porównania, w maju 2022 r. w podobnej ankiecie zatrudnienie deklarowało tylko 28%. Większość osób zdołała się usamodzielnić – znaleźli mieszkania oraz pracę. Niestety dochody osób z Ukrainy są niskie. Większość ankietowanych wskazała, że ich dochód netto mieści się w przedziale 2-3 tys. zł. Co piąty uchodźca deklaruje, że żyje „z dnia na dzień”. 

Dla polskiej opieki społecznej największym wyzwaniem pozostaje 20% uchodźców, którzy znajdują się w najgorszej sytuacji finansowej. Zwykle mieszkają w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania lub w mieszkaniach Polaków, którzy bezpłatnie udostępnili swoje lokale dla ofiar wojny. 

Prawie połowa imigrantów deklaruje, że nie korzystała w Polsce z żadnych świadczeń. Około 40% otrzymało świadczenie na dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”. Pozostali ankietowani wskazali korzystanie z zasiłków socjalnych niezwiązanych z dziećmi (np. z zasiłku dla bezrobotnych). Według badania 60% uchodźców przekazuje część swoich dochodów rodzinie, która pozostała na Ukrainie.  

Więcej informacji: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/wszystko-co-chcialbys-wiedziec-o-ukraincach-w-polsce-mamy-liczby/10vyc5d

5. NBP KOŃCZY 2022 ROK Z GIGANTYCZNĄ STRATĄ

Na zeszłoroczne sprawozdanie wyniku finansowego Narodowego Banku Polskiego musieliśmy trochę poczekać. O ile w zeszłym roku, gdy wynik był na plusie, sprawozdanie opublikowano już na początku stycznia, w tym roku pojawiło się dopiero pod koniec kwietnia. 

Przyczyną może być gigantyczna strata, którą bank wypracował w 2022 r. Zgodnie z danymi z raportu NBP wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego wyniósł w zeszłym roku prawie 17 mld zł straty. Tak dużych, bo dwucyfrowych, strat nie widzieliśmy w Polsce od kilkunastu lat. 

Co wpłynęło na tak kiepski wynik? Przede wszystkim zmiany w wycenie obligacji. Jak wiele banków centralnych, NBP lokuje sporą część swoich rezerw walutowych w obligacje skarbowe denominowane w dolarze, euro i jenie. Dodatkowo, w ramach „Tarczy antykryzysowej” w okresie 2020–2021 r. NBP skupował polskie obligacje Skarbu Państwa, PFR i BGK. Co ciekawe, wynik NBP mógłby być dużo gorszy – część strat banku została złagodzona przez osłabiającą się złotówkę. Szacuje się, że na różnicach kursowych NBP zyskał ponad 22 mld zł.

Ale to nie wszystkie czynniki. W 2021 r. eksperci z NBP zaczęli inwestować na rynku akcji.  Choć na początku szło dobrze (pierwszy rok inwestowania zakończyli zyskiem 1 mld zł), przyszedł trudny giełdowy rok 2022. On także odbił się na wyniku NBP. 

Jak większość uczestników rynku akcji, NBP odnotował stratę w wysokości ok. 2,2 mld zł. I chociaż część kłopotów NBP była spowodowana kryzysem oraz kiepską sytuacją na rynku po pandemii koronawirusa, wiele zależało także od kiepskich decyzji zarządu oraz prezesa Glapińskiego. 

Więcej informacji: https://subiektywnieofinansach.pl/17-miliardow-zlotych-straty-nbp-kto-zawinil-i-co-to-znaczy-dla-nas/

KREDYTY HIPOTECZNE

6. POPRAWKI DO PROJEKTU BEZPIECZNY KREDYT 2%

Sejm przyjął projekt ustawy dotyczący programu Bezpieczny Kredyt 2%. W porównaniu do pierwszej wersji, która została opublikowana na początku lutego, dokument uległ nieznacznym zmianom. Program ma dwa główne ograniczenia: 

 • pierwsze z nich to wiek kredytobiorcy, który nie może przekroczyć 45 lat, 
 • drugie dotyczy wcześniejszych umów kredytowych i posiadanych nieruchomości. Kredytobiorca nie może posiadać żadnej nieruchomości, a kredyt z dopłatą ma być przeznaczony na pierwsze mieszkanie. Ponadto, w dniu złożenia wniosku o kredyt, nie możemy być stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

W pierwotnej wersji projektu wprowadzono kontrowersyjny wymóg „rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa domowego” w finansowanej z kredytu nieruchomości w terminie 12 miesięcy od nabycia. Za brak spełnienia tego warunku miała grozić sankcja w postaci wygaśnięcia dopłat. W nowej wersji projektu wydłużono termin „wprowadzenia się” do kredytowanej nieruchomości do 24 miesięcy. 

Poza tym rozszerzono katalog sytuacji, w których można stracić prawo do dopłat. Wprowadzono między innymi wymóg, że osoba wprowadzająca się do kredytowanej nieruchomości, która nie jest kredytobiorcą, musi prowadzić z kredytobiorcą gospodarstwo domowe przez przynajmniej 12 miesięcy przed udzieleniem kredytu. Ma to ukrócić kreatywne sposoby obejścia jednego z warunków programu – nieposiadania własnej nieruchomości. 

Więcej informacji: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyt-hipoteczny-2-proc-najnowsze-zmiany-8520938.html

7. BURZLIWA DEBATA W SEJMIE O BEZPIECZNY KREDYT 2%

Projekt wprowadzający Bezpieczny Kredyt 2% – rządowy program dopłat do kredytu hipotecznego – nabiera tempa. Po burzliwej debacie został skierowany do komisji sejmowych. Opozycja krytykuje politykę mieszkaniową rządu PiS, przypominając, że poprzednie programy mieszkaniowe (jak „Mieszkanie Plus”) zakończyły się porażką. 

Opozycja uważa, że Bezpieczny Kredyt 2% jest przedwyborczą próbą ratowania sytuacji po ośmiu latach rządów PIS-u. Projekt to typowa kiełbasa wyborcza, które nie tylko nie rozwiąże obecnych problemów na rynku mieszkaniowym, ale wygeneruje kolejne. Według opozycji głównym efektem Bezpiecznego Kredytu 2% będzie wzrost cen mieszkań. 

W ocenie opozycji główny problem w Polsce to brak mieszkań, a nie brak kredytów. Aby reformy miały szansę zadziałać, muszą dotyczyć strony podażowej, czyli dofinansowania budowy tanich mieszkań dla Polaków. Po burzliwej dyskusji projekt wprowadzający Bezpieczny Kredyt 2% został skierowany w celu rozpatrzenia do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Finansów Publicznych. 

Więcej informacji: https://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news-kredyt-2-proc-juz-w-maszynce-sejmowej-opozycja-wytyka-rzadow,nId,6712873

NIERUCHOMOŚCI

8. OBOWIĄZKOWE ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Właściciele domów i mieszkań mają nowe obowiązki – jeśli planują sprzedać swoją nieruchomość, będą musieli zapłacić za świadectwo energetyczne. Wszystko za sprawą wejścia w życie nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Choć świadectwa energetyczne obowiązywały już od jakiegoś czasu, w praktyce niewielu notariuszy egzekwowało posiadanie tego dokumentu. Zaostrzone przepisy mają to zmienić. 

Jaki będzie koszt otrzymania dokumentu? To zależy od kilku parametrów: 

 • wielkości budynku, 
 • stopnia skomplikowania bryły,
 • zastosowanych instalacji,
 • konstrukcji ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 
 • lokalizacji nieruchomości.

W mniejszych miastach świadectwo energetyczne to koszt ok. 400–500 zł, w większych – minimum 700 zł. Po nowelizacji przepisów, gdy popyt na dokumenty wzrośnie, ten koszt może się zwiększyć. 

Ale to nie koniec nowych obowiązków właścicieli nieruchomości. Przepisy zobowiązują ich także do przeprowadzania okresowej kontroli systemów grzewczych i klimatyzacji. 

W kolejnych latach czeka nas jeszcze więcej zmian związanych z ekologią. Już za kilka lat właściciele budynków powyżej 2000 m² będą musieli wykazać ich ślad węglowy. W najbliżej przyszłości czekają nas też kontrole źródeł ogrzewania – specjaliści będą weryfikować, czy faktyczne źródło ogrzewania budynku zgadza się z tym, co wskazaliśmy w deklaracji. 

Więcej informacji: https://subiektywnieofinansach.pl/czeka-nas-rewolucja-na-rynku-nieruchomosci/

9. WYNIKI BADANIA POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

Według badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego Polacy są jednymi z najchętniej posiadających własne mieszkania w Europie. W kategorii dochodowej „poniżej 60% mediany” aż 82% osób może się pochwalić własnością nieruchomości. To o 30% więcej niż średnia unijna. Analitycy PIE przestrzegają, że tak wysoki odsetek własności może być powodem do niepokoju, jeśli weźmiemy pod uwagę wiek mieszkań i domów w Polsce. 

Kolejnym sporym problemem w naszym kraju jest ograniczona dostępność mieszkań. To główny czynnik, który powoduje, że aż 49% osób w wieku od 18 do 34 lat nadal mieszka z rodzicami. Co ciekawe, w innych krajach Unii Europejskiej ten odsetek jest niższy. Jedyne kraje, w których skala tego zjawiska jest większa to Malta, Słowacja i Bułgaria. Trudno się dziwić młodym Polakom – mieszkania w Polsce są drogie, a w ostatnich latach dostępność kredytów hipotecznych znacząco spadła. 

Więcej informacji: https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/polacy-chca-miec-mieszkania-na-wlasnosc-tak-wypadamy-na-tle-europy/n49tqrb

10. LIKWIDACJA PCC – JUŻ WIEMY OD KIEDY

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przedstawił planowany zestaw rozwiązań dotyczących rynku nieruchomości. W ramach nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla budynków zostanie zwiększona odległość między budynkami na sąsiednich działkach. Ponadto minister ogłosił plany likwidacji podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania oraz wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży umów deweloperskich.

Obecnie, kupując nieruchomość na rynku wtórnym, musimy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2% wartości rynkowej mieszkania lub domu objętego transakcją. Ten podatek ma zostać zlikwidowany – według słów ministra zmiana wejdzie w życie najpóźniej na początku przyszłego roku. 

Według niektórych ekspertów propozycje rządu nie wywołają rewolucji na rynku i nie ułatwią zakupu pierwszego mieszkania. Rząd próbuje stymulować popyt, a to oznacza, że więcej osób wejdzie na rynek nieruchomości, co sprawi, że ceny nieuchronnie wzrosną. Efekt będzie więc odwrotny do zamierzeń. Inni eksperci widzą w likwidacji PCC ukłon w stronę kupujących i sporą oszczędność przy i tak wysokich kosztach zakupu nieruchomości. 

Więcej informacji: https://www.money.pl/podatki/pierwsze-mieszkanie-bez-podatku-wiadomo-od-kiedy-6883437048765344a.html

INSTYTUCJE FINANSOWE

11. PZU ZABLOKOWAŁO GLOBALNY ATAK HAKERÓW

21 kwietnia rano hakerzy zaatakowali serwery PZU. Użyli do niego kilkudziesięciu serwerów rozsianych po całym świecie.

Ubezpieczyciel zapewnia jednak, że w wyniku cyberataku nie doszło do wycieku danych klientów. Przekazał również, że jego skutki są szczegółowo analizowane.

Jak ustalił portal Business Insider, do ataku przyznała się prorosyjska grupa hakerów NoName. 

Więcej informacji: https://gu.com.pl/pzu-odparl-globalny-cyberatak/

12. CHINY ZACZĘŁY WYPŁACANIE PENSJI W CBDC

CBDC (Central Bank Digital Currency) to pieniądz cyfrowy banku centralnego, który jest definiowany na dwa sposoby:

 • jako zobowiązanie banku centralnego wyrażone w obowiązującej jednostce rozrachunkowej, które służy jako środek wymiany i przechowywania wartości,
 • jako nową formę pieniądza wydawaną w formie cyfrowej.

Od maja w chińskim mieście Changshu pensje w cyfrowym juanie będą już otrzymywać wszyscy pracownicy służby publicznej w instytucjach publicznych i jednostkach państwowych.

Presja chińskiego rządu, by przyjąć CBDC, nie spotkała się z entuzjazmem ze strony mieszkańców Hongkongu. O skali niezadowolenia świadczy to, że przez pierwsze cztery dni po hucznej premierze do programu cyfrowej waluty zapisało się jedynie 625 mieszkańców ponad 7-milionowego miasta. 

Więcej informacji: https://bithub.pl/kryptowaluty/w-chinach-pensja-juz-w-cbdc/

INWESTYCJE

13. RENTOWNOŚĆ WYNAJMU SPADNIE JESZCZE W TYM ROKU

W 2022 r. najem mieszkań był bardzo dochodowy. Przyczyniło się do tego wiele rzeczy – między innymi napływ imigrantów z Ukrainy i trudna sytuacja na rynku kredytów hipotecznych. Według danych HRE Investments ta sytuacja już wkrótce się zmieni. W ostatnich miesiącach poprawiła się bowiem zdolność kredytowa Polaków, a to dla wielu osób oznacza łatwiejszy dostęp do mieszkań.

Jaki będzie tego efekt? Więcej osób zdecyduje się na zakup własnego mieszkania. Przestaną wynajmować i przeprowadzą się do własnych nieruchomości. 

Oliwy do ognia dołoży start programu Bezpieczny Kredyt 2%, który jest planowany na połowę roku. Zakup mieszkania przy pomocy preferencyjnego kredytu będzie tańszy niż wynajem, a to z kolei oznacza, że jeszcze więcej osób odpłynie z rynku najmu. Jeśli dołożymy do tego wzrost opłat administracyjnych i kosztów utrzymania nieruchomości, których najmujący nie będą już mogli swobodnie przerzucać na wynajmujących – najem mieszkań przestaje być tak „złotym interesem”. 

Więcej informacji: https://heritagere.pl/analizy/6-powodow-dla-ktorych-rentownosc-wynajmu-spadnie/283

UBEZPIECZENIA

14. NAJLEPSI PRACODAWCY PRZECIWDZIAŁAJĄ STRESOWI I WYPALENIU ZAWODOWEMU PRACOWNIKÓW

Według badania „2023 Health on Demand” stres w pracy pozostaje kluczową kwestią dla przyciągania i zatrzymywania talentów. Aż 47% uczestników ankiety przeprowadzonej na potrzeby tego badania przyznało, że odczuwa stres w życiu codziennym. Wśród głównych czynników, które go generują, wymieniają: 

 • pracę pod presją (54%), 
 • słabe przywództwo (39%),
 • toksyczną kulturę (37%). 

Według twórców raportu najlepsi pracodawcy starają się przeciwdziałać przyczynom stresu. Robią to poprzez tworzenie kompleksowych strategii świadczeń, pozapłacowe benefity oraz weryfikowanie kompetencji przełożonych. 

Podstawą działań przeciwdziałających stresowi i wypaleniu zawodowemu jest bezpieczeństwo psychologiczne w miejscu pracy. Jak wskazuje raport, wiele firm ma nad czym pracować. Tylko trochę ponad połowa ankietowanych (58%) może swobodnie wyrażać swoje zdanie bez obaw o negatywne konsekwencje. 

Trochę lepiej wyglądają dane na temat możliwości uzyskania wsparcia od pracodawcy w nagłej sytuacji. Aż 70% ankietowanych jest przekonanych, że ich szefowie są gotowi udzielić im takiej pomocy. Raport podkreśla, że pracownicy, którzy wierzą, że pracodawca interesuje się ich zdrowiem i dba o ich dobre samopoczucie, są bardziej zadowoleni z życia i kariery. Istnieje także pozytywna korelacja pomiędzy wyższym poziomem świadczeń a zadowoleniem pracowników.

Więcej informacji: https://gu.com.pl/przeciwdzialanie-stresowi-kluczem-w-strategii-swiadczen-pracowniczych/

EMERYTURY

15. ZIELONE ŚWIATŁO DLA OIPE W POLSCE

Rząd przyjął projekt ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (OIPE). To rozwiązanie ma zapewnić nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Projekt ustawy wprowadza do naszego systemu prawnego zmiany, dzięki którym wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z 20 czerwca 2019 r. Na przyjęcie tego projektu czekaliśmy ponad dwa lata, bo projekt powstał 10 grudnia 2020 r. 

Wprowadzenie OIPE ma zapewnić Polakom możliwość inwestowania transgranicznego oraz łatwe przenoszenie środków po zmianie miejsca zamieszkania z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do innego. Według założeń projektu OIPE będą mogły oferować różne instytucje, w tym zakłady ubezpieczeń, banki, TFI oraz niektóre firmy inwestycyjne. 

Dotychczas projekt ustawy przyjęło dziesięć krajów członkowskich: Chorwacja, Czechy, Dania, Holandia, Luksemburg, Malta, Słowacja, Szwecja, Włochy i Węgry. Instytucje finansowe w Słowacji, w Czechach i w Chorwacji już oferują pierwsze produkty. My na ich wprowadzenie musimy jeszcze poczekać.

Więcej informacji: https://www.analizy.pl/puls-rynku/32481/rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-oipe

CIEKAWE LINKI

16. FINANSOWA WIEDZA POLAKÓW NA LEPSZYM POZIOMIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH

Firma CBM Indicator co roku przeprowadza badanie, którego celem jest określenie poziomu wiedzy finansowej wśród Polaków. Wsparcia merytorycznego udzielają Fundacja Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym roku odbyła się już szósta edycja tego badania.

Polacy ocenili swój poziom wiedzy ekonomicznej na 2,88 w 5-stopniowej skali. 38% respondentów ocenia swoją wiedzę jako małą i bardzo małą, a 31% jako dużą i bardzo dużą. Im wyższy wiek i niższe wykształcenie respondentów, tym niższy poziom wiedzy ekonomicznej. Płeć nie wpływa na jej poziom.

45% badanych jako podstawowe źródło swojej wiedzy finansowej wskazało portale internetowe. Co ciekawe, tylko starsi respondenci wskazali w tym pytaniu instytucje finansowe oraz instytucje publiczne. Największe braki w swojej wiedzy badani wskazali w obszarze cyberbezpieczeństwa (44%), inwestowania (33%), kredytów i pożyczek (24%), systemu podatkowego (23%), systemu emerytalnego (13%) oraz płatności bezgotówkowych (12%).

Respondenci wskazali, że najlepszymi źródłami wiedzy ekonomicznej są filmy edukacyjne i materiały wideo (43%), bezpośrednie spotkania stacjonarne (40%) oraz artykuły i infografiki w prasie lub internecie (39%). Wzrost wiedzy ekonomicznej przyczyni się do lepszego rozumienia mechanizmów gospodarki (53%), lepszego gospodarowania budżetem domowym (48%) oraz większego poczucia bezpieczeństwa finansowego (45%). Ponad 20% ankietowanych uważa, że większa wiedza z zakresu ekonomii to istotny czynnik, który pozwoli im osiągnąć lepsze efekty inwestowania i oszczędzania.

Więcej informacji: https://www.analizy.pl/puls-rynku/32476/polacy-lepiej-oceniaja-swoja-wiedze-ekonomiczna

17. ZAROBKI SKOCZKÓW NARCIARSKICH W SEZONIE 22/23 – KTO ZAROBIŁ NAJWIĘCEJ?

W niedzielę 2 kwietnia zakończyły się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na najwyższym stopniu podium stanął Halvor Egner Granerud, który zgarnął również największe wynagrodzenie – 444 800 franków szwajcarskich (ponad 2 mln zł).

A ile zarobili polscy skoczkowie? Najwięcej, bo 230 650 franków szwajcarskich (ponad 1 mln zł), zarobił Dawid Kubacki, który w tabeli wyników uplasował się na 4. miejscu. Najmniej pieniędzy trafiło zaś w ręce Stefana Huli i Macieja Kota – 400 franków szwajcarskiej (ok. 1880 zł).

Zarobki skoczków narciarskich 22/23

Więcej informacji: https://sport.tvp.pl/68851191/puchar-swiata-w-skokach-narciarskich-ile-zarobili-polscy-skoczkowie-w-sezonie-202223

NOWOŚCI W PHINANCE

18. PHINANCE ROZPOCZĘŁO WSPÓŁPRACĘ Z DWOMA NOWYMI PARTNERAMI

W drugiej połowie kwietnia do portfolio zaufanych partnerów Phinance dołączyły dwie nowe firmy:

 • Grunt to Inwestycje, która oferuje atrakcyjne grunty pod zabudowę i inwestycje oraz kompleksową obsługę.
 • Fracthon, która oferuje pomnażanie majątku poprzez inwestowanie w projekty w prestiżowych lokalizacjach. 

Nowi partnerzy Phinance pozwalają nam rozszerzyć obszar działań w zakresie inwestycji w nieruchomości. Jestesteśmy z tego szalenie dumni, bo dzięki nim będziemy mogli dostarczać naszym klientom jeszcze lepsze rozwiązania i usługi. 

Więcej informacji: https://www.linkedin.com/posts/phinance-s-a-_phinance-inwestycje-inwestycjewnieruchomoagjci-activity-7054763983592923137-D9jo/


NIE CHCESZ, ŻEBY OMINĘŁY CIĘ KOLEJNE WAŻNE AKTUALNOŚCI FINANSOWE? ZAPISZ SIĘ DO LISTY MAILINGOWEJ PONIŻEJ 

NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI FINANSOWE W PIGUŁCE

 • Selekcjonuję najważniejsze informacje dotyczące rynku nieruchomości, kredytów hipotecznych, inwestycji, instytucji finansowych, ubezpieczeń, zmian w prawie i wysyłam raz w miesiącu skondensowane zestawienie w formie Biuletynów Finansowych

 • Dzięki temu moi klienci i odbiorcy są na bieżąco odpowiednio poinformowani i mogą podejmować świadome decyzje w obszarze swoich finansów

 • Jeśli pojawiają się jakiekolwiek pilne zmiany, np wsparcia rządowe, zmiany w systemie emerytalnym, bądź okazje inwestycyjne – moi klienci również jako pierwsi dostają o nich informacje

 • Zamiast reagowania zawałem serca na clickbaitowe artykuły w sieci skorzystaj z mailingów zaufanego człowieka z branży finansowej. Dołącz do grona 5500+ osób, aby otrzymywać wiarygodne i przefiltrowane informacje finansowe podane w przystępny sposób

Dodaj komentarz

Udostępnij

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close