OC najemcy mieszkania
Przejdź do kursu

Co to jest polisa OC najemcy mieszkania?

Jeśli aktualnie wynajmujesz mieszkanie (jako właściciel, albo najemca) to ten wpis jest idealnie dla Ciebie! Polisa OC najemcy chroni osobę wynajmującą mieszkanie przed koniecznością pokrywania strat powstałych przypadkowo podczas wynajmowania przez niego nieruchomości. Polisa OC najemy mieszkania to również OC w życiu prywatnym. Zabezpiecza nas również finansowo na wypadek szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim poza nieruchomością.

Przykładowo: wybierasz się z dziećmi na spotkanie ze znajomymi. Podczas wizyty Twój maluch zniszczy ich nowy telewizor rzucając w niego zabawką. I tak! W tej sytuacji również zadziała OC najemcy i zamiast kupować znajomym TV z własnej kieszeni, wystarczy, że zgłosisz szkodę TU, a ono wypłaci pieniądze na nowy telewizor.

Polisa ta jest korzystna dla obu stron – zarówno dla najemcy jak i właściciela mieszkania. W przypadku szkody wyrządzanej przez najemcę, Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa koszty takiej szkody.

Ważne! Polisa przypisana jest do najemcy i w wypadku zmiany mieszkania na inne, obowiązuje ona również na innym/kolejnym mieszkaniu.

Czy faktycznie warto wykupić OC najemcy?

Znacie to powiedzenie – „Polak mądry po szkodzie”? I tak też jest w tym temacie. Niestety większość osób rezygnuje z takiego rodzaju zabezpieczenia wynajmując mieszkanie. Potem w przypadku szkody jest zmuszona do wyciągnięcia z własnej kieszeni sporej kwoty pieniędzy obciążając tym budżet miesięczny.

Każdy z nas myśli, że jego ominie taka sytuacja, jak rozbita płyta indukcyjna, zalanie sąsiada czy pogryziona kanapa przez psa. Natomiast statystyki mówią inaczej i również nas może dopaść taka szkoda.

Warto wiedzieć, że standardowe ubezpieczenie mieszkania nie obejmuje w standardzie szkód wyrządzonych przez najemcę. Trzeba zatem taką polisę wykupić dodatkowo/oddzielnie.

Odpowiadając na pytanie – tak warto skorzystać z OC najemcy i być zabezpieczonym na wyżej wymienione ewentualności.

Dla właścicieli mieszkania! OC najemcy jest świetnym uzupełnieniem kaucji pobieranej za mieszkanie. Zwykle kaucje ustala się na wysokość 1-2 czynszów. W przypadku większej szkody kaucja pokryje zatem tylko część tego zniszczenia. OC najemcy, ma sumę ubezpieczenia wstępująca w zakresie od 100 000 do nawet 1 000 000 zł.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia?

OC najemcy mieszkanie pokrywa szkody dokonane przypadkowo przez najemcę, jego dziecko oraz psa. Obejmuje szkody wyrządzone zarówno na ruchomych elementach mieszkania, jak i na elementach stałych. Co więcej taka polisa obejmie również zniszczenia, które powstaną poprzez nieumyślne zalanie mieszkania sąsiada przez najemcę czy przypadkowe zarysowanie samochodu na parkingu.

Ubezpieczenie OC najemcy - zakres
Przykładowy zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

Kiedy nie zadziała OC najemcy?

Polisa OC najemcy nie zadziała, kiedy:

– będziemy chcieli pokryć szkody wyrządzone na własnym/swoim mieszkaniu;
– szkoda zostanie wyrządzona z powodu rażącego niedbalstwa, jak np, pozostawienie włączonego do prądu żelazka, czego skutkiem może być pożar;
– zniszczenia powstaną w wyniku celowych działań lokatora jak dewastacja wnętrza;
– zniszczenia w mieszkaniu powstały w wyniku zwykłego, naturalnego użytkowania:
– szkody wynikają z niewłaściwego podłączania lub użytkowania urządzeń;
– szkody powstaną przez zwierzęta domowe wyłączone z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, jak np. agresywne rasy psów;
– zniszczenia, które powstały w skutek aktywności związanej z pracą zawodową.

Wszystkie dokładne wyłączenia możesz sprawdzić w Ogólnych Warunkach Umowy.

Jaki jest koszt ochrony?

Koszt polisy OC najemcy jest niewielki w stosunku do tego jakiego rodzaju zabezpieczenie gwarantuje najemcy. Zależy on przede wszystkim od Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz od sumy gwarancyjnej i wynosi od ok. 100 zł do 300 zł składki rocznej.

Kto powinien wykupić polisę?

Polisę może wykupić najemca w imieniu własnym dla siebie. Ubezpieczenie może wykupić również właściciel dla swoich lokatorów.

Jeśli chcesz wykupić polisę – wypełnij poniższy formularz

Dane do polisy

Dodaj komentarz

Udostępnij

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    cojak

    Zawsze najemca trochę podniszczy mieszkanie ale najczęściej podchodzą takie "zniszczenia" pod normalne zużycie za które nie odpowiada w świetle prawnym: https://pamietnikwindykatora.pl/normalne-zuzycie-lokalu/ Oczywiście np. demolka w czasie libacji alkoholowej nie jest normalnym zużyciem ale już np. zarysowania na parkiecie już tak.

    Szymon Mrugała

    Dziękuję za doprecyzowanie prawne "normalnego zużycia mieszkania". Faktycznie za niektóre zniszczenia będzie odpowiadał lokator i towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku wykupienia polisy, ale nie za wszystkie z automatu.