Przejdź do kursu

Nawet 73% z nas nie ma ubezpieczenia na życie, wynika z badań przeprowadzonych w 2017 roku. Uważamy, że kwestie finansowe w razie wypadku to najmniejszy problem. Z reguły okazuje się jednak zupełnie odwrotnie. Czy ubezpieczenie jest konieczne w Twojej sytuacji, a jeżeli tak – jakie ubezpieczenie na życie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Na tle Europy jesteśmy jednym z najsłabiej zabezpieczonych społeczeństw pod kątem prywatnego ubezpieczenia na życie. W 2015 roku składki na polisy prywatne miały wartość 3 proc. PKB naszego kraju. To wynik wyższy niż na Słowacji, Węgrzech, w Chorwacji czy Rumunii, ale jednocześnie to nadal zdecydowanie poniżej średniej wynoszącej 7,4 proc. w Europie, czytamy w raporcie Polskiej Izby Ubezpieczeń z 2017 r. Jako naród nie lubimy ryzyka i omijamy go szerokim łukiem.

Częściej jednak mamy do czynienia z podejściem „Przecież mnie to nie dotyczy”. Nigdy nie ulegnę wypadkowi, który pozbawi mnie zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy czy doprowadzi do inwalidztwa. Nowotwór lub zawał nigdy mi się nie przytrafią, a jeżeli tak, to dopiero na emeryturze. Moje dziecko nigdy nie zrobi sobie krzywdy na szkolnym korytarzu. Tym bardziej ie zachoruje na poważną chorobę i nie będzie wymagało całodobowej opieki lub pobytów w szpitalu. A ja nigdy nie umrę, przecież jestem nieśmiertelny. Znasz to myślenie?

Jednak zamiast rozwodzić się nad możliwymi wypadkami, pomyślmy o konsekwencjach takich sytuacji. To oprócz nieszczęścia ogromny problem finansowy i organizacyjny dla najbliższych. Nieszczęśliwy wypadek czy zachorowanie kogokolwiek z rodziny to nie tylko dodatkowy koszt leczenia i strata cennego czasu. To również niespodziewana utrata źródła dochodu.

Co się dzieje, w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia?

Z bardzo trudnych doświadczeń moich klientów wynika, że w sytuacji zagrożenia życia posuwają się do wszelkich możliwych działań. W pierwszej kolejności korzystają ze swoich oszczędności, jeśli jakiekolwiek posiadają. Potem wyprzedają majątek, następnie pożyczają pieniądze od rodziny, zaciągają kredyty i szukają fundacji, które dodatkowo pomogą im zebrać środki na leczenie. Niestety lista chętnych do skorzystania z pomocy takich organizacji jest duża, w związku z czym poszkodowani korzystają samodzielnie z różnych portali, by zebrać datki od internautów. Proces zdobycia środków, przeorganizowania życia i zorganizowania leczenia dosłownie wywraca ich życie do góry nogami. Nie mają czasu ani swobody na codzienne zajęcia, bo szukają w Internecie opcji na zastąpienie leków inną formą terapii, bo te przepisane przez lekarza okazały się być nierefundowane przez NFZ.

Czy tak wiele nieszczęść musi spotkać nas albo osoby z naszego najbliższego grona znajomych, żebyśmy przeznaczyli przysłowiową stówkę miesięcznie na zabezpieczenie wszystkich tych ryzyk i zapewnili sobie spokój na co dzień i możliwość wyjścia z trudnej sytuacji, kiedy nas już dopadnie?

Rodzaje ryzyk, które może zabezpieczyć polisa:

Ryzyko śmierci – w takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca środki uposażonym, czyli osobom wskazanym przez ubezpieczonego. Wykupując polisę na życie należy ustalić odpowiednią sumę ubezpieczenia. Jej wysokość powinna być uzależniona od potrzeb finansowych Twojej rodziny. Ile będą potrzebować środków, aby móc przeżyć bez Ciebie przez określony czas? Powszechną praktyką jest zabezpieczenie rodziny na 24 miesiące, bo tyle czasu potrzebuje pod kątem psychologicznym rodzina do powrotu do siebie po stracie bliskiej osoby. Łatwo to wyliczyć mnożąc Twoje przychody lub wydatki całego gospodarstwa domowego x 24. Do tego powinno się oczywiście doliczyć kwotę kredytów i zobowiązań pozostałych do spłaty.

Drugą najważniejsza kwestią jest sprawdzenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, w których TU dokładnie opisuje sytuacje, w których rodzina będzie mogła się ubiegać o odszkodowanie w razie śmierci, albo w których rodzina nie uzyska odszkodowania wcale. Podstawowe wyłączenia wynikające z ustawy i dotyczące wszystkich ubezpieczeń, to:

  1. Popełnienie samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu dwóch lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.
  2. Śmierć w wyniku działań wojennych, powstań lub przewrotów wojskowych.
  3. Zatajenie danych we wniosku medycznym. Towarzystwo w takiej sytuacji nie wypłaci odszkodowania, jeśli do zdarzenia dojdzie w pierwszych 3 latach trwania polisy. Jeśli stanie się to po 3 latach, to musi wypłacić.

Uwaga

Na rynku wciąż dostępne są polisy z włączeniami: uprawianie sportów ekstremalnych, usiłowanie popełnienia przestępstwa (chcesz się przejechać motocyklem szwagra nie posiadając prawa jazdy?), pozostawanie pod wpływem alkoholu (zdarza Ci się wracać z imprezy po kilku głębszych?) i wieloma innymi, bardzo niekorzystnymi.

Niezdolność do pracy – o trwałej i całkowitej niezdolności do wykonywania pracy decyduje ZUS. W razie jej stwierdzenia, Zakład wypłaca rentę. w wysokości ok. 1000zł/msc. Wykupienia prywatnego ubezpieczenia od niezdolności do pracy to możliwość uzyskania środków finansowych niezbędnych na rehabilitację lub opiekę medyczną.

Niezdolność do wykonywania zawodu – to co innego niż niezdolność do wykonywania pracy! To bardzo duże ryzyko dla osób, które wykonują specjalistyczne zawody, jak lekarz, architekt, sportowiec, artysta, programista czy inżynier. W razie wypadku, wskutek którego doszło do uszkodzenia ciała bądź choroby uniemożliwiającej  wykonywanie zawodu związanego z wykształceniem lub nabytymi kwalifikacjami, ubezpieczony otrzymuje świadczenie pieniężne.

Żeby pokazać róznicę między niezdolnością do pracy i niezdolnością do wykonywania zawodu posłużymy się przykładem:

Lekarz zabiegowy, albo muzyk który stracił w wypadku trzy palce albo ma niedowład jednej ręki nie dostanie odszkodowania z ubezpieczenia do niezdolności wykonywania pracy. Wg ZUS-u może przecież pracować w innym zawodzie używając tylko jednej ręki. Dostanie natomiast odszkodowanie z tytułu niezdolności do wykonywania zawodu, ponieważ nie może wykonywać swojego zawodu.

Ubezpieczenie dzieci – dzieci podobnie jak dorosłych można ubezpieczyć od wszystkich powyższych ryzyk. Dodatkowo, specjalne polisy przeznaczone tylko dla najmłodszych uwzględniają choroby dziecięce, które najczęściej u nich występują.

Zobacz też:: Jak finansowo zabezpieczyć dziecko?

Poważne zachorowanie – warto wiedzieć, że definicja poważnego zachorowania jest różna w każdym TU. Różnice występują również na poziomie wykazu chorób, a także ich definicji. Jak wybrać z szerokiej oferty polisę, która zabezpieczy Cię na od największej liczby zachorowań? Polegaj na renomie towarzystwa, wyborze dobrego produktu (ponieważ nawet w tych największych/”najlepszych” TU bywają bardzo słabe produkty). Przede wszystkim skorzystaj też z rekomendacji dobrego doradcy finansowego.

Operacje chirurgiczne – w razie konieczności przeprowadzenia operacji na skutek nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania, polisa wypłaca odpowiednie świadczenie

Pobyt w szpitalu wskutek wypadku lub choroby – w razie pobytu przysługuje Ci wypłata konkretnej kwoty pieniężnej za każdy dzień.

Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu – w razie długotrwałego pobytu na zwolnieniu lekarskim, przysługuje Ci świadczenie pieniężne określone w warunkach ubezpieczenia.

Uszczerbek na zdrowiu/NNW – sytuacja, w której doszło do uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ale po odbyciu leczenia wraca ono do pełnej sprawności. To bardzo częsty powód wypłaty świadczeń z tytułu polisy. TU może mieć własny sposób naliczenia odszkodowania w zależności od % uszczerbku na ciele.

Inwalidztwo – całkowita lub częściowa i trwała utrata funkcji narządu lub kończyny. Na podstawie oszacowania uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest świadczenie.

Assistance – działa jak w przypadku ubezpieczenia samochodowego – w każdej chwili w razie wypadku możemy liczyć na pomoc naszego ubezpieczyciela. Pracownicy TU zadbają o zorganizowanie opiekunki dla dziecka, dostarczenie leków. Jeżeli złamałeś nogę, to zorganizują proces rehabilitacji i przetransportują Cię do fizjoterapeuty. To bardzo wygodne usługi, ponieważ wiele spraw można załatwić przez maila lub telefon, bez wychodzenia z domu

Na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie?

Wyłączenia każda sytuacja (np. wypadek, uszczerbek na zdrowiu, zgon) w OWU ma opisany zakres wyłączeń, kiedy ubezpieczyciel zrzeka się odpowiedzialności od wypłaty odszkodowania. Najczęściej dotyczą one spożycia alkoholu, narkotyków, uprawnia sportów ekstremalnych itp. Dobrze jest być świadomym wyłączeń! Keżeli decydujemy się na wnioskowanie o odszkodowanie, warto „nie wtopić” niepotrzebnym stwierdzeniem, które podważy zasadność wypłaty świadczeń. W sytuacji ubiegania się o odszkodowanie lepiej zwrócić się do doradcy, który pomoże skonstruować poprawny opis sytuacji.

Produkty specjalistyczne dedykowane dla określonych zawodów czy sportów – osoby wykonujące specyficzne zawody ze względu na swoje wykształcenie, kwalifikacje lub uprawiają sporty ekstremalne/zawodowo. Powinny rozważyć bardziej specjalistyczne ubezpieczenie dostosowane do ich nietypowych potrzeb.

Nie ma jednego najlepszego rozwiązania na rynku – niestety, na rynku ubezpieczeń nie znajdziemy Towarzystwa, które zaoferuje nam ochronę 360 stopni na 100% zdarzeń. Każda z instytucji w czymś się specjalizuje, dlatego polisy trzeba łączyć. Aby robić to efektywnie należy posiadać dużą wiedzę o rynku ubezpieczeń oraz rozeznanie w ofertach poszczególnych TU. Warto w takiej sytuacji zwrócić się do doradcy finansowego mającego dostęp do wielu produktów. Dzięki temu będzie możliwe dobranie odpowiednich rozwiązania do Twojej sytuacji i potrzeb. Pamiętaj, że współpracując z agentem ubezpieczeniowym ograniczasz się tylko do jednego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie grupowe to przeważnie słaby benefit – choć z grupówki korzysta duża część społeczeństwa, to jednak najczęściej jest to niewystarczająca ochrona. Ubezpieczenie grupowe finansowe przez pracodawcę jest dobrym benefitem. Jeżeli jednak składki na grupówkę musisz odprowadzać z własnej pensji, warto przyjrzeć się jej szczegółowo. Czy jest wystarczająca i opłacalna dla Twojej sytuacji materialnej i życiowej? Być może lepiej zrezygnować z tej umowy i wykupić lepszą na wolnym rynku?

Zobacz też: Na co zwrócić uwagę wybierając grupówkę?

Aktualizowanie produktów – wraz z upływem czasu zmienia się nie tylko Twoja sytuacja życiowa (dzieci, kredyt, zmiana zawodu, budowa domu itp.), ale również produkty ubezpieczeniowe. Warto weryfikować sensowność posiadania pewnych produktów czy rozważyć wymianę ich na inne, bardziej korzystne pod kątem zakresu zabezpieczenia. Aktualizacja polis pozwala na zmniejszenie kosztów związanych ze składkami lub podniesienia jakości umów.

Wzrost wartości składek przystępując do polisy towarzystwo ubezpieczeniowe ustala wysokość składki na podstawie kilku czynników. Spośród nich najważniejsze to wiek oraz stan zdrowia. Jeśli wykupujesz ubezpieczenie będąc młodym i zdrowym, to „rezerwujesz” sobie niską składkę na całe życie. Jeśli zwlekasz z uruchomieniem ubezpieczenia, to z każdym rokiem narażasz się na wzrost kosztów w przyszłości. Masz możliwość płacenia za ubezpieczenie np. od 27 do 67 roku życia 50zł/msc albo od 37 do 67 roku życia 100zł/msc. I to przy założeniu, że między 27 a 37 rokiem życia nie pojawią się problemy z sercem, tarczycą, cukrem itd, bo wtedy składka może podskoczyć ze 100zł do 300zł/msc.

Ubezpieczenie dziecka w szkole – na początku roku szkolnego każdy rodzic ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia NNW lub przedstawić dowód na ubezpieczenie dziecka indywidualnie. Zdecydowanie lepszym wyjście jest to drugie. NWW, choć składka jest jednorazowa i bardzo niska, zabezpiecza dziecko tylko od nieszczęśliwych wypadków i na niskie kwoty. W razie zachorowania i pobytu dziecka w szpitalu, ubezpieczyciel, który oferuje NNW w szkole nie pokryje kosztów leczenia.

Zobacz też:: Jak finansowo zabezpieczyć dziecko?

Ubezpieczenie przy kredycie to nie jest dobre ubezpieczenie – ubezpieczenie na życie, które proponuje bank udzielając kredytu hipotecznego nie jest polisą, w której powinieneś pokładać duże nadzieje. Takie produkty mają niskie sumy odszkodowania oraz bardzo dużą liczbę niekorzystnych wyłączeń. Lepiej wybrać polisę na życie w specjalizującej się w tym instytucji. Wtedy nie pełni ona tylko roli kosztu przy kredycie, ale gwarantuje realne świadczenia finansowe w razie wypadku.

Ciągłość ubezpieczenia – pamiętaj, że za każdym razem chcąc przystąpić do ubezpieczenia musisz wypełnić ankietę medyczną. Czasami spotykam się z sytuacjami, gdzie do 30 letniego kredytu zostało uruchomione 10 letnie ubezpieczenie. Klienci mieli zamiar wykupienia nowej umowy za 10 i kolejne 10 lat. W teorii wszystko wygląda dobrze, ale co jeśli w 8 roku zostanie zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze? Wtedy ten klient może być w ogóle nieubezpieczalny, a jeśli któreś towarzystwo ubezpieczeniowe obejmie go ochroną, to za zwiększoną składką. To samo tyczy się umów dodatkowych w niektórych produktach, w szczególności poważnych zachorowań. Masz polisę na 40 lat? A co jaki czas TU sprawdza stan zdrowia przy przedłużeniu umów dodatkowych (poważne zachorowanie, inwalidztwo itd)? Jeśli umowy dodatkowe są na 5 lat (a tak jest przeważnie) to nie masz gwarancji ciągłości ubezpieczenia w przyszłości.

Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

Rynek ubezpieczeń ciągle rośnie. Produkty są coraz bardziej złożone i popularne. Według danych z GUS z 2016 roku, w latach 2011 – 2015 liczba polis na życie oraz ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego stale rosła. Największą grupą, która decyduje się na wykupienie prywatnej polisy na życie są trzydziestolatkowie. Związane to jest ze zmianą sytuacji życiowej, ale również coraz większymi dochodami z pracy.

Jakie ubezpieczenie na życie wybrać? Najlepiej zdecydować się na dobre jakościowo, w odpowiednim budżecie i zdecydowanie wykupić je jak najwcześniej. Dla TU przede wszystkim nasz wiek oraz stan zdrowia są bardzo istotne m.in. do wyznaczenia wysokości składki na ubezpieczenie. Towarzystwo może odmówić ubezpieczenia, jeżeli jesteśmy w zbyt podeszłym wieku albo ze względu na złe wyniki badań czy rozpoznaną/przebytą chorobę.

Podsumowanie, czyli co możesz zrobić teraz:

Chcesz ZABEZPIECZYĆ SIEBIE ALBO/I SWOJą RODZINĘ?

Umów się ze mną na indywidualne konsultacje, na których:

✅ Przeanalizuję posiadane przez Ciebie rozwiązania i umowy finansowe.
✅ Jeśli doszukam się jakichś kruczków – od razu Ci je wskażę.
✅ Zaproponuję polisy w Twoim budżecie, żeby Cię odpowiednio zabezpieczyły.
✅ Jeśli dojdzie do jakiegoś wypadku, pomogę Ci uzyskać odszkodowanie.

CHCESZ OTRZYMYWAĆ AKTUALIZACJE O ZMIANACH W PRAWIE I FINANSACH?

Dopisz się do mojego Biuletynu Finansowego:

✅ Selekcjonuję najważniejsze informacje dotyczące rynku nieruchomości, kredytów hipotecznych, inwestycji, instytucji finansowych, ubezpieczeń, zmian w prawie i wysyłam raz w miesiącu skondensowane zestawienie.
✅ Dzięki temu moi klienci i odbiorcy są na bieżąco odpowiednio poinformowani i mogą podejmować świadome decyzje w obszarze swoich finansów.
✅ Zamiast reagowania zawałem serca na clickbaitowe artykuły w sieci skorzystaj z mailingów zaufanego człowieka z branży finansowej. Dołącz do grona moich 850+ subskrybentów.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close