Nowy zarząd Phinance, nowy szablon Biuletynu | #BF 42 - Szymon Mrugała | Ekspert finansowy
Przejdź do kursu

NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI FINANSOWE – LUTY 2024

Dzień dobry!

Witam w nowej (graficznej) odsłonie Biuletynu Finansowego w 2024 roku.

Przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę na zmiany osobowe w 2 przestrzeniach i jak skrajnie odmiennie one postępują.

W rządzie mamy ostrą jazdę bez trzymanki. Skupię się oczywiście tylko na kwestiach finansowych. Aktualny rząd usiłuje postawić prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, wymienia zarządzających spółkami Skarbu Państwa (ciekawe po ile będzie w końcu to paliwo) i prowadzi spór z prezydentem o uchwalenie budżetu. Nie chciałbym, żeby Biuletyn Finansowy miał wymiar polityczny, ale jak mam się do tego nie odnieść, skoro ustawa o finansach naszego Państwa jest procesowana w takim konflikcie? Przecież odbija się to na naszych prywatnych finansach… Mam nadzieję, że te spory prędzej czy później wygasną.

Druga przestrzeń to Phinance. Rozpoczęliśmy działalność w 2002 roku i dostarczamy usługę doradztwa finansowego niezależnie kto aktualnie rządzi, kto jest prezesem NBPu i w jakiej koniunkturze gospodarczej się znajdujemy. Dostosowujemy się do zmian w prawie, trendów gospodarczych i społecznych. Podtrzymujemy niezależność w doborze rozwiązań dla naszych klientów. Nie unikamy jednak zmian, tylko szukamy nowych wyzwań. M.in. z tego powodu od 1 stycznia wdrożyliśmy przełomowe zmiany w zarządzie Phinance – na stanowisku prezesa Paweł Kasica zastąpił ustępującą ze stanowiska Olga Jacek.

Dlaczego o tym piszę? Bo wszelkie zmiany odbywają się u nas w pokojowej atmosferze. Pomimo różnicy zdań w podejściu do obsługi klienta ścieramy się, ale nie bijemy piany i po prostu robimy swoje 😉 Na potwierdzenie możemy pochwalić się 2 świeżo otrzymanymi nowymi nagrodami: Diamenty Forbesa 2024 oraz Złote godło: Konsumencki Lider Jakości w kategorii pośrednictwo finansowe.

I tego też życzę Ci na 2024 rok – pamiętaj o swoich celach, planach, finansowych wyzwaniach i marzeniach i po prostu konsekwentnie rób swoje.

To tyle z nowości w naszej organizacji. A teraz zapraszam do lektury Biuletynu – żebyś był(a) na bieżąco z newsami i finansami 🙂

Najważniejsze w tym miesiącu:

W styczniu uzyskaliśmy 2 nagrody za pośrednictwo finansowe, a teraz walczymy o trzecią. Jeśli jesteś zadowolony/a ze współpracy z nami, to wystaw proszę 5 gwiazdek tutaj: https://jakoscobslugi.pl/opinie/55168-phinance-sp%C3%93%C5%81ka-akcyjna

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

1. NIE MAMY WIEDZY O FINANSACH, ALE ROK EDUKACJI EKONOMICZNEJ TO ZMIENI

Polacy mają niski poziom wiedzy o finansach – potwierdzają to dane z raportu Komisji Europejskiej. Aż 40% naszych rodaków ocenia swoją wiedzę finansową jako „wysoką”, ale testy kompetencji dowodzą, że bardzo się mylą. Aż 21% Polaków uważa na przykład, że nie płaci podatku VAT. Pokazuje to bardzo dobitnie, że ⅕ naszych obywateli nie rozumie obowiązującego w kraju systemu podatkowego. W odpowiedzi na te alarmujące statystyki rok 2024 ma być „Rokiem Edukacji Ekonomicznej”. 

Inicjatywa ma na celu promowanie wiedzy finansowej, budowanie właściwych postaw oraz trwałą zmianę w społeczeństwie. Rok Edukacji Ekonomicznej ma być szansą na powszechne podnoszenie poziomu wiedzy finansowej oraz promowanie świadomego podejmowania decyzji ekonomicznych.

Rok Edukacji Ekonomicznej to projekt, który wspierają liczne autorytety ze świata ekonomii oraz wybitni praktycy różnych dziedzin gospodarki. Partnerami projektu są m.in. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawski Instytut Bankowości, Czepczyński Family Foundation, Związek Harcerstwa Polskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oraz Giełda Papierów Wartościowych. W dniu inauguracji przeprowadzono największą lekcję edukacji ekonomicznej w najnowszej historii Polski, w której udział wzięło ponad 10 tysięcy uczniów i nauczycieli z całego kraju. Lekcję poprowadził prof. Witold Orłowski, a jej temat brzmiał „Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania”.

Więcej informacji: https://mycompanypolska.pl/artykul/polacy-z-najgorsza-wiedza-ekonomiczna-w-europie-rusza-narodowy-program-ktory-ma-to-zmienic/13796

2. NIEMCY MAJĄ KŁOPOTY

Niemcy, choć nadal są największą gospodarką Europy, muszą się mierzyć z osłabieniem swojej pozycji gospodarczej. Jeszcze kilka lat temu, w latach 2010–2018, nasi zachodni sąsiedzi doświadczali pozytywnego okresu ekspansji ekonomicznej. Duży wpływ na taką sytuację miały korzystne warunki gospodarcze – tanie dostawy energii z Rosji, niskie stopy procentowe i technologiczna przewaga w motoryzacji. Obecnie gospodarka niemiecka weszła w okres stagnacji. Trudności Niemiec potwierdza malejący przez cztery kwartały z rzędu produkt krajowy brutto (PKB). W latach 2018-2022 PKB Niemiec wzrósł jedynie o 1,22%, co w praktyce oznacza stagnację. 

Sektor przemysłowy, kluczowy dla niemieckiej gospodarki, również zanotował słabe wyniki, a produkcja spadła do poziomów z okresu restrykcji związanych z pandemią w 2020 roku. Wskaźniki indeksów PMI utrzymują się na poziomie recesji, co wskazuje na trudności nie tylko w skali makro, ale również mikro, z widocznymi redukcjami zatrudnienia w firmach takich jak Bosch, Continental i Volkswagen.

Niemieckie społeczeństwo zaczyna dostrzegać pogorszenie sytuacji. Potwierdza to sondaż wskazujący, że 57% Niemców uważa, iż wpływy ich państwa na świecie spadły w ciągu ostatnich dwóch lat. Widoczny kryzys ma korzenie zarówno w kwestiach geopolitycznych, jak i gospodarczych. Niemcy utraciły niektóre z konkurencyjnych przewag, co skutkuje widocznymi trudnościami w ich gospodarce oraz zmniejszeniem wpływu na arenie międzynarodowej.

Niemiecka gospodarka zmaga się z kilkoma problemami, z których pierwszym jest kontrowersyjna polityka energetyczna. Decyzje, takie jak wygaszenie elektrowni jądrowych, zastąpienie ich źródłami energii odnawialnej oraz zamykanie elektrowni węglowych, przyczyniły się do destabilizacji dostaw energii elektrycznej dla przemysłu. W efekcie Niemcy zainwestowały ogromne sumy w nierentowne wiatraki, a gospodarstwa domowe boleśnie odczuły wysokie rachunki za prąd.

Drugim problemem jest nieprzejrzyste finansowanie projektów energetycznych. Niemiecki rząd, podobnie jak rząd PiS-u w naszym kraju, stosował triki finansowe, przenosząc publiczne pieniądze do pozabudżetowych funduszy. 

Trzeci problem związany jest z silnikami Diesla. Przez około sto lat Niemcy słynęły z produkcji doskonałych silników, które napędzały zarówno łodzie podwodne, jak i luksusowe samochody. Ich triumf zakończył się we wrześniu 2015 roku, gdy odkryto oszukańczy algorytm w silnikach Volkswagena, pozwalający na manipulowanie wynikami testów emisji spalin. Skandal ten doprowadził do zaniechania produkcji samochodów z silnikami Diesla, które praktycznie zniknęły z europejskich salonów. Niemcy stracili tym samym główną przewagę konkurencyjną w motoryzacyjnym sektorze, będącym kluczowym elementem ich gospodarki.

Najważniejsze pytanie brzmi oczywiście: co dalej? Czy nasi zachodni sąsiedzi pokonają dławiące ich gospodarkę problemy i wyjdą ze stagnacji? Na pewno warto obserwować z uwagą, jak podejdą do rozwiązania tych trudnych kwestii. 

Więcej informacji: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Niemcy-chorym-czlowiekiem-Europy-8668703.html

3. MŁODZI POLACY ROZUMIEJĄ DECYZJĘ O NIEPOSIADANIU DZIECI

Fundacja Allianz przeprowadziła badanie wśród młodych dorosłych, skupiając się na ich postawach wobec posiadania dzieci. Według badaczy aż 86% Polaków w wieku od 18 do 39 lat wykazuje zrozumienie dla decyzji o nieposiadaniu potomstwa, co stanowi rekordowo wysoki odsetek. Jak to się ma do innych krajów Europy? Aż 82% respondentów we Włoszech, 81% w Wielkiej Brytanii, 78% w Niemczech i 75% w Grecji rozumie wahania ludzi co do posiadania dzieci. 

Jednym z czynników mogących wpłynąć na te wyniki jest, jak zauważył dyrektor badającego demografię Instytutu Pokolenia, traktowanie kwestii rodziny w Polsce jako sprawy prywatnej. Odróżnia nas to jako społeczeństwo od części Europy o tradycji protestanckiej. Dodatkowo ekspert zwrócił uwagę, że do wyników mogła przyczynić się również obawa przed wojną na wschodniej granicy kraju.

Badanie ujawniło, że młodzi Polacy wyróżniają się również negatywnym nastawieniem wobec adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, a jednocześnie podkreślali znaczenie wolnej prasy, niezależnych sądów i zaangażowania obywatelskiego. W kontekście problemów demograficznych Polska zanotowała w 2022 roku najniższą liczbę urodzeń od czasów II wojny światowej, a współczynnik dzietności należy do najniższych w Europie.

Więcej informacji: https://www.bankier.pl/wiadomosc/W-Polsce-rekordowo-wysokie-zrozumienie-dla-nieposiadania-dzieci-8659268.html

4. CZY CZEKA NAS MASOWY ODPŁYW UKRAIŃCÓW Z RYNKU PRACY?

Ryzyko odpływu pracowników z Ukrainy z polskiego rynku pracy stwarza poważne wyzwanie dla gospodarki. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę Polska zatrudniała ponad milion Ukraińców, którzy odgrywali istotną rolę w sektorach takich jak infrastruktura drogowa i kolejowa, budownictwo mieszkaniowe, przemysł, rolnictwo, opieka domowa i społeczna. Ich obecność jest kluczowym wsparciem na rynku, gdzie brakuje pracowników. Do tego doszły osoby, które znalazły w naszym kraju pracę po wybuchu wojny. Gdyby znacząca większość Ukraińców zdecydowała się na powrót do swojego kraju, mogą nas czekać poważne kłopoty. 

Odpływ Ukraińców z Polski mógłby negatywnie wpłynąć na różne branże, spowodować braki kadrowe, a co za tym idzie – utrudnić sprawne funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Pracownicy z Ukrainy przyczyniali się do szybkiego wzrostu gospodarczego, a ich odejście mogłoby zahamować ten proces. 

W obliczu skomplikowanej sytuacji geopolitycznej trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Ukraińcy wrócą do swojego kraju. Badania pokazują, że dla wielu osób decydujące znaczenie ma tęsknota za rodziną i chęć prowadzenia życia w swoim ojczystym kraju. Powrót może być jednak utrudniony z powodu zniszczeń wojennych i głębokich zmian społeczno-ekonomicznych, jakie w nim zaszły. Wiele kobiet, które opuściły Ukrainę, może zdecydować się na pozostanie za granicą, zwłaszcza jeśli ich ojczysty kraj nie będzie w stanie zapewnić warunków życia zbliżonych do tych przed wojną. 

Dostępność pracy i polityka krajów przyjmujących również będą miały wpływ na skłonność Ukraińców do powrotu. Wewnętrzne czynniki, takie jak sytuacja mieszkaniowa i rynek pracy na Ukrainie, też będą odgrywać istotną rolę. Na decyzje o powrocie wielu kobiet na pewno wpłynie to, czy ich mężowie przeżyją wojnę. 

Duże znaczenie ma także kondycja ukraińskiej gospodarki. Pierwszy rok po zakończeniu wojny będzie decydujący. Jeżeli rząd nie zdoła jej ożywić, to w warunkach wynoszącego obecnie  30% bezrobocia, wielu ludzi podejmie decyzję o długoterminowej emigracji. 

Więcej informacji: https://subiektywnieofinansach.pl/masowy-odplyw-ukraincow-z-pracy-w-polsce/

5. BĘDĄ ZMIANY W PODATKU OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH 

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad ograniczeniem podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. Projekt ustawy w tej sprawie zostanie przedstawiony w lutym. Planowane zmiany mają na celu stworzenie nowego systemu zachęt do oszczędzania, zarówno na rachunkach bankowych, jak i w inwestycjach na giełdzie papierów wartościowych. Minister Domański podkreślił konieczność odpowiedzialnego wprowadzenia zmian, aby banki i biura maklerskie były odpowiednio przygotowane. 

Podatek Belki wprowadził rząd Leszka Millera 22 lata temu. Obecne prace Ministerstwa Finansów mają dostosować go do nowych realiów. Stawka podatku od zysków kapitałowych wynosiła początkowo 20% i obejmowała zyski z oszczędności, depozytów oraz lokat bankowych. W 2004 roku opodatkowanie zostało rozszerzone o dochody kapitałowe z inwestycji giełdowych przy jednoczesnym obniżeniu podatku do 19%. 

Podatek miał być wprawdzie rozwiązaniem czasowym, ale funkcjonuje do dziś. W ubiegłym roku wpływy do budżetu państwa z jego tytułu wyniosły 5,75 mld zł. Propozycje zmian w podatku Belki znalazły się w programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej – ugrupowanie zaproponowało zwolnienie z daniny dochodu do 100 tys. zł przy inwestycji trwającej co najmniej rok. Eksperci zwracają uwagę, że likwidacja lub modyfikacja tego podatku może wpłynąć na atrakcyjność trzeciofilarowych produktów emerytalnych, zwłaszcza Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE). Osoby oszczędzające w ramach tych produktów korzystają ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych po osiągnięciu wieku emerytalnego. W przypadku ewentualnej likwidacji podatku Belki IKE mogą stracić na atrakcyjności.

Kluczowe wnioski z raportu oraz więcej informacji: https://subiektywnieofinansach.pl/bedzie-nowy-system-zachet-do-oszczedzania-i-obnizka-podatku-belki/

https://www.analizy.pl/puls-rynku/34137/podatek-belki-bedzie-ograniczony-w-lutym-projekt-zmian

KREDYTY HIPOTECZNE

6. ROŚNIE ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA – CZY BANKI BOJĄ SIĘ ODPŁYWU KLIENTÓW?

W końcówce 2023 r. popyt na hipoteki osiągnął historyczne maksimum, głównie dzięki programowi „Bezpieczny Kredyt 2%”. W styczniu banki zakończyły jednak przyjmowanie nowych wniosków w ramach tego programu, co spowodowało wyhamowanie popytu na kredyty hipoteczne. Banki, dostrzegając ten niższy popyt, postanowiły ułatwić dostęp do finansowania. Skutek? Wzrost zdolności kredytowej dla przeciętnych Kowalskich. 

Według analizy HREIT, dla trzyosobowej rodziny o dochodzie na poziomie dwóch średnich krajowych, zdolność kredytowa wzrosła do 672 tys. zł. To o ponad 45% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z grudniem 2023 r. zdolność kredytowa wzrosła o ponad 34 tys. zł, czyli o ponad 5%. Ekspert HREIT Bartosz Turek, zauważa, że taki wzrost zdolności kredytowej jest trudny do uzasadnienia rosnącymi wynagrodzeniami czy spadkiem oprocentowania. Przypuszcza, że banki zdecydowały się zwiększyć zdolność kredytową, aby przyciągnąć więcej klientów.

Według analiz ekspertów perspektywy dostępu do kredytów mieszkaniowych są optymistyczne – zwłaszcza ze względu na prognozowany wzrost wynagrodzeń i potencjalne obniżki stóp procentowych. W przypadku wprowadzenia przez rząd nowego programu „Mieszkanie na Start” zdolność kredytowa Polaków mogłaby dodatkowo wzrosnąć. Istnieje jednak ryzyko, że zapisy dotyczące darmowych pożyczek na spłaty rat mogą wpłynąć negatywnie na dostęp do kredytów, zmuszając banki do bardziej restrykcyjnych zasad oceny zdolności kredytowej. 

Więcej informacji: https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/kredyty/zaskakujaco-duzy-i-szybki-wzrost-zdolnosci-kredytowej-dobre-wiesci-dla-klientow/157zvyk

7. MIESZKANIE NA START ZAKOŃCZY SIĘ KATASTROFĄ? EKSPERT OSTRZEGA

Jan Dziekoński, ekspert rynku nieruchomości z firmy FLTR, wyraził obawy co do programu „Mieszkanie na Start”. Jego zdaniem program ten wpłynie na wzrost cen nieruchomości, podobnie jak wcześniejszy program dopłat do mieszkań poprzedniego rządu. Ekspert zauważa, że po wprowadzeniu „Bezpiecznego Kredytu 2%” ceny mieszkań wzrosły o 15-25%. 

Dofinansowanie w ramach „Mieszkania na Start” zależy od wielkości gospodarstwa domowego i wprowadza kryteria dochodowe. Dziekoński podkreśla, że zdolność kredytowa rośnie głównie dla osób zarabiających w górnych limitach. W praktyce będzie to oznaczać, że wsparcie otrzymają najzamożniejsi. Przykładowo, dla singla zarabiającego 10 tys. zł brutto (czyli więcej niż 95% gospodarstw domowych w naszym kraju) zdolność kredytowa wzrośnie z 450 tys. zł do 550 tys. zł. 

Dziekoński kwestionuje sens dopłacania osobom o wysokich dochodach, zwłaszcza w kontekście deficytu budżetowego, i wyraża wątpliwości co do racjonalności tego rozwiązania.

W raporcie FLTR możemy przeczytać aż sześć argumentów przeciwko programowi w jego obecnej formie. Wśród nich znajdziemy: niską podaż na rynku nieruchomości, niską dostępność mieszkań dla osób wykluczonych z programu, wpływ programu na stymulację popytu i wzrost cen, oraz historyczne tendencje programów popytowych do generowania inflacji. FLTR rekomenduje zmiany w programie, takie jak: 

 • wyłączenie dofinansowania dla singli i bezdzietnych par lub zwiększenie oprocentowania dofinansowanego kredytu, 
 • uzależnienie poziomu dofinansowania od liczby dzieci, 
 • obniżenie progów dochodowych, 
 • złagodzenie mechanizmu „złotówka za złotówkę”, 
 • wprowadzenie limitów wartości kredytu i ceny nieruchomości, 
 • zmiana mechanizmu „zwyżki”, 
 • opóźnienie wprowadzenia programu do 2025 roku, 
 • wprowadzenie wymogu sprzedaży poprzedniej nieruchomości w ciągu 12 miesięcy.

Te i inne zawarte w raporcie propozycje mają na celu usprawnienie programu i zminimalizowanie jego negatywnych skutków na rynek nieruchomości.

Więcej informacji: https://next.gazeta.pl/pieniadz/7,188932,30571875,mieszkanie-na-start-wypunktowane-silniejszy-wzrost-cen-niz.html

8. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W LOKALU NABYTYM W RAMACH BEZPIECZNEGO KREDYTU 2%? TO MOŻLIWE!

Program „Bezpieczny Kredyt 2%” przeznaczony jest dla osób do 45. roku życia, które nie posiadają innej nieruchomości. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł dla singli i 600 tys. zł dla par, przy wkładzie własnym do 200 tys. zł. Dopłata do rat kredytu obejmuje różnicę między ustaloną stałą stopą a oprocentowaniem 2%. Dofinansowanie kredytu obowiązuje przez 10 lat. To bardzo atrakcyjne warunki, nic więc dziwnego, że program cieszy się ogromną popularnością. 

„Bezpieczny Kredyt 2%” nakłada jednak pewne ograniczenia, związane z rejestracją działalności gospodarczej w nabywanym lokalu. Zgodnie z ustawą, kredytowany lokal nie może być przeznaczony na prowadzenie firmy. Jednak według ekspertów, można zarejestrować i prowadzić działalność w nabytej nieruchomości, o ile jej charakter nie wyklucza celu mieszkaniowego, a kredytobiorca nie korzysta z gwarancji wkładu własnego lub spłaca kapitał zgodnie z gwarancją.

Więcej informacji: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bezpieczny-kredyt-2-proc-Czy-mozna-zarejestrowac-firme-w-mieszkaniu-nie-prowadzac-tam-dzialalnosci-8651431.html

9. WAKACJE KREDYTOWE 2024

W I kwartale 2024 roku kredytobiorcy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych, które zostały oficjalnie potwierdzone na kolejny rok. Aby zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, przy czym średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD (rata do dochodu) za trzy poprzednie miesiące nie może przekraczać 35%. Dodatkowo kwota kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 2 mln zł. Przy obliczeniach brane są pod uwagę dochody całego gospodarstwa domowego.

Wakacje kredytowe pozwolą zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego na jeden miesiąc w każdym kwartale. W 2024 roku będą dostępne od marca, a ich przedłużenie wprowadzono jako środek pomocy dla kredytobiorców z trudnościami w spłacie zobowiązań hipotecznych. Należy jednak pamiętać, że choć jest to ulga dla kredytobiorców, to dla banków oznacza większe obciążenie finansowe, a koszty tego rozwiązania w 2022 roku wyniosły 13,41 mld zł. Oczywiście w ostatecznym rozrachunku tych kosztów nie ponoszą banki, a ich klienci (którzy mogą się spodziewać zmian w tabelach opłat i prowizji). 

Wakacje kredytowe to nie jedyna forma wsparcia. Osoby, u których wskaźnik RdD osiągnie co najmniej 40%, będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wsparcie może wynieść maksymalnie 2500 zł miesięcznie i będzie je można otrzymać maksymalnie przez 40 miesięcy.

Więcej informacji: https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/wakacje-kredytowe-2024-jakie-wymogi-poznaj-maksymalna-kwote-kredytu-hipotecznego-i-kryterium-dochodowe-aa-VYwn-4eS8-14WZ.html

NIERUCHOMOŚCI

10. CZY CZEKA NAS REWOLUCJA W SEKTORZE BUDOWLANYM?

W marcu tego roku odbędzie się ostateczne głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD). Najprawdopodobniej przyniesie ono przełomowe zmiany dla sektora budownictwa w całej Unii Europejskiej. Jeśli przepisy zostaną przyjęte, od 2030 roku wszyscy inwestorzy będą zobowiązani do budowy wyłącznie zeroemisyjnych budynków. Według ekspertów przyjęcie zmian we wcześniej uzgodnionym kształcie to formalność.

Zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą EPBD,  planowana jest redukcja emisji w sektorze budownictwa o co najmniej 60% w ciągu kolejnych sześciu lat. Unia Europejska dąży do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nowe budynki, wznoszone od 2030 roku, muszą być bezemisyjne, a do 2040 roku planowane jest całkowite wycofanie kotłów na paliwa kopalne. Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), podkreśla, że te zmiany przyniosą rewolucję w branży budowlanej. 

Nowe standardy obejmują znacznie wyższe wymogi izolacyjne i efektywności energetycznej niż obecnie budowane budynki. Przepisy zakładają również zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, takich jak instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, oraz rozwój sieci ciepłowniczych o wysokiej efektywności, opartych na energii odnawialnej lub cieple odpadowym. Dostosowanie sieci ciepłowniczych do nowych standardów będzie konieczne dla każdej nowej instalacji.

Dostosowanie się do nowych unijnych przepisów to duże wyzwanie. Nie wszyscy polscy deweloperzy są gotowi na tego typu inwestycje. Mogą one kosztować więcej niż obecne projekty, co z kolei wpłynie na finalną cenę mieszkań. Na rynku wtórnym może pojawić się trudność z pozyskaniem środków na modernizację starych budynków. Zmiany mogą wymagać bardziej kompleksowych inwestycji niż tylko wymiana pieca. 

Więcej informacji: https://www.money.pl/gospodarka/to-rewolucja-unia-wziela-sie-za-nieruchomosci-poczujemy-to-w-portfelach-6988240100727680a.html

INSTYTUCJE FINANSOWE

11. ZYSKI BANKÓW ZNOWU ROSNĄ

W okresie styczeń-październik 2023 roku wynik netto sektora bankowego w Polsce wzrósł o 179,8% rok do roku, osiągając zawrotne 23,6 mld zł. W sektorze banków komercyjnych wynik netto wyniósł 19,4 mld zł, a w sektorze banków spółdzielczych 4,2 mld zł. Całkowite przychody operacyjne w tym okresie wyniosły 85,6 mld zł, z czego wynik z tytułu odsetek wzrósł o 32,6% do poziomu 76,5 mld zł. Inne ważne wyniki z tego okresu: 

 • Koszty administracyjne wynosiły 32,8 mld zł (banki odnotowały w tej pozycji spadek o 2,6%, który wynika z cyfryzacji obsługi klienta). 
 • Wskaźnik kredytów klientowskich w sektorze bankowym wyniósł 4,9%. 
 • Wskaźnik kredytów przedsiębiorców indywidualnych wyniósł 16,1%. 
 • Wskaźnik kredytów mieszkaniowych – 2,1%. 
 • Współczynnik kapitałowy TCR, mierzący relację kapitału własnego banku do aktywów ważonych ryzykiem, wzrósł z 20,6% na koniec czerwca 2023 r. do 20,8% na koniec września 2023 r. 

Więcej informacji: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/zyski-bankow-o-180-proc-w-gore-za-wakacje-kredytowe-zaplacili-klienci/jhjb17n?utm_source=tw_bi&utm_medium=social&utm_campaign=onetsg_fb

INWESTYCJE

12. ZMIANY W ROZLICZANIU PODATKU Z FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

1 stycznia 2024 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące podatku od dochodów kapitałowych, zwane również „podatkiem Belki”, które wprowadziły zmiany w rozliczaniu zysków i strat z funduszy inwestycyjnych. Teraz inwestorzy muszą samodzielnie rozliczać podatek, a fundusze nie będą potrącać zaliczek przy wypłatach. Zmiana obejmuje wypłaty od 1 stycznia 2024 r., a rozliczenie podatku według nowych zasad będzie możliwe po raz pierwszy w 2025 r. Druga ważna zmiana powoduje, że stała się możliwa kompensacja zysków i strat z innych instrumentów finansowych. 

Zmiany nie dotyczą wypłat z produktów emerytalnych objętych podatkiem Belki, a instytucje finansowe nadal rozliczają podatek w tych przypadkach. Inwestorzy otrzymają PIT-8C od funduszu, a samodzielne zeznanie PIT-38 będzie wymagało uwzględnienia wszystkich otrzymanych dokumentów PIT-8C, zarówno z funduszy inwestycyjnych, jak i innych instrumentów kapitałowych. Ministerstwo Finansów udostępnia wstępnie uzupełniony PIT-38, który może być zatwierdzony, jeśli nie zostanie zmodyfikowany przez podatnika.

Więcej informacji i mapa: https://www.analizy.pl/tylko-u-nas/33848/jak-rozliczyc-podatek-z-funduszy-inwestycyjnych-zmiany-od-2024-roku

13. PONAD MILION OSÓB W POLSCE ZARABIA NA WYNAJMIE

W 2022 roku przychody z tytułu najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze były opodatkowane w Polsce na dwa sposoby: ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz skalą podatkową. Dane Ministerstwa Finansów ujawniają, że 883 000 podatników wykazało przychody w kwocie 23,352 mld zł przy zastosowaniu ryczałtu, natomiast 124 000 podatników wykazało przychody w kwocie 3,605 mld zł przy zastosowaniu skali podatkowej. 

Suma przychodów z tytułu najmu i dzierżawy wyniosła około 26,957 mld zł w 2022 roku, co przekłada się na średnio około 26 800 zł na jednego podatnika. Te dane nie obejmują najmu prowadzonego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, a także uwzględniają różne rodzaje umów, takie jak najem lokali użytkowych, garaży itp. Oznacza to, że faktyczne średnie przychody z tytułu najmu i dzierżawy były jeszcze wyższe. 

Więcej informacji: https://www.bankier.pl/wiadomosc/W-Polsce-juz-ponad-milion-osob-zarabia-na-wynajmie-Przychody-z-tego-rynku-ida-w-miliardy-zlotych-8657449.html

14. PRZEWIDYWANIA WOBEC 2024 ROKU

19 stycznia odbyła się pierwsza część bezpłatnej Konferencji Independent Trader. Można już obejrzeć część wykładów, które obejmowała agenda, m.in.:

 • Czego się spodziewać po 2024 roku, a czego nie da się przewidzieć? 
 • Spółki, które od lat wygrywają z rynkiem i zrobią to ponownie
 • Czy GPW wciąż ma duży potencjał do wzrostu?

Pełną agendę konferencji i jedno z nagrań znajdziesz tutaj: https://independenttrader.pl/czego-sie-spodziewam-w-2024-roku-a-czego-przewidziec-sie-nie-da.html

UBEZPIECZENIA

15. UWAGA NA UBEZPIECZENIE KREDYTU

Udzielanie jak największej liczby kredytów hipotecznych jest w interesie banków, dlatego jedynym, co może przeszkodzić w uzyskaniu takiego kredytu, jest zdolność kredytowa. Banku na pewno nie obchodzi, co stanie się z kredytem po śmierci kredytobiorcy. Wielu klientów nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie kredytu dobrym ubezpieczeniem. Warto mieć się na baczności, bo towarzystwa ubezpieczeniowe tylko szukają okazji do tego, żeby nie wypłacić odszkodowania. 

Oto dwa przykłady autentycznych sytuacji, w których ubezpieczyciel odmówił spłaty kredytu: 

 • Jednym z podstawowych wyłączeń odpowiedzialności jest to dotyczące sytuacji, gdy śmierć kredytobiorcy jest spowodowana chorobami istniejącymi już przed wzięciem kredytu. Przekonała się o tym boleśnie rodzina Pani, która zmarła na raka piersi. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia, ponieważ klientka kilka lat temu miała już niegroźną łagodną zmianę nowotworową, którą lekarze wycięli w całości. Ubezpieczyciel powiązał te dwa odrębne wydarzenia i nie wypłacił środków rodzinie. 
 • W innym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty świadczenia po śmierci kredytobiorcy, ponieważ przed wzięciem kredytu był dwa razy profilaktycznie u kardiologa. Mimo że lekarze nie wykryli wtedy u niego żadnych chorób i nie podjęto leczenia, ubezpieczyciel uznał to za wystarczającą przesłankę do odmowy wypłaty świadczenia. 

To tylko dwa przykłady – więcej takich historii przeczytasz tutaj: https://gu.com.pl/piec-niestety-prawdziwych-historii-z-ubezpieczeniami-w-banku/

CIEKAWE LINKI

16. GDZIE ZNALEŹĆ BEZPŁATNE KALKULATORY FINANSOWE?

Na stronie: https://kalkulatorfinansowy.app/app/#/ można skorzystać z bezpłatnych kalkulatorów finansowych, które pomogą dokonać obliczeń w najważniejszych obszarach naszych finansów. Kilka przykładowych modułów: 

 • Umowa o pracę – moduł oblicza składowe wynagrodzenia przy umowie o pracę.
 • Umowa zlecenie – moduł oblicza składowe wynagrodzenia przy umowie zlecenie.
 • Umowa o dzieło – moduł oblicza składowe wynagrodzenia przy umowie o dzieło.
 • Samozatrudnienie (B2B) – moduł oblicza składowe wynagrodzenia przy samozatrudnieniu.
 • Działalność niezarejestrowana – moduł oblicza składowe wynagrodzenia przy działalności niezarejestrowanej

Więcej informacji i kalkulatorów: https://kalkulatorfinansowy.app/app/#/

NOWOŚCI W PHINANCE

17. ZMIANY W STRUKTURZE ZARZĄDU PHINANCE

Od stycznia 2024 roku Phinance ma nowych członków zarządu, którzy zastąpili dotychczasową prezes Phinance – Olgę Jacek. Są nimi:

Przed nami czas nowych wyzwań, możliwości i osiągnięć. Życz nam powodzenia!

Więcej informacji: https://www.facebook.com/Phinance/posts/pfbid02cqLvKFJBJAtfvwG1dXPePZdffqmFgdDAuNPxmCgdNwJdfuo6b6PFTRnsKG2YkwM4l

18. PHINANCE Z KOLEJNYMI NAGRODAMI NA KONCIE

Początek roku to doskonały czas, by pochwalić się dwoma ważnymi nagrodami:

 • Diamenty Forbesa 2024
 • Złote godło: Konsumencki Lider Jakości w kategorii pośrednictwo finansowe

Mówimy o nich, by nasi klienci wiedzieli, że są w naprawdę dobrych rękach. I że nieustannie pracujemy, by te wyróżnienia znajdowały potwierdzenie w produktach oraz usługach, jakie oferujemy.

Więcej o obu nagrodach przeczytasz tutaj: https://www.forbes.pl/diamenty/wizytowki/2024/phinance-sa/fr1bt38

https://phinance.pl/phinance-konsumencki-lider-jakosci-2023/


NIE CHCESZ, ŻEBY OMINĘŁY CIĘ KOLEJNE WAŻNE AKTUALNOŚCI FINANSOWE? ZAPISZ SIĘ DO LISTY MAILINGOWEJ PONIŻEJ 

NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI FINANSOWE W PIGUŁCE

 • Selekcjonuję najważniejsze informacje dotyczące rynku nieruchomości, kredytów hipotecznych, inwestycji, instytucji finansowych, ubezpieczeń, zmian w prawie i wysyłam raz w miesiącu skondensowane zestawienie w formie Biuletynów Finansowych

 • Dzięki temu moi klienci i odbiorcy są na bieżąco odpowiednio poinformowani i mogą podejmować świadome decyzje w obszarze swoich finansów

 • Jeśli pojawiają się jakiekolwiek pilne zmiany, np wsparcia rządowe, zmiany w systemie emerytalnym, bądź okazje inwestycyjne – moi klienci również jako pierwsi dostają o nich informacje

 • Zamiast reagowania zawałem serca na clickbaitowe artykuły w sieci skorzystaj z mailingów zaufanego człowieka z branży finansowej. Dołącz do grona 5500+ osób, aby otrzymywać wiarygodne i przefiltrowane informacje finansowe podane w przystępny sposób

Dodaj komentarz

Udostępnij

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *