NOWE UBEZPIECZENIE OC ZAWODOWE - Szymon Mrugała | Ekspert finansowy
Przejdź do kursu

Ubezpieczenie OC zawodowe chroni przed konsekwencjami wyrządzenia szkód w trakcie wykonywania pracy zawodowej. Jak do tej pory wielu specjalistów mogło wykupić taką polisę (obowiązkową bądź dobrowolną), a kilkuset tysięcy profesjonalistów niestety nie miało takie możliwości. Nie było żadnego produktu, który by ich zabezpieczał. W sierpniu 2023 roku towarzystwo ubezpieczeniowe Leadenhall udostępniło polisę dla wielu nowych zawodów.

Lista nowych zawodów obejmuje aż 269 pozycji! Niektóre z nich to: coach, trener rozwoju osobistego, intruktor jogi, dziennikarz, copywriter, edytor tekstów (DTP), fotograf, grafik, specjalista BHP, specjalista ds. marketingu, organizator wydarzeń kulturalnych, projektant mody, wedding planer, architekt krajobrazu, ogrodnik, kontruktor CAD, projektant wnętrz, projektant ogrodów, specjalista ds. PR, specjalista ds. zakupów i dostaw, doradca zawodowy, trener biznesowy/korporacyjny, korepetytor, pedagog, nauczyciel, project manager.

W poniższym wpisie opisuję warunki ubezpieczenia. Ważne: warunki ubezpieczenia od czasu publikacji tego wpisu mogą się zmienić. Aktualne są opisane w Ogólnych Warunkach Umowy. A ostateczne składki możesz poznać po wygenerowaniu przeze mnie kalkulacji ubezpieczenia.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie OC zawodowe?

Polisa OC zawodowa (odpowiedzialności cywilnej zawodowej) jest ważna i warto ją wykupić z kilku powodów:

  1. Ochrona przed roszczeniami klientów: polisa OC zawodowa chroni Cię przed roszczeniami klientów lub innych osób, które mogą uważać, że w wyniku Twojej działalności zawodowej ponieśli szkodę. Bez tej polisy, musiał(a)byś samodzielnie wypłacić odszkodowanie lub bronić się przed roszczeniami w sądzie, co może być bardzo kosztowne.
  2. Wymaganie regulacji: w niektórych zawodach polisa OC zawodowa jest obowiązkowa zgodnie z przepisami prawnymi lub regulacjami branżowymi. Brak takiej polisy może skutkować utratą licencji lub uprawnień do wykonywania zawodu.
  3. Ochrona twojego majątku: w przypadku, gdy zostaniesz skazany na wypłatę odszkodowania lub koszty sądowe, polisa OC zawodowa pomoże Ci uniknąć znaczącego obciążenia finansowego. Dzięki polisie będziesz mógł chronić swój osobisty majątek.
  4. Wzmacnia wiarygodność i zaufanie klientów: posiadanie polisy OC zawodowej może zwiększyć zaufanie klientów do Twojej działalności zawodowej. Klienci często preferują współpracę z osobami lub firmami, które zabezpieczyły się przed ewentualnymi błędami czy niepowodzeniami.
  5. Pokrycie kosztów prawnych: polisa OC zawodowa zazwyczaj obejmuje również koszty związane z obroną przed roszczeniami, w tym opłaty prawnicze. Dzięki temu nie musisz martwić się o koszty zatrudnienia prawnika.
  6. Pokrycie różnych sytuacji: polisa OC zawodowa może chronić przed roszczeniami związanymi z błędami zawodowymi, zaniedbaniami, naruszeniem umów, naruszeniem poufności lub innymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania zawodu.
  7. Zabezpieczenie przed niespodziewanymi kosztami: nawet jeśli jesteś pewny swojej wiedzy i umiejętności, nie możesz przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji. Polisa OC zawodowa pomaga zabezpieczyć cię przed niespodziewanymi kosztami związanymi z roszczeniami lub sporami prawnymi.

Dla kogo jest ubezpieczenie OC zawodowe?

• Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich osób, które wykonują pracę w ramach dowolnej formy tj. umowy o pracę, o dzieło, zlecenia lub świadczą usługi na podstawie kontraktów i umów B2B (własna działalność).

• Z polisy mogą korzystać przedstawiciele wielu profesji, przypisanych do 14 obszarów działalności m.in. szeroko rozumianych usług marketingowych i PR, TLS, działalności wydawniczej, doradztwa biznesowego, HR i szkoleń oraz bezpieczeństwa i kontroli jakości.

• Oferta obejmuje ponad 250 specjalizacji, na których nie ciąży ustawowy obowiązek ubezpieczenia.

Przykłady ryzyk zawodowych:

Grupa zawodowa
Potencjalna szkoda narażająca na dodatkowe konsekwencje i koszty
Specjalista ds. marketingu
Specjalista ds. zarządzania
Doradca / Konsultant biznesowy
Specjalista ds. prawnych i
gospodarczych
Project manager
Publikowanie / ujawnienie informacji grożących naruszeniem tajemnicy handlowej lub poufnych danych
Specjalista ds. marketingu
Dziennikarz
Fotograf
Wykładowca / Nauczyciel
Trener biznesowy
Tworzenie / publikowanie treści z naruszeniem praw autorskich lub ochrony źródła danych
Specjalista ds. Marketingu
Konsultant ds. PR
Dziennikarz
Fotograf
Trener biznesowy
Tworzenie / publikowanie treści naruszających prawo do ochrony wizerunku lub dobrego imienia
Specjalista ds. marketingu
Konsultant ds. Marki
Konsultant ds. PR
Tworzenie / publikowanie treści grożących zablokowaniem lub usunięciem konta w social media
Wszystkie zawody korzystające z programów
/ systemów komputerowych
Korzystanie z zewnętrznego oprogramowania z naruszeniem praw autorskich
Wszystkie zawody przetwarzające dane
osobowe w swojej działalności
Wykorzystywanie danych (w tym przetwarzanie) skutkujące wyciekiem danych osobowych lub kradzieżą tożsamości
Projektant wnętrz
Projektant kuchni
Doradca ds. odnawialnych
źródeł energii
Konsultant ds. dostaw
mediów
Specjalista ds.
bezpieczeństwa pożarowego
Projektowanie / doradztwo prowadzące do wadliwego wykonania finalnej usługi / produktu lub szkód w mieniu
Specjalista ds. zgodności z
przepisami prawnymi
Compliance Officer
Specjalista ds. prawnych i
gospodarczych
Specjalista ds. AML
Specjalista ds. BHP
Project manager
Doradztwo / consulting prowadzący do naruszeń na gruncie przepisów ustawowych lub branżowych
Inspektor ochrony danych
osobowych
Specjalista ds. danych
osobowych
Doradztwo / consulting prowadzący do naruszeń na gruncie prawa ochrony danych osobowych
Projektant wnętrz
Projektant mody
Trener biznesowy
Project manager
Korzystanie z zewnętrznych źródeł danych lub wzorców / patentów prawnie chronionych
Rzeczoznawca
samochodowy
Likwidator szkód
Biegły sądowy
Błędna wycena lub doradztwo w zakresie szacowania wartości majątkowych

Zakres ubezpieczenia:

Jedna polisa dla ubezpieczonego i jego pracowników

Ochrona obejmuje roszczenia wynikające z uchybień popełnionych lub rzekomo popełnionych przez ubezpieczonego lub inną osobę̨, za którą ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny w trakcie świadczenia usług.

Unikalny zakres ochrony w ramach Sekcji I bez zwyżki składki m.in.:

• pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karnoskarbowych i administracyjnych
• naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
• naruszenie praw własności intelektualnej
• roszczenia o oszczerstwo, pomówienie lub zniesławienie

Pokrycie kosztów obrony w postępowaniach cywilnych

Zapewnienie finansowania ochrony prawnej przed roszczeniami (koszty prawników, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych sądowych itd.) niezbędnych w celu obrony ubezpieczonego.

Pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno – skarbowych i administracyjnych

Zapewnienie finansowania ochrony prawnej (koszty prawników, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych sądowych itd.) zarówno w przypadku sporu z ZUS i urzędem skarbowym, jak i inną instytucją nadzorczą.

Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy

Pokrywa wypłatę odszkodowania z tytułu naruszenia prywatności lub ujawnienia informacji wynikających z nieumyślnych działań ubezpieczonego np. przekazanie poufnych informacji o klientach lub tych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Naruszenie praw własności intelektualnej

Dotyczy sytuacji, w której ubezpieczony w wyniku rażącego niedbalstwa lub nieświadomie, korzysta z chronionych znaków towarowych, patentów, wzorów czy praw autorskich innych firm lub osób, przez co narusza ich prawa.

Oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie

Dotyczy sytuacji, w której ubezpieczony w wyniku tworzonych i publikowanych treści lub wyrażanych opinii niesłusznie pomawia lub zniesławia inną osobę lub firmę.

Pokrycie rażącego niedbalstwa

Gwarantuje pokrycie kosztów obrony i odszkodowań na skutek działania lub zaniechania ubezpieczonego wynikającego z rażącego niedbalstwa.

Utrata dokumentów

Pokrywa koszty odtworzenia lub wymiany dokumentów (również cyfrowych), które w wyniku błędu ubezpieczonego uległy uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie np. dokumenty kontrahentów, takie jak umowy, faktury, certyfikaty itp.

Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia

Dotyczy sytuacji, gdzie ubezpieczony jako np. współwykonawca przetargu lub współprowadzący wspólnie projekt z inną firmą, w wyniku błędów i uchybień doprowadzi do szkody kontrahenta wynikającej z nienależytego wykonania usługi.

Przykładowe stawki za ubezpieczenie:

Ubezpieczenie OC zawodowe
Ważne: pokazuję orientacyjne stawki za ubezpieczenie. Koszt polisy uzależniony jest od kilku czynników i ostateczna składka ubezpieczeniowa może być wyższa/niższa, niż na grafice.

Jak wykupić ubezpieczenie OC zawodowe?

Jeśli jesteś zainteresowany/a wykupieniem polisy, napisz wiadomość przez formularz. Wyślę Ci listę danych/informacji potrzebnych do przygotowania kalkulacji. Po akceptacji oferty polisę można zawrzeć w 100% zdalnie.

„Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego”

Dodaj komentarz

Udostępnij

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *