Jakie decyzje podejmować w makro, a jakie w mikroskali? | BF #43 - Szymon Mrugała | Ekspert finansowy
Przejdź do kursu

NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI FINANSOWE – MARZEC 2024

Dzień dobry!

Przygotowując Biuletyny Finansowe, staram się dostarczać informacji o makro oraz mikroskali. Dostarczaną przeze mnie wiedzę należy jednak stosować w różny sposób. Już tłumaczę, o co chodzi 🙂

Na makroskalę finansową nie mamy wpływu, ale warto, żebyśmy byli na bieżąco. Tematy makroskali dotyczą nas pośrednio. Jeśli nie jesteś rolnikiem i nie zarabiasz na płodach rolnych, to w jakim stopniu miałyby Cię dotyczyć protesty rolników? Co najwyżej ominiesz ich strajk na ulicy albo w dniu protestu zdecydujesz się na pracę zdalną. Wiedza na temat konfliktu o żywność pomiędzy Ukrainą a Polską nie da Ci praktycznie żadnej możliwości lepszego zarządzania finansami w tym miesiącu. Da jednak świadomość na temat planów rozwoju (albo degradacji) rolnictwa w Unii Europejskiej czy wpływu Rosji na nasz państwowy oraz europejski rynek. Moim zdaniem warto być na bieżąco i mieć świadomość, bo dzięki temu jako społeczeństwo możemy wpływać na polityków, wspierać właściwe inicjatywy i obronić swoją tzw. rację stanu, jednocześnie współpracując z właściwymi stronami, zamiast ulegać propagandzie.

Na mikroskalę mamy natomiast bezpośredni wpływ. To budowanie poduszki finansowej na wypadek zwolnienia z pracy, zmiana banku na tańszy, jeśli akurat zbyt drastycznie podnosi opłaty, czy zaplanowanie zakupu nieruchomości, żeby wpasować się w jakiś program dopłat. Takie decyzje trzeba podejmować na bieżąco, bo to właśnie one bezpośrednio wpływają na zasobność Twojego portfela, cashflow oraz wartość majątku netto.

W Biuletynach Finansowych będę zatem kontynuować edukowanie i uświadamianie w zakresie finansów – wszystko po to, by zapewniać Ci bycie na bieżąco zarówno w kwestii sporów międzynarodowych, jak i w kwestii Twoich bieżących miesięcznych wydatków.

Najważniejsze w tym miesiącu:

W styczniu uruchomiliśmy podcast na Spotify z inwestycyjnym komentarzem rynkowym. Prowadzi go nasz analityk inwestycyjny Marcin Lau. Zapraszam do subskrybowania i słuchania: https://open.spotify.com/show/5VOGgtVtoN5Lki0sJoHAWA?si=qsgkU2KwSvSigjqPFensPg&nd=1&dlsi=972d679669294698

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

1. ZBOŻE TANIEJE, ROLNICY PROTESTUJĄ

Protesty rolników, które trwają od tygodni nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, opierają się na postulacie ograniczenia importu żywności z Ukrainy. Rolnicy uważają, że ukraińska żywność zalewa rynek i powoduje spadek cen poniżej kosztów produkcji, co prowadzi do trudnej sytuacji w sektorze. Mimo to analizy liczbowe i wykresy wskazują, że to nie Ukraina jest bezpośrednio winna tej sytuacji. Przyczyn obecnego stanu rzeczy należy szukać raczej w globalnej sytuacji na rynku żywności. Niemniej jednak obawy rolników dotyczące ich przyszłości mogą być uzasadnione.

Ukraina jest znaczącym producentem żywności, a jej agroholdingi to gigantyczne przedsiębiorstwa, które działają na szeroką skalę. Produkcja żywności na Ukrainie jest tańsza niż w Polsce, głównie ze względu na żyzną ziemię, większe skonsolidowanie sektora oraz niższe koszty pracy. Agroholdingi ukraińskie nie są związane z unijnymi normami jakościowymi, co również wpływa na konkurencyjność ich produktów. Oznacza to, że efektywność produkcji rolnej na Ukrainie jest wyższa niż w Polsce.

Choć niektórzy przewidują powstanie wspólnego z Ukrainą rynku żywności, wciąż pojawiają się wątpliwości, jakie korzyści z tej sytuacji mogliby uzyskać polscy rolnicy. Obwiniają oni Ukraińców za trudną sytuację na rynku, ale faktycznie problem ten wynika z ogólnego spadku cen żywności na świecie. Ceny są obecnie bardzo niskie w stosunku do kosztów produkcji. Warto jednak zaznaczyć, że spadek cen dotyczy nie tylko zboża, ale także innych surowców, jak energia czy metale szlachetne.

Protesty rolników dotyczą także innych kwestii, takich jak „Zielony Ład” Unii Europejskiej, ograniczający stosowanie pestycydów i wymagający ugorowania części ziemi. Dodatkowe niezadowolenie budzą także plany umowy handlowej UE–Ukraina, która ma umożliwić bezcłowe dostawy żywności. 

Więcej informacji: https://subiektywnieofinansach.pl/rolnicy-protestuja-zboze-tanieje-ukraina-oskarza-kto-winny

2. W KOŃCU POPŁYNĄ DO NAS UNIJNE FUNDUSZE

Ursula von der Leyen ogłosiła, że wkrótce Polska otrzyma pierwsze transze unijnych funduszy przewidzianych w ramach unijnego budżetu oraz Krajowego Planu Odbudowy. Środki mają być pierwszą częścią ogromnej kwoty 136 miliardów złotych, które mamy w sumie otrzymać. Choć kwota ta wydaje się imponująca, jej wypłata jest podzielona na siedem lat, a w kontekście wpływów podatkowych do polskiego budżetu nie robi aż takiego wrażenia. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę potrzeby pożyczkowe państwa, kwota ta ma znaczący wpływ na finanse naszego kraju. Ponadto, unijne fundusze są nieoprocentowane i oferują niskie odsetki w porównaniu z pożyczkami na rynkach finansowych.

Przypływ euro do Polski może mieć kilka finansowych konsekwencji. 

 • Po pierwsze, umocni polską walutę, co wpłynie na jej wartość na rynku walutowym.
 • Po drugie, zapewni większą elastyczność ministrowi finansów w finansowaniu inwestycji, co może pomóc w ograniczeniu potrzeb pożyczkowych. 
 • Po trzecie, istnieje ryzyko wzrostu inflacji związane z wydatkowaniem unijnych pieniędzy (chociaż umocnienie złotego może podziałać antyinflacyjnie). 
 • Po czwarte, inwestycje te mają przyspieszyć tempo rozwoju gospodarczego Polski.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy przewidziano inwestycje w różne dziedziny, takie jak opieka nad najmłodszymi i najstarszymi, termomodernizacja budynków, unowocześnienie szkół, cyfryzacja, budownictwo mieszkaniowe, rozwój komunikacji miejskiej i kolei. Pomimo niektórych kontrowersyjnych rozwiązań, jak wprowadzenie opłat wjazdowych do centrów miast, odblokowanie unijnych funduszy oznacza, że Polska będzie mogła zrealizować szereg korzystnych inwestycji.

Więcej informacji: https://subiektywnieofinansach.pl/odblokowanie-unijnych-pieniedzy-dla-polski-co-realnie-oznacza/

3. SYTUACJA MIESZKANIOWA W KOŃCU SIĘ POPRAWI? RZĄD MA NA TO POMYSŁ

Krzysztof Kukucki, wiceminister rozwoju i technologii ds. mieszkalnictwa, oznajmił, że rząd jest zdeterminowany, aby przełamać problemy związane z brakiem mieszkań. Zapowiada, że w razie potrzeby rząd będzie stanowić przeciwwagę dla deweloperów. 

Senator Nowej Lewicy zauważa, że deweloperzy w Polsce zarabiają naprawdę dobrze, a mimo to dążą do uzyskania jeszcze większych zysków. Koalicja rządząca chce ukrócić ten dobrobyt, dlatego w ramach działań rządowych planowane jest zbudowanie nowych mieszkań na tani wynajem.

Kukucki podkreśla, że mieszkanie powinno być uznawane za prawo, a nie luksusowy towar, i że państwo ma obowiązek wspierać ludzi w dostępie do mieszkań. Według wiceministra realnym celem będzie budowa ok. 100 tys. mieszkań do końca kadencji rządu, oraz 300 tys. mieszkań do końca następnej kadencji. Dodaje również, że budowa tylu nowych mieszkań nie będzie tanim przedsięwzięciem – rząd szacuje, że jego koszt wyniesie ok. 7–10 mld zł rocznie.

Więcej informacji: https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-rzad-zakonczy-eldorado-deweloperow-juz-maja-duzo-a-chca-jesz,nId,7293356

4. SKANDALICZNE ZWOLNIENIA W APTIV UKAZUJĄ SZERSZY PROBLEM BRANŻY IT

W krakowskim oddziale firmy Aptiv Services doszło do skandalicznego wydarzenia, które wstrząsnęło pracownikami. Około 250 osób zostało nagle wezwanych na spotkanie, na którym otrzymali informację o swoim zwolnieniu. Po ogłoszeniu decyzji mieli zaledwie 20 minut na spakowanie się i opuszczenie miejsca pracy w asyście kierowników lub ochrony. Sytuacja ta wzbudziła duże oburzenie wśród pracowników, a całe zdarzenie ma być teraz badane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Posłowie partii Razem zwrócili się do Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie w celu zbadania, czy firma Aptiv Services przestrzegała przepisów dotyczących zwolnień grupowych oraz czy nie stosowała umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. Istnieje niepewność co do tego, czy zwalnianych pracowników potraktowano jedynie niegrzecznie, czy też naruszono Prawo pracy. Wiele zależy od tego, czy osoby te były zatrudnione na kontraktach B2B, czy na umowach o pracę. 

Według danych No Fluff Jobs z 2020 r. aż 57% ofert pracy dla specjalistów IT w Polsce stanowią umowy B2B. Dają one wprawdzie możliwość wyższych zarobków, ale jednocześnie nie chronią pracownika, jak Kodeks Pracy chroni pracowników zatrudnionych na etat. 

Choć przy tak dużej liczbie zwolnień jest mało prawdopodobne, żeby firma świadomie łamała prawo, brak wyjaśnień z jej strony utrudnia pełne zrozumienie sytuacji. Biuro prasowe firmy w Polsce nie istnieje, a kontakt z regionalnym biurem na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę nie przyniósł odpowiedzi, co dodatkowo pogłębia niepewność w tej sprawie.

Więcej informacji: https://bizblog.spidersweb.pl/zwolnienia-aptiv-it-w-polsce

5. ROŚNIE LICZBA NIEWYPŁACALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

Globalny Raport Niewypłacalności opracowany przez Allianz Trade wskazuje na wzrost liczby niewypłacalności przedsiębiorstw w 2023 roku w większości krajów. Szczególnie alarmujący jest astronomiczny wzrost niewypłacalności w Polsce (aż o 70%). Nasz kraj znalazł się w czołówce 26 krajów notujących dwucyfrowy wzrost. Polska została wyprzedzona tylko przez Węgry, gdzie niechlubny wzrost wyniósł 146% w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Eksperci Allianz Trade prognozują, że po czterech kolejnych latach wzrostów liczba niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce nieznacznie spadnie (do około 4000 w 2024 roku oraz do 3450 w 2025 roku). Główną przyczyną upadłości firm w Polsce jest niska rentowność – dotyczy to w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Problemy tych firm mogą prowadzić do efektu domina i zagrożenia dla większych przedsiębiorstw, które są ich dostawcami.

Globalnie, w większości rozwiniętych gospodarek, niewypłacalność utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed pandemią. Wzrosty odnotowano m.in. w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro, zwłaszcza w Holandii, Francji i Niemczech. Spadek niewypłacalności zaobserwowano natomiast w niektórych gospodarkach wschodzących, takich jak Chiny, RPA i Indie.

Allianz Trade nie przewiduje nagłego wzrostu niewypłacalności na skalę porównywalną do kryzysu finansowego z lat 2008–2009. Identyfikuje jednak 5 krytycznych problemów, które mogą prowadzić do wzrostu niewypłacalności w przyszłości. Są to m.in.:

 • spadek rentowności firm, 
 • wzrost niepewności geopolitycznej, 
 • trudności w finansowaniu,
 • szczególne narażenie niektórych sektorów (takich jak budownictwo i nieruchomości).

Więcej informacji: https://bank.pl/wegry-i-polska-niechlubnymi-rekordzistami-we-wzroscie-liczby-niewyplacalnych-przedsiebiorstw/

6. PREZYDENT ARGENTYNY KONSEKWENTNIE REALIZUJE SWOJE OBIETNICE

W 2023 roku w wyborach prezydenckich w Argentynie zwyciężył Javier Milei. To człowiek bez politycznego doświadczenia, który podczas kampanii wyborczej zapowiadał cięcia budżetowe i drastyczne reformy gospodarcze. Od momentu zaprzysiężenia na prezydenta jego działania podążają w ślad za deklaracjami. Milei, będąc charyzmatyczną i elokwentną osobowością, przyciąga uwagę i bije rekordy popularności. Jego wystąpienie na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, w którym konfrontował elity z ideami wolnego rynku, zostało uznane za historyczne.

W swoich wystąpieniach Milei krytykuje socjalizm i promuje kapitalizm jako drogę do dobrobytu. Podkreśla rolę przedsiębiorców, krytykuje interwencje państwa i ostrzega przed ideami socjalistycznymi. Jego przekaz (polecany przez Elona Muska) zdobył dużą popularność, przewyższając inne wystąpienia na forum, a liczba polubień przewyższała liczbę negatywnych reakcji.

Mimo protestów związków zawodowych, Milei zdobył poparcie ponad połowy społeczeństwa. Jego działania w obronie wolności i idei libertariańskich mogą przynieść zmiany zarówno w Argentynie, jak i na świecie.

Więcej informacji: https://independenttrader.pl/prezydent-argentyny-vs-swiatowa-elita-wystapienie-ktore-przejdzie-do-historii.html

KREDYTY HIPOTECZNE

7. PADŁ REKORD NA POLSKIM RYNKU HIPOTEK

Styczeń był rekordowym miesiącem dla sprzedaży kredytów mieszkaniowych w Polsce. Banki udzieliły ich aż 25 tysięcy o łącznej wartości 10,3 miliarda złotych. Roczna liczba udzielonych kredytów wzrosła o 300%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem – o 20%. Wartość sprzedaży zwiększyła się o 400% rok do roku oraz o 20% miesiąc do miesiąca. Styczniowe wyniki są najwyższe w historii.

Sukces styczniowej sprzedaży wynika głównie z procedowania wniosków z ubiegłorocznego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Mimo że składanie wniosków na kredyty z dopłatą państwa było możliwe tylko do końca grudnia 2023 roku, proces kredytowy w bankach trwa zazwyczaj od jednego do dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Z tego powodu wnioskowane w grudniu kredyty zostały uruchomione dopiero w kolejnym miesiącu. 

Od stycznia rynek kredytów mieszkaniowych uległ wyraźnemu ochłodzeniu. Według prognoz ta tendencja może utrzymać się do czasu uruchomienia nowego programu rządowego, który ma wspierać kredytobiorców.

Więcej informacji: https://businessinsider.com.pl/biznes/rekord-wszech-czasow-na-rynku-hipotek-ale-to-labedzi-spiew/fs4450p

NIERUCHOMOŚCI

8. CENY NIERUCHOMOŚCI W POLSCE DALEJ ROSNĄ

Według danych Eurostatu za III kwartał 2023 roku Polska zajęła drugie miejsce w Europie pod względem wzrostu cen mieszkań. Największe wzrosty cen nieruchomości odnotowano w Chorwacji. Według Eurostatu, w Polsce ceny mieszkań wzrosły średnio o 9,3% w ciągu ostatniego roku do III kwartału 2023 roku, co plasuje nas tuż za Chorwacją, gdzie wzrost wyniósł 10,9%. 

Na drugim biegunie znajdują się kraje, w których ceny mieszkań spadły. Luksemburg zanotował w III kwartale 2023 roku największy spadek – o 13,6%, podczas gdy w Niemczech spadek wyniósł 10,2%. W sumie w 20 krajach Unii Europejskiej średnie ceny mieszkań w III kwartale 2023 roku były o 2,2% niższe niż rok wcześniej.

Warszawa to czwarta stolica w Unii Europejskiej, w której kupno mieszkania jest najtrudniejsze. Ustępuje jedynie Paryżowi, Pradze i Bratysławie. Średnio zarabiający warszawiak potrzebuje niemal 20 lat, aby kupić mieszkanie o powierzchni 75 metrów kwadratowych.

Więcej informacji: https://strefainwestorow.pl/artykuly/nieruchomosci/20240206/cen-mieszkan-polska-2023

9. AI UŁATWI SZUKANIE MIESZKAŃ NA SPRZEDAŻ

Powstał nowy portal dla osób, które szukają nieruchomości na sprzedaż. To narzędzie AI, które przeszukuje za kupujących największe portale ogłoszeniowe, dzięki czemu oszczędza ich czas. Osoby szukające mieszkań mogą w łatwy sposób ustawić odpowiednie filtry, które zawężą wyniki wyszukiwania do nieruchomości, które ich interesują. Jeśli w bazie pojawi się ogłoszenie, które spełnia nasze oczekiwania, otrzymamy powiadomienie na adres e-mail. 

Więcej informacji: https://pricemap.pl/

INSTYTUCJE FINANSOWE

10. ZMIANY W CENNIKACH BANKÓW – WYPŁATA GOTÓWKI BĘDZIE DROŻSZA

Aż trzy banki zdecydowały się na zmiany w swoich cennikach: Credit Agricole, BNP Paribas i mBank. Nowe opłaty i prowizje tłumaczą rosnącymi kosztami oraz wymogami technologicznymi i bezpieczeństwa. Wśród wprowadzonych zmian znajdują się m.in. podwyżki opłat za prowadzenie kont i wypłaty gotówki z bankomatów. mBank postanowił także nałożyć prowizję za wypłaty BLIK-iem, co wywołało zdziwienie, biorąc pod uwagę dotychczasowe zachęty banków do korzystania z tej formy płatności. 

Ekspert Krzysztof Bachta ocenia, że wprowadzenie opłat za BLIK nie odstraszy użytkowników, ponieważ rozwiązanie to jest popularne w e-commerce. Przyczyną podwyżek jest m.in. wzrost kosztów obsługi gotówki oraz regulacje unijne nakładające na banki obowiązki weryfikacji klientów i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Banki starają się więc zachęcić klientów do obrotu bezgotówkowego, który jest dla nich tańszy, przekierowując na nich część kosztów oraz ograniczając liczbę operacji gotówkowych.

Więcej informacji: https://www.money.pl/banki/banki-na-wojnie-z-gotowka-podnosza-ceny-6990764247960512a.html

11. CO DALEJ Z GLAPIŃSKIM?

Od kiedy tylko Donald Tusk objął urząd premiera, trwają spekulacje na temat ewentualnego postawienia szefa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego, przed Trybunałem Stanu. Koalicja Obywatelska liczy, że to nie będzie koniecznie i Glapiński sam zdecyduje się odejść. Przesłuchania przed komisją sejmową mogą wywołać efekt medialny i skłonić Glapińskiego do rezygnacji z pełnionej funkcji, bez konieczności postawienia go przed Trybunałem Stanu.

Prawnie zawieszenie Glapińskiego w jego funkcjach wydaje się mało prawdopodobne, ponieważ zgodnie z konstytucją i ustawą o Narodowym Banku Polskim prezes banku centralnego nie może zostać zawieszony (jest niezależny od Sejmu).  

Więcej informacji: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/adam-glapinski-odejdzie-sam-oto-plan-rzadu/42lc64e

INWESTYCJE

12. BĘDZIE POWTÓRKA WIELKIEGO KRACHU NASDAQ? EKSPERCI TWIERDZĄ, ŻE JESZCZE NIE TERAZ

Wielki krach na technologicznym indeksie Nasdaq w latach 2000–2002 spowodował spadek o prawie 77% w ciągu zaledwie dwóch i pół roku. Eksperci zastanawiają się, czy takie zagrożenie może stać się faktem również teraz. 


Powodem tych rozważań jest spektakularny wzrost Nvidii (spółka wzrosła aż o 700% w ciągu jednego roku). Czy może to być początek kolejnej bańki spekulacyjnej? Choć wiele firm internetowych upadło właśnie w czasie bańki internetowej, w przypadku Nvidii raczej nie dojdzie do tak czarnego scenariusza. Rewolucja sztucznej inteligencji nabiera tempa i ten wzrost raczej jeszcze się utrzyma. Warto być świadomym, że los może w każdej chwili się odwrócić i przynieść spadki, ale na pewno nie ma co panikować. Zdecydowanie warto jednak trzymać rękę na pulsie.

Mechanizm bańki spekulacyjnej jest opisany tutaj: https://dnarynkow.pl/czy-nvidia-to-banka-akcje-urosly-800-w-mniej-niz-2-lata/

UBEZPIECZENIA

13. UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH BĘDZIE DROŻSZE?

Liczba samochodów elektrycznych w Polsce ciągle stanowi niewielki odsetek wszystkich zarejestrowanych pojazdów. Nie da się jednak zaprzeczyć, że jest ich coraz więcej. Ubezpieczyciele zaczynają analizować konsekwencje zwiększonej liczby tych pojazdów na drogach, zwłaszcza w kontekście potencjalnych szkód całkowitych po wypadkach. 

Według danych z Licznika Elektromobilności PSPA i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na koniec 2023 roku w Polsce było już ponad 51 tysięcy 211 samochodów w pełni elektrycznych oraz 47 tysięcy 137 hybryd plug-in. Wraz z każdym tygodniem przybywa coraz więcej pojazdów elektrycznych i z bateriami trakcyjnymi, co stwarza nowe wyzwania zarówno dla infrastruktury ładowania, jak i dla ubezpieczycieli.

Ubezpieczyciele zauważyli, że ze względu na konstrukcję samochodów elektrycznych i koszty części zamiennych może wystąpić większa liczba szkód całkowitych. Baterie trakcyjne umieszczone pod podłogą są najdroższym komponentem w samochodach elektrycznych, odpowiadającym za znaczną część kosztów produkcji. W przypadku uszkodzenia baterii w wyniku wypadku konieczna może być ich wymiana, co z kolei może prowadzić do szkód całkowitych o dużych wartościach. Koszt wymiany baterii dla popularnych małych aut elektrycznych sięga bowiem blisko 100 tysięcy złotych.

Mimo że udział aut elektrycznych w ogólnej liczbie zarejestrowanych pojazdów jest jeszcze niewielki, ubezpieczyciele zaczynają odnotowywać szkody całkowite wśród tych pojazdów. Branża motoryzacyjna podkreśla, że nowoczesne systemy bezpieczeństwa w nowych samochodach elektrycznych ograniczają ryzyko wypadków, ale wartość tych pojazdów jest zwykle wyższa niż tradycyjnych samochodów spalinowych, co prowadzi do wypłaty wyższych kwot odszkodowań. Czy wpłynie to na wysokość ubezpieczenia? W pewnym stopniu już tak się stało. Choć ubezpieczenie OC komunikacyjne dla samochodów elektrycznych lub hybrydowych kształtuje się na zbliżonym poziomie do aut z napędem tradycyjnym, właściciele takich samochodów płacą więcej za autocasco. 

Więcej informacji: https://www.money.pl/ubezpieczenia/ubezpieczyciele-szykuja-sie-na-nowa-rzeczywistosc-szkod-calkowitych-moze-byc-wiecej-6988937706925024a.html

EMERYTURY

14. NIE BĘDZIE ZMIAN W PPK

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział na spotkaniu z prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Małgorzatą Rusewicz, że nie planuje żadnych zmian w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dodatkowo, minister wyraził otwartość na współpracę z branżą funduszy inwestycyjnych, podkreślając rolę tych funduszy w rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Domański zaznaczył, że rozwój rynku kapitałowego jest kluczowy dla wzrostu polskiej gospodarki. Obiecał również, że propozycje zmian legislacyjnych będą konsultowane z rynkiem.

Podczas spotkania omówiono również nową koncepcję Unii Rynków Kapitałowych, zgodnie z którą istotne jest zwiększenie finansowania gospodarki za pomocą rynku kapitałowego, w tym funduszy inwestycyjnych. Przedstawiciele Izby podkreślili potrzebę modernizacji i odbiurokratyzowania polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz stworzenia zachęt dla inwestorów.

Wnioski przedstawione przez IZFiA podkreślały również znaczenie rozwiniętego rynku kapitałowego dla konkurencyjności polskiej gospodarki oraz potrzebę tworzenia otoczenia sprzyjającego rozwojowi i konkurencyjności rynku kapitałowego.

Więcej informacji: https://www.analizy.pl/puls-rynku/34449/domanski-nie-bedzie-zmian-w-ppk

NOWOŚCI W PHINANCE

15. UBEZPIECZENIE MEDYCZNE W RÓŻNYCH WARIANTACH – WYBIERZ ODPOWIEDNIE DLA SIEBIE

Do usług oferowanych przez Phinance dołączyło ubezpieczenie medyczne, które można wykupić w różnych wariantach:

– abonament indywidualny, partnerski lub rodzinny,

– abonament stomatologiczny,

– abonament dla seniora oraz dla pary seniorów (w wieku od 60 do 79 lat).

Na stronie Finli.pl poznasz różne warianty powyższych ubezpieczeń wraz z ceną oraz informacją, co wchodzi w ich skład. 

16. PHINANCE MA NOWEGO PARTNERA Z OFERTĄ INWESTYCJI W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI

Pod koniec lutego rozpoczęliśmy współpracę z firmą Trust Investment. Dzięki niej możemy zaproponować naszym klientom nowe możliwości inwestycyjne w branży nieruchomości. 

Trust Investment oferuje wsparcie w zakupie działek, uzyskaniu wymaganych pozwoleń, projektowaniu architektonicznym, budowie, a także w wynajmie oraz sprzedaży nieruchomości.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszym nowym partnerem oraz do sprawdzenia możliwości inwestycyjnych.

Więcej informacji: https://www.linkedin.com/posts/phinance-s-a-_phinance-inwestycje-activity-7166802836633194496-y4wP/


NIE CHCESZ, ŻEBY OMINĘŁY CIĘ KOLEJNE WAŻNE AKTUALNOŚCI FINANSOWE? ZAPISZ SIĘ DO LISTY MAILINGOWEJ PONIŻEJ 

NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI FINANSOWE W PIGUŁCE

 • Selekcjonuję najważniejsze informacje dotyczące rynku nieruchomości, kredytów hipotecznych, inwestycji, instytucji finansowych, ubezpieczeń, zmian w prawie i wysyłam raz w miesiącu skondensowane zestawienie w formie Biuletynów Finansowych

 • Dzięki temu moi klienci i odbiorcy są na bieżąco odpowiednio poinformowani i mogą podejmować świadome decyzje w obszarze swoich finansów

 • Jeśli pojawiają się jakiekolwiek pilne zmiany, np wsparcia rządowe, zmiany w systemie emerytalnym, bądź okazje inwestycyjne – moi klienci również jako pierwsi dostają o nich informacje

 • Zamiast reagowania zawałem serca na clickbaitowe artykuły w sieci skorzystaj z mailingów zaufanego człowieka z branży finansowej. Dołącz do grona 5500+ osób, aby otrzymywać wiarygodne i przefiltrowane informacje finansowe podane w przystępny sposób

Dodaj komentarz

Udostępnij

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *