Jak w kreatywny sposób odrabiamy straty na polisie u Klientki?

Po 5 latach oszczędzania w polisie inwestycyjnej, pani Anna nadal widziała duży minus na rachunku, więc postanowiła skontaktować się ze mną. 

Faktycznie 2 z 4 funduszy inwestycyjnych dużo straciły i wynik był na poziomie ok. 30% na minusie. Z wpłaconych 30 tysięcy na rachunku było widać 19 tysięcy… 

Klientka ani nie znała się na giełdzie, ani nie chciała za bardzo ryzykować swoim kapitałem, a jak wiadomo bez ryzyka nie da się zarobić więcej niż 3-4% rocznie, więc w zakresie polisy inwestycyjnej mieliśmy trochę patową sytuację. 

Pierwotnym pomysłem pani Anny było zlikwidowanie produktu, ale to wiązałoby się z kosztem ok. 6000zł. Okazało się jednak przy okazji rozmowy, że pani Anna, oprócz środków w produkcie finansowym, ma kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności, które marnują się na koncie bankowym. Doradziłem jej zatem, żeby część z tych pieniędzy ulokować na bardzo bezpiecznych funduszach pieniężnych (zarabiają zwykle ok. 2-3% rocznie), a część wpłacać na IKZE i korzystać ze zwrotu podatkowego (18% zwrotu). 

Jako, że klientce zostało 20 lat do emerytury, mieliśmy pod kątem horyzontu czasowego bardzo dobrze podzielony kapitał: część dostępna w każdej chwili (z funduszy i z konta bankowego), część do wypłacenia za 10 lat (polisa oszczędnościowa została założona na 15 lat a 5 lat już minęło) a część do wypłacenia za 20 lat (z IKZE, po 65 roku życia). W tej sytuacji polisa utrzymuje się aktualnie na zero albo na lekkim plusie, a straty odrabiamy pomnażając pozostałe oszczędności w funduszach inwestycyjnych oraz korzystając co roku ze zwrotu z urzędu skarbowego.

Lekcja z tej historii: zarządzaj kompleksowo i holistycznie całym swoim kapitałem. Nie szukaj najlepszego produktu z gwarancją kapitału, astronomicznym zyskiem i dostępem do środków w każdej chwili, bo takie rozwiązanie nie istnieje. Dywersyfikuj swoje oszczędności na różne rozwiązania, żeby w jednym zablokować kapitał na 10/20 lat i otrzymać większe zyski, a w innym ulokować na 2-4%, żeby nie zarabiać, a tylko ochronić pieniądze przed inflacją ale mieć do nich dostęp w każdej chwili.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oszczędzania i pomnażania swojego kapitału, zapraszam do nagrania, w którym omawiam najważniejsze zasady: https://www.youtube.com/watch?v=gdQCzNGHmYo