Deweloper, flipper czy REIT – kto ma produkować nieruchomości w Polsce? | BF #44 - Szymon Mrugała | Ekspert finansowy
Przejdź do kursu

NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI FINANSOWE – KWIECIEŃ 2024

Dzień dobry!

W marcowym Biuletynie pisałem o zmianach w mikro- i w makroskali. W kwietniowym wydaniu znów mamy informacje z obu kategorii.

Szykuje się wiele zmian na rynku krajowym. Rząd zastanawia się, w jaki sposób zwiększyć dostępność mieszkań – na ten temat rozgorzała nawet bardzo gorąca debata. W przygotowaniu (wciąż) jest nowy program rządowy Mieszkanie Na Start. Lewica proponuje wprowadzenie nowego podatku i utrudnienie działalności flipperom. Do tego dodajmy planowane zmiany w podatku od zysków kapitałowych, składce zdrowotnej dla przedsiębiorców czy wprowadzenie REIT-ów – czyli dzieje się!

W globalnych rozrachunkach dzieje się jeszcze więcej. Na skutek wojny wszystkie kraje i narody zastanawiają się, z kim zacieśniać współpracę, a z kim ją zerwać, a także (a może przede wszystkim) jak zwiększyć swoją niezależność. Już od dłuższego czasu następuje deglobalizacja, dlatego wybór partnera do zbudowania elektrowni atomowej, CPK czy narodowego auta Izera nie jest już wcale taki oczywisty. Może współpraca z Francją, może z Koreą Południową, a może z USA? Najlepiej byłoby pewnie ze wszystkimi po trochu, a jeszcze lepiej byłoby kupić tylko know-how, a wszystko produkować u siebie.

Duże deale zostawmy jednak rządzącym, a my skupmy się na swoich finansach 🙂 Mam nadzieję, że Biuletyn Finansowy pozwoli Ci przygotować się do podejmowania bieżących decyzji finansowych oraz przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat aktualnie zachodzących większych zmian.

Najważniejsze w tym miesiącu:

Kolejne wydanie Biuletynu przygotuję po weekendzie majowym. Jeśli planujesz majówkowy wyjazd za granicę, pamiętaj o ubezpieczeniu turystycznym! Klikając w TEN LINK, w 3 minuty wykupisz polisę online w z dodatkowym 10% rabatem ode mnie.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

1. POLACY LUBIĄ PŁATNOŚCI CYFROWE

Rewolucja płatności cyfrowych nabrała impetu – według ekspertów około 2/3 wszystkich transakcji w Polsce dokonuje się właśnie w ten sposób. Nawet w tradycyjnych punktach sprzedaży gotówka jest wykorzystywana tylko w 35% przypadków. Reszta transakcji to płatności elektroniczne. Profesor Michał Polasik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dyrektor Centrum Gospodarki Finansów Cyfrowych podkreśla, że statystyki te odnoszą się głównie do płatności z wykorzystaniem konta bankowego, kart płatniczych oraz płatności mobilnych. Szczególnie płatności w handlu elektronicznym osiągnęły bardzo wysoki poziom cyfryzacji, przekraczając 90%, a popularna usługa BLIK jest wykorzystywana do większości transakcji internetowych.

Według badania „Preferencje płatnicze Polaków 2024”, przeprowadzonego przez PolCard from Fiserv, aż 75% Polaków regularnie korzysta z płatności bezgotówkowych, co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2022 roku. Co ciekawe, trend ten dotyczy różnych grup wiekowych. Nawet osoby starsze, powyżej 70. roku życia, coraz częściej korzystają z płatności bezgotówkowych.

Mimo dynamicznego rozwoju płatności cyfrowych Polska nie planuje całkowitej rezygnacji z gotówki. W przeciwieństwie do niektórych krajów, gdzie gotówka jest stopniowo eliminowana, Polska przyjmuje bardziej zachowawczą strategię, bliższą Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Profesor Polasik zwraca uwagę na potrzebę zachowania gotówki ze względów bezpieczeństwa oraz dla osób, które mają trudności w korzystaniu z płatności elektronicznych.

Coraz większe znaczenie przybiera kwestia bezpieczeństwa transakcji cyfrowych. Mimo że liczba przestępstw związanych z cyberatakami rośnie, ich udział w rosnącej gospodarce cyfrowej jest stosunkowo niewielki. 

Więcej informacji: https://bank.pl/platnosci-bezgotowkowe-stanowia-okolo-2-3-wszystkich-transakcji-w-polsce/

2. REKOMENDACJE DLA POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO

Raport Macieja Bukowskiego z Fundacji WiseEuropa „Odnowa. Polski rynek kapitałowy – odbudowa znaczenia i pozycji w gospodarce” analizuje stan polskiego rynku kapitałowego i proponuje, co można w nim poprawić. W latach 1991-2010 polski rynek kapitałowy przeżywał okres względnego rozwoju, związany m.in. z powstaniem GPW, reformą emerytalną oraz powstaniem OFE, które zwiększyły dostęp Polaków do akcji. Spadek zaufania do rynku kapitałowego spowodowały jednak światowy kryzys finansowy oraz reforma OFE w 2011 roku. Po 2010 roku pojawiły się także inne problemy, m.in. niedostateczna ochrona inwestorów mniejszościowych czy brak silnych instytucji inwestycyjnych. 

W raporcie zaproponowano szereg rekomendacji mających na celu poprawę sytuacji na polskim rynku kapitałowym. Jedną z głównych sugestii jest rozdzielenie funkcji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na część poświęconą rynkowi kapitałowemu i część dotyczącą reszty sektora finansowego. Ponadto Maciej Bukowski proponuje prywatyzację większości spółek Skarbu Państwa notowanych na GPW przy użyciu przekształconych funduszy emerytalnych, tak aby większość udziałów pozostała w rękach instytucji krajowych. Inną sugestią jest przekształcenie GPW w spółkę infrastrukturalną na wzór Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), której celem byłoby wspieranie rozwoju rynku kapitałowego, a nie wyłącznie generowanie zysków dla akcjonariuszy.

Dodatkowo, w raporcie zarekomendowano zawieszenie podatku Belki na trzy lata oraz integrację OFE,  IKE i IKZE oraz oddzielnie PPE i PPK w dwa odrębne produkty. Autor raportu podkreśla także, że rozwój GPW będzie w dużej mierze zależał od rozbudowy kapitałowej systemu emerytalnego w nowej formie oraz koniecznej popularyzacji inwestycji na giełdzie, między innymi poprzez obniżenie kosztów.

Więcej informacji: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zawieszenie-podatku-Belki-podzial-KNF-czy-prywatyzacja-wiekszosci-spolek-SP-z-GPW-Rekomendacje-raportu-o-polskim-rynku-kapitalowym-8714115.html

3. GOSPODARKA AMERYKAŃSKA WYPRZEDZA EUROPEJSKIE. DYSTANS BĘDZIE SIĘ POGŁĘBIAĆ

Amerykańska gospodarka jest bardziej produktywna niż europejska. Zdaniem ekonomistów te różnice będą się w kolejnych latach tylko powiększać na korzyść Stanów Zjednoczonych. W IV kwartale ubiegłego roku PKB strefy euro utknął w stagnacji, podczas gdy gospodarka amerykańska nadal rozwijała się w tempie zbliżonym do 3,1%. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego różnica w rozwoju będzie się pogłębiać w 2024 roku. Ankieta przeprowadzona przez Focus Economics wskazuje, że eksperci przewidują wzrost gospodarki USA o 1,8%, podczas gdy w strefie euro będzie to tylko 0,6%.

Porównując rozwój gospodarczy w krajach OECD, Instytut przytacza dane dotyczące produktywności, czyli części wzrostu związanej z poprawą wydajności. Wyniki pokazują, że amerykańska gospodarka rozwija się szybciej niż europejska. Od 2015 roku do 2022 roku wydajność w USA wzrosła o 4,7%, podczas gdy w strefie euro lepsze wyniki odnotowano jedynie w Finlandii (4,8%) i Portugalii (7,7%). Niemcy osiągnęły wynik bliski amerykańskiemu (4%), natomiast Włochy, Hiszpania i Francja znalazły się w tyle. Łączny wzrost dla strefy euro wyniósł około 1,8%, czyli 2,5-krotnie mniej niż w USA. Badania wskazują również na problem z finansowaniem inwestycji w najbardziej innowacyjnych segmentach rynku w Europie.

Więcej informacji: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-usa-uciekaja-europie-roznica-bedzie-sie-powiekszac,nId,7389897

4. KONSENSUS WARSZAWSKI – NOWY MODEL WZROSTU PODWOI DOCHODY POLSKI

Konsensus Warszawski to opracowany przez prof. Marcina Piątkowskiego nowy model wzrostu dla Europy Środkowo-Wschodniej. Ma on przeciwdziałać negatywnym skutkom szybkiej konwergencji, starzenia się społeczeństwa i innych czynników zagrażających gospodarce. Konsensus Warszawski opiera się na 10 filarach, takich jak wzmocnienie instytucji, zwiększenie oszczędności krajowych, promowanie edukacji i innowacyjności oraz zwiększenie stopy zatrudnienia.

Konsensus Warszawski dąży do tego, aby Polska w ciągu jednego pokolenia osiągnęła trzy cele: znalazła się w gronie 30 najbogatszych państw świata, weszła do pierwszej 20 państw o najwyższym poziomie jakości życia i szczęścia, oraz dołączyła do pierwszej 10 państw w światowej czołówce dzięki innowacyjności, gospodarce i kulturze.

Kluczową rolę w tym planie mają odegrać instytucje, które odróżniają bogate państwa od biednych. Propozycje obejmują walkę z korupcją, zapewnienie ochrony własności i poszanowanie prawa. Piątkowski podkreśla konieczność równości instytucji dla każdego, niezależnie od pochodzenia, oraz eliminację przywilejów dla wybranych grup. Ponadto, Polska powinna aktywnie działać na rzecz korzystnych zmian w UE, takich jak liberalizacja rynku usług. W kontekście kraju ważne jest przyspieszenie rozpatrywania spraw sądowych, wydawania decyzji przez urzędy oraz poprawa tempa pracy administracji publicznej.

Według profesora wdrożenie Konsensusu Warszawskiego mogłoby przyspieszyć tempo wzrostu PKB per capita Polski o 1 punkt procentowy rocznie, co oznaczałoby możliwość podwojenia dochodu kraju w ciągu 50 lat. Jednak z uwagi na już zbliżony poziom Polski do Europy Zachodniej, efekty mogłyby być widoczne wcześniej. Istotne jest, aby Polska nie zmarnowała tej szansy, gdyż model „jazdy na gapę” zaczyna się wyczerpywać, a politycy muszą aktywnie kierować rozwojem kraju, aby nie zostać w tyle za resztą Europy.

Więcej informacji: https://obserwatorgospodarczy.pl/2024/03/23/konsensus-warszawski-nowy-model-wzrostu-dla-polski-i-europy/

5. GLAPIŃSKI PRZED TRYBUNAŁEM STANU? TUSK PRZYGOTOWAŁ WNIOSEK

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, może stanąć przed Trybunałem Stanu. Premier Donald Tusk przygotował wniosek w tej sprawie. W Sejmie trwa proces zbierania pod nim podpisów posłów. Ten krok jest częścią programu przedwyborczego Koalicji Obywatelskiej: „100 konkretów na 100 dni”. Obecna większość rządząca oskarża Glapińskiego o zaangażowanie w działalność polityczną przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi oraz wprowadzenie w błąd co do wyników finansowych banku centralnego za 2023 rok.

W treści wniosku o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu znalazło się aż osiem poważnych zarzutów. Jeden z najważniejszych dotyczy inicjowania i organizowania finansowania deficytu budżetowego poprzez skupowanie obligacji Skarbu Państwa. Według autorów wniosku NBP skupował obligacje od banków należących do skarbu państwa, chociaż bank centralny nie może działać w ten sposób. Te działania sprawiły, że skupiono obligacje o wartości co najmniej 144 miliardów złotych. 

Pozostałe zarzuty wobec Glapińskiego obejmują przeprowadzanie interwencji walutowych, które były częściowo sprzeczne z celami działania NBP, ponieważ obniżały wartość złotego. Wśród zarzutów znalazły się także: utrudnianie pracy członków Rady Polityki Pieniężnej poprzez ograniczanie ich dostępu do informacji, przyznawanie sobie wysokich nagród kwartalnych oraz publiczne agitowanie na korzyść rządzących i atakowanie ówczesnej opozycji, co jest niezgodne z funkcją szefa NBP.

Aby postawić Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu potrzebna jest uchwała przegłosowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Na początku stycznia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o Trybunale Stanu, które zakładają automatyczne zawieszenie Prezesa NBP w czynnościach służbowych po przegłosowaniu przez Sejm wniosku o jego postawienie przed Trybunałem, są niekonstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny uznał również, że niezgodny z konstytucją jest warunek postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu za pomocą bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wniosek w tej sprawie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. 

Więcej informacji: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-glapinski-przed-trybunal-stanu-osiem-zarzutow-we-wniosku,nId,7403609#crp_state=1

KREDYTY HIPOTECZNE

6. JEDNOLITY WZORZEC UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO CORAZ BLIŻEJ

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) niedługo zakończy prace nad roboczą wersją jednolitego wzorca umowy kredytu mieszkaniowego. Po marcowych konsultacjach z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) planowana jest dyskusja z przedstawicielami rynku. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, podkreślił, że celem jest opracowanie wzorca umowy, który będzie wspierał rozwój rynku kredytów hipotecznych oraz będzie korzystny dla gospodarstw domowych.

Chróstny jest orędownikiem zarówno jednolitego wzorca umowy kredytu hipotecznego, jak i rozpowszechnienia kredytu na okresowo stałą stopę procentową. UOKiK dąży do znalezienia konsensusu uwzględniającego interesy obu stron – zarówno kredytobiorców, jak i banków. 

Opracowanie jednolitego wzoru umowy kredytu mieszkaniowego jest jednym z postulatów ekspertów i przedstawicieli środowiska bankowego. Wspólny wzorzec umowy miałby zapobiec problemom prawnej niejasności i zapisom niedozwolonym. Pomysł ten ma na celu uniknięcie powtórki problemów, takich jak te związane z kredytami frankowymi.

Jeden z rozważanych pomysłów dotyczących standaryzacji kredytu mieszkaniowego zakłada, że taki kredyt miałby być udzielany na ściśle określonych, ujednoliconych zasadach. Banki nie walczyłyby więc poprzez różnice w konstrukcji produktu, ale za pomocą oceny ryzyka, marży, obsługi i komunikacji z klientem. Taki kredyt miałby być udzielany na możliwie jak najdłuższy okres stałego oprocentowania. W przypadku hipoteki na pierwsze mieszkanie, oprocentowanie musiałoby być stałe. Klienci zaciągający taki kredyt mieszkaniowy mieliby większą ochronę w razie problemów finansowych niż ci, którzy zaciągają go na cele inwestycyjne, na przykład na drugą nieruchomość.

Więcej informacji: https://businessinsider.com.pl/finanse/zapobiec-powtorce-frankowego-problemu-uokik-pracuje-nad-nowym-rozwiazaniem/7sk3mvs

7. NOWY RZĄDOWY PROGRAM – MIESZKANIE NA START

Program Mieszkanie na Start oferuje dopłaty do rat kredytowych, zależne od wielkości gospodarstwa domowego i naliczane przez okres 10 lat. Nie ma limitu wysokości kredytu, a dopłaty są obliczane do ustalonego poziomu kapitału. Środki z programu można przeznaczyć na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego, budowę domu, wpłatę udziału w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) lub Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS), oraz wkładu w spółdzielnię mieszkaniową (kredyt konsumpcyjny).

Kredyt Mieszkanie na Start jest dostępny dla singli poniżej 35. roku życia, osób posiadających co najmniej jedno dziecko (bez ograniczenia wieku), oraz dla osób, które nie miały i nie mają własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Istnieją jednak wyjątki, na przykład w przypadku nieruchomości będących spadkiem lub darowizną, gdzie udział w prawie do nich nie może przekroczyć 50 proc. W przypadku par, obydwoje kredytobiorcy muszą nabyć nieruchomość na zasadach współwłasności (po 50%), aby uniemożliwić sztuczne zwiększanie zdolności kredytowej poprzez dodawanie kolejnych osób do umowy kredytowej.

W ramach programu Mieszkanie na Start limit dochodów jest ustalany na podstawie progu podatkowego oraz liczby członków gospodarstwa domowego. Limity te wynoszą miesięcznie:

 • 10 tysięcy złotych brutto dla singla,
 • 18 tysięcy złotych brutto dla dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 23 tysiące złotych brutto dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,
 • 28 tysięcy złotych brutto dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,
 • 33 tysiące złotych brutto dla gospodarstwa domowego z pięcioma lub większą liczbą członków.

Przekroczenie limitu dochodów nie prowadzi do wykluczenia z programu, ale skutkuje zmniejszeniem dopłat. 

Dopłaty w ramach programu Mieszkanie na Start mają na celu obniżenie oprocentowania kredytu. Wysokość tych dopłat zależy od wielkości gospodarstwa domowego. Oprocentowanie preferencyjnego kredytu po uwzględnieniu dofinansowania ma wynosić:

 • 1,5% dla singli i dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1% dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,
 • 0,5% dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,
 • 0% dla pięcioosobowego i większego gospodarstwa domowego.

Zerowe oprocentowanie będzie również obowiązywać w przypadku kredytów konsumenckich udzielanych na pokrycie kosztów partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM/TBS) lub wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Więcej informacji: https://phinance.pl/program-mieszkanie-na-start-nowy-rzadowy-projekt/

8. WAKACJE KREDYTOWE – W 2024 R. OBOWIĄZUJĄ NOWE ZASADY

Polacy ponownie będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych oraz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Rząd ogłosił kryteria, które warunkują udział w tych programach. Eksperci z dziedziny finansów i nieruchomości oceniają, że nowe założenia są skierowane głównie do najbardziej potrzebujących

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby posiadające kredyty hipoteczne w złotówkach, których wartość nie przekracza 1,2 mln zł. Program zakłada możliwość zawieszenia spłaty rat przez cztery miesiące – w maju i czerwcu 2024 roku oraz po jednym miesiącu w III i IV kwartale 2024 roku. Warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych jest posiadanie umowy kredytu hipotecznego zawartej przed 1 lipca 2022 roku oraz zakończenie spłaty kredytu co najmniej po upływie 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o udział w programie rządowym.

Dodatkowo, osoby ubiegające się o wakacje kredytowe muszą ponosić wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu w wysokości przekraczającej 30% dochodów za okres ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wcześniejsze warianty programu wymagały, aby ten warunek był spełniony w wysokości 35% dochodów. Wyjątkiem od tego kryterium są rodziny z co najmniej trójką dzieci – ich kryterium dochodowe nie obowiązuje. 

W czasie korzystania z wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłaty kredytu, kredytobiorca jest zwolniony z płacenia raty kapitałowo-odsetkowej (oprócz ewentualnych opłat z tytułu ubezpieczenia kredytu). Istotne jest, że okres zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania – czas spłaty kredytu przedłuża się więc o miesiące, w których spłata została zawieszona.

Więcej informacji: https://forsal.pl/artykuly/9458786,wakacje-kredytowe-2024-kto-moze-skorzystac-i-ile-mozna-zaoszczedzic.html

NIERUCHOMOŚCI

9. WALKA Z PATODEWELOPERKĄ RUSZY 1 SIERPNIA. OPÓŹNIENIE PRZEZ SAMORZĄDY

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło przesunięcie wejścia w życie rozporządzenia o przeciwdziałaniu tzw. patodeweloperce z 1 kwietnia na 1 sierpnia tego roku. O przesunięcie terminu postulowały jednostki samorządów terytorialnych, które potrzebują więcej czasu, aby dostosować dokumentację planowanych inwestycji do nowych przepisów. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii, odległość budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji zostanie zwiększona do 5 metrów od granicy działki. Dotychczasowa minimalna odległość wynosiła 3 metry dla ścian bez okien lub drzwi oraz 4 metry dla ścian z oknami lub drzwiami. Rozporządzenie wprowadza również wymóg, by lokal użytkowy w nowo projektowanych budynkach miał powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 . Wykonanie lokalu o mniejszej powierzchni będzie możliwe pod warunkiem, że znajduje się on na pierwszej lub drugiej kondygnacji nadziemnej budynku i jest do niego bezpośredni dostęp z zewnątrz.

Nowe przepisy zakładają także konieczność wykonania odpowiednich przegród pomiędzy balkonami. W przypadku więcej niż jednego balkonu na jednej płycie balkonowej, przegroda musi mieć wysokość co najmniej 2,2 m i szerokość odpowiadającą co najmniej szerokości balkonu, przy zachowaniu przepuszczalności światła na poziomie 30-50%. Dodatkowo, w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, projektowane przepisy wprowadzają obowiązek wyznaczenia pomieszczenia gospodarczego o powierzchni min. 15 m² na potrzeby przechowywania sprzętów, których wnoszenie może być uciążliwe (np. rowerów lub wózków dziecięcych).

Więcej informacji: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rzad-kontra-patodeweloperka-Podano-date-wejscia-w-zycie-nowych-przepisow-8716772.html

10. PĘKŁA BAŃKA NA NIEMIECKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Niemiecki rynek mieszkaniowy znajduje się obecnie w trudnej sytuacji. Wzrost kosztów budowy mieszkań doprowadził do bankructwa wielu deweloperów, a spadek liczby nowych pozwoleń na budowę odbił się na zamówieniach w sektorze budowlanym. Ceny mieszkań w Niemczech zaczęły spadać od trzeciego kwartału 2023 roku, co eksperci interpretują jako oznakę pęknięcia bańki na rynku mieszkaniowym.

Niepokojące są także upadki wielu deweloperów działających na niemieckim rynku. Przykładem takich firm jest Project Investment oraz Euroboden. Obydwu deweloperów wykończyły rosnące ceny kosztów budowy oraz spadek popytu na mieszkania. Dane Instytutu Badań Ekonomicznych Ifo potwierdzają, że nastroje w sektorze budowlanym są pesymistyczne – wskaźnik klimatu biznesowego jest obecnie w Niemczech najniższy w historii

Nic więc dziwnego, że branża budowlana apeluje o wsparcie rządu. Dyrektor generalny Centralnego Związku Niemieckiego Przemysłu Budowlanego, Felix Pakleppa, wzywa rząd do zdecydowanych działań w polityce mieszkaniowej. Niemcy borykają się z ogromnym deficytem mieszkań, szacowanym na od 700 tys. do nawet miliona lokali.

Więcej informacji: https://finanse.wp.pl/niemiecka-banka-pekla-fala-bankructw-7002422826678848a

INSTYTUCJE FINANSOWE

11. AMERYKAŃSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY CERBERUS PRZEJMUJE VELOBANK

Bankowy Fundusz Gwarancyjny sprzedał za ponad miliard złotych 100% akcji VeloBanku amerykańskiemu funduszowi private equity Cerberus. Tym samym potwierdziły się przewidywania portalu Business Insider Polska, który informował, że Cerberus jest faworytem, jeśli chodzi o realizację tej transakcji.

Cerberus jest znany z inwestycji w sektor bankowy w Europie. Wybór nowego inwestora to tak naprawdę dopiero pierwszy krok. Teraz na realizację transakcji musi się zgodzić Komisja Nadzoru Finansowego oraz Komisja Europejska. KNF ma dopilnować, by nowy właściciel zagwarantował bezpieczny poziom kapitału banku. Bruksela zaś oceni transakcję pod względem zachowania konkurencyjności na rynku bankowym.

VeloBank powstał po przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku w 2022 roku. Dziś jest dziesiątym pod względem wielkości bankiem detalicznym w Polsce.

Więcej informacji: https://bizblog.spidersweb.pl/duzy-polski-bank-nowy-wlasciciel

12. DOM MAKLERSKI BPS KOŃCZY DZIAŁALNOŚĆ – JEST DECYZJA KNF

8 marca 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego nakazała przeniesienie instrumentów i środków finansowych, aktywów oraz dokumentów Domu Maklerskiego BPS do Domu Maklerskiego BOŚ. W oświadczeniu Komisji znalazł się zapis, że przedmiotem przeniesienia jest wszystko to, wobec czego dotychczasowi klienci nie podjęli działań mających na celu przekazanie inwestycji do innej firmy. 

Według KNF zarządzone przeniesie zabezpieczy interesy dotychczasowych klientów DM BPS w odpowiedni sposób. Przeniesienie jest równoznaczne z likwidacją DM BPS po 15 latach działalności.

Więcej informacji: https://www.bankier.pl/wiadomosc/KNF-nakazal-przeniesienie-instrumentow-finansowych-z-DM-BPS-do-DM-BOS-8710192.html

13. KNF GROZI KARAMI FINANSOWYMI ZA NIEPRAWIDŁOWE NALICZANIE WIRON–U PRZEZ BANKI

Liczba samochodów elektrycznych w Polsce ciągle stanowi niewielki odsetek wszystkich zarejestrowanych pojazdów. Nie da się jednak zaprzeczyć, że jest ich

Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie wobec 5 dużych banków. Na liście znalazły się: Pekao, Santander, Millennium, BNP Paribas oraz mBank. Powodem działania KNF są nieprawidłowości w obliczaniu WIRON-u, który zastąpił wskaźnik WIBOR w kredytach hipotecznych. 

Co ciekawe, pod koniec 2023 roku było głośno o tym, że banki niezbyt chętnie podchodziły do konstruowania ofert kredytowych opartych o nowy wskaźnik. Jako powody takiego stanu rzeczy wskazywaniu brak presji oraz oczekiwań ze strony polskich konsumentów.

Przewidywana przez KNF kara może wynieść nawet 10% rocznych przychodów każdego z banków, którego dotyczy sprawa. Postępowaniem nadzorczym mają zostać objęte także inne banki.

Więcej informacji: https://www.fxmag.pl/gielda/knf-wszczyna-postepowanie-najwiekszym-bankom-groza-wielomilionowe-kary

INWESTYCJE

14. ZMIANY W PODATKU BELKI – BĘDZIE KORZYSTNIEJ, ALE POZIOM KOMPLIKACJI ROŚNIE – MÓJ KOMENTARZ

Kwota wolna od podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) ma w tym roku wynosić 5250 zł. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział zmiany, według których kwota ta będzie zależna od aktualnej stopy depozytowej, ale nie będzie niższa niż 2500 zł. W rozmowie z portal forsal.pl oceniam te zmiany jako korzystne, zachęcające Polaków do długoterminowego oszczędzania.

Zgodnie z propozycją ministerstwa kwota wolna od podatku będzie obliczana przez pomnożenie kwoty bazowej (100 tys. zł) przez stopę depozytową obowiązującą w ostatnim dniu III kwartału poprzedzającego rok podatkowy. Przy stopie depozytowej wynoszącej 5,25 proc. w 2023 roku, kwota wolna od podatku w tym roku wyniosłaby 5250 zł. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia w przypadku lokat bankowych będzie trwająca co najmniej rok inwestycja. Ten warunek nie będzie dotyczył bardziej ryzykownych instrumentów finansowych, takich jak akcje czy obligacje. 

To, co krytykuję, to skomplikowany sposób wyliczania kwoty wolnej od podatku. Uważam, że prostszy system byłby lepiej odebrany przez Polaków. Poza tym niższy podatek zachęciłby Polaków do częstszego oszczędzania, co potwierdzają popularność kont IKE oraz premiopolis emerytalnych, gdzie podatek od zysków kapitałowych nie obowiązuje. 

Więcej informacji: https://forsal.pl/finanse/finanse-osobiste/artykuly/9459755,podatek-belki-kwota-wolna-pozwoli-na-wieksze-zyski-wyliczenia.html

15. REIT-Y W POLSCE CORAZ BLIŻEJ? NOWY MINISTER FINANSÓW ZAPOWIADA REWOLUCJĘ

Nowy minister finansów zapowiedział, że rząd wróci do prac nad REIT-ami. REIT-y, czyli Real Estate Investment Trusts, to fundusze inwestycyjne, które specjalizują się w inwestowaniu w nieruchomości. Dzięki nim, nawet przy niewielkich kwotach, bez konieczności posiadania dużych sum na zakup nieruchomości, zwykli ludzie mogą uczestniczyć w zyskach z takich inwestycji

Ta forma inwestowania jest korzystna, ponieważ im więcej fundusz będzie miał środków, tym więcej może zainwestować na rynku nieruchomości, co stymuluje rozwój budownictwa i rynku nieruchomości. To z kolei może prowadzić do poprawy rynku najmu i obniżenia wysokości czynszów.

Chociaż zagraniczne fundusze PRS inwestujące w mieszkania działają podobnie, różnica polega na tym, że zyski z nich trafiają do zagranicznych inwestorów. Tworząc własne REIT-y, Polacy mogliby czerpać zyski z tych inwestycji. Dzięki funduszom może też zmniejszyć się presja na indywidualne zakupy całych mieszkań na rynku, ponieważ zarządzanie nimi po zakupie wymaga dodatkowego wysiłku.

REIT-y są popularne w wielu krajach Europy oraz w USA. W Polsce prace nad ustawą powołującą je do życia rozpoczęto już w 2016 roku, jednak inicjatywa ta została zapomniana. Powodem było brak porozumienia polityków w kwestii opodatkowania takich inwestycji. Mimo zakończonej niepowodzeniem próby wznowienia prac w 2021 roku, obecny minister finansów Andrzej Domański podtrzymał publicznie swoją obietnicę wprowadzenia REIT-ów. Nie wyznaczył jednak konkretnego terminu realizacji swoich obietnic. 

Więcej informacji: https://bizblog.spidersweb.pl/reity-wynajem-fundusze

UBEZPIECZENIA

16. W 2023 ROKU UBEZPIECZYCIELE WYPŁACILI 44,2 MLD ZŁ ODSZKODOWAŃ

Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, w 2023 roku ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym  44,2 mld zł, czyli o 0,3% mniej niż w 2022 roku.

Najwyższa kwota odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych – 17,9 mld zł – została wypłacona z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC). Na drugim miejscu – z kwotą 16,2 mld zł – znalazły się świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń na życie, a na trzecim – z kwotą 10,2 mld świadczenia z tytułu innych ubezpieczeń.

W 2023 roku Polacy przeznaczyli na ubezpieczenia w sumie 78,9 mld zł brutto, co daje wynik o 9,2% proc. wyższy niż rok wcześniej. Spadła jednak liczba Polaków ubezpieczonych na życie – w 2023 roku było ich o 3,6% mniej niż w 2022 roku. Prym w wysokości wypłacanych odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych wiodą ubezpieczenia komunikacyjne. W 2023 roku były one aż o 8,2% wyższe niż rok wcześniej, tymczasem średnia składka za OC wzrosła o 2,9%. Prezes Zarządu PIU przewiduje, że w tym segmencie ubezpieczeń korekty mogą nastąpić już niebawem.

Więcej informacji: https://piu.org.pl/w-2023-r-ubezpieczyciele-wyplacili-poszkodowanym-44-mld-zl/

CIEKAWE LINKI

17. MIESZKANIE PRAWEM CZY TOWAREM? – CIEKAWA DEBATA DO OBEJRZENIA NA YOUTUBE

Na początku marca na youtube’owym kanale „Kanał Zero” pojawił się odcinek z merytoryczną debatą, prowadzoną przez Roberta Mazurka, o sytuacji mieszkaniowej w Polsce. W debacie pod tytułem „Mieszkanie prawem czy towarem?” wzięli udział Sławomir Mentzen z Konfederacji, Maciej Konieczny z Lewicy, a także działacz społeczny Jan Śpiewak oraz „milioner ze Złotej 44” Rafał Zaorski. 

Od czasu publikacji debatę obejrzało już ponad milion osób. Podjęty temat budzi emocje, w komentarzach też gorąco, dlatego jak zwykle zachęcam do obejrzenia i wyrobienia sobie własnego zdania. 

Więcej informacji: https://www.youtube.com/watch?v=d-PKhEVGAdg


NIE CHCESZ, ŻEBY OMINĘŁY CIĘ KOLEJNE WAŻNE AKTUALNOŚCI FINANSOWE? ZAPISZ SIĘ DO LISTY MAILINGOWEJ PONIŻEJ 

NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI FINANSOWE W PIGUŁCE

 • Selekcjonuję najważniejsze informacje dotyczące rynku nieruchomości, kredytów hipotecznych, inwestycji, instytucji finansowych, ubezpieczeń, zmian w prawie i wysyłam raz w miesiącu skondensowane zestawienie w formie Biuletynów Finansowych

 • Dzięki temu moi klienci i odbiorcy są na bieżąco odpowiednio poinformowani i mogą podejmować świadome decyzje w obszarze swoich finansów

 • Jeśli pojawiają się jakiekolwiek pilne zmiany, np wsparcia rządowe, zmiany w systemie emerytalnym, bądź okazje inwestycyjne – moi klienci również jako pierwsi dostają o nich informacje

 • Zamiast reagowania zawałem serca na clickbaitowe artykuły w sieci skorzystaj z mailingów zaufanego człowieka z branży finansowej. Dołącz do grona 5500+ osób, aby otrzymywać wiarygodne i przefiltrowane informacje finansowe podane w przystępny sposób

Dodaj komentarz

Udostępnij

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *